UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH
Wydział Sztuk Pięknych posiada następujące uprawnienia do nadawania stopni naukowych:

1. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora sztuki:

  • w dziedzinie nauk humanistycznych; w dyscyplinie nauk o sztuce
  • w dziedzinie sztuk plastycznych; w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne
  • w dziedzinie sztuk plastycznych; w dyscyplinie artystycznej konserwacja i restauracja dzieł sztuki


2. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego i stopni doktora
     habilitowanego sztuki:


  • w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce
  • w dziedzinie sztuk plastycznych; w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne
  • w dziedzinie sztuk plastycznych; w dyscyplinie artystycznej konserwacja i restauracja dzieł sztuki


3. Uprawnienia do nadawania tytułów naukowych profesora i tytułów profesora sztuki:

  • w dziedzinie nauk humanistycznych
  • w dziedzinie sztuk plastycznych