UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH

Uchwały Rady Wydziału Sztuk Pięknych publikowane są od roku 2013. Osobno rejestruje się sprawy naukowe, dydaktyczno-organizacyjne i personalne, a także uchwały komisji RW w przewodach doktorskich.


Rok: 2017    2016    2015    2014    2013

  1. Uchwały w sprawach naukowych
  2. Uchwały w sprawach dydaktyczno-organizacyjnych
  3. Uchwały w sprawach personalnych


Uchwały Rady Wydziału
   
   
Uchwały Komisji Doktorskich
Uchwała nr 1/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 stycznia 2017 roku o przyjęciu przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Wojciecha Kowalczyka.
Uchwała nr 2/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 stycznia 2017 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w przewodzie doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne mgr Wojciechowi Kowalczykowi.
Uchwała nr 3/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Lament-Kosińskiej.
Uchwała nr 4/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Martyny Wolnej.
Uchwała nr 5/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Pawła Otwinowskiego.
Uchwała nr 6/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Radosława Stańca.
Uchwała nr 7/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Radosława Stańca.
Uchwała nr 8/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 czerwca 2017 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych w przewodzie doktorskim mgr Radosława Stańca.
Uchwała nr 9/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Martyny Wolnej.
Uchwała nr 10/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2017 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych w przewodzie doktorskim mgr Martyny Wolnej.
Uchwała nr 11/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Lament-Kosińskiej.
Uchwała nr 12/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2017 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Lament-Kosińskiej.
Uchwała nr 13/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Malejki.
Uchwała nr 14/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 lipca 2017 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Malejki.
Uchwała nr 15/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2017 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Liliany Piskorskiej.
Uchwała nr 16/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2017 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych w przewodzie doktorskim mgr Liliany Piskorskiej.
Uchwała nr 17/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2017 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Stanisława Kośmińskiego.
Uchwała nr 18/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2017 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych w przewodzie doktorskim mgr Stanisława Kośmińskiego.
Uchwała nr 19/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 września 2017 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Martyny Rzepeckiej.
Uchwała nr 20/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 września 2017 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych w przewodzie doktorskim mgr Martyny Rzepeckiej.
Uchwała nr 21/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 września 2017 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Pawła Otwinowskiego.
Uchwała nr 22/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 września 2017 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych w przewodzie doktorskim mgr Pawła Otwinowskiego.
Uchwała nr 23/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 października 2017 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Jarosława Wowaka.
Uchwała nr 24/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 listopada 2017 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Jarosława Wowaka .
Uchwała nr 25/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 7 listopada 2017 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce w przewodzie doktorskim mgr Jarosława Wowaka.
Uchwały dydaktyczno-organizacyjne
   
   
Uchwały personalne