UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH

Uchwały Rady Wydziału Sztuk Pięknych publikowane są od roku 2013. Osobno rejestruje się sprawy naukowe, dydaktyczno-organizacyjne i personalne, a także uchwały komisji RW w przewodach doktorskich.


Rok: 2017    2016    2015    2014    2013

  1. Uchwały w sprawach naukowych
  2. Uchwały w sprawach dydaktyczno-organizacyjnych
  3. Uchwały w sprawach personalnych


Uchwały Rady Wydziału
   
   
Uchwały Komisji Doktorskich
Uchwała nr 1/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 stycznia 2017 roku o przyjęciu przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Wojciecha Kowalczyka.
Uchwała nr 2/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 stycznia 2017 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w przewodzie doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne mgr Wojciechowi Kowalczykowi.
Uchwały dydaktyczno-organizacyjne
   
   
Uchwały personalne