UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH

Uchwały Rady Wydziału Sztuk Pięknych publikowane są od roku 2013. Osobno rejestruje się sprawy naukowe, dydaktyczno-organizacyjne i personalne, a także uchwały komisji RW w przewodach doktorskich.


Rok: 2018     2017     2016     2015     2014     2013

  1. Uchwały w sprawach naukowych
  2. Uchwały w sprawach dydaktyczno-organizacyjnych
  3. Uchwały w sprawach personalnych


Uchwały Rady Wydziału
   
   
Uchwały Komisji Doktorskich
Uchwała nr 1/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 stycznia 2018 roku o przyjęciu przyjęciu przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Giner-Frołow.
Uchwała nr 2/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 lutego 2018 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Joanny Zaremby-Penk.
Uchwała nr 3/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 marca 2018 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Zaremby-Penk.
Uchwała nr 4/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 marca 2018 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce w przewodzie doktorskim mgr Joanny Zaremby-Penk.
Uchwała nr 5/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 marca 2018 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Alicji Saar-Kozłowskiej.
Uchwała nr 6/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 kwietnia 2018 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Alicji Saar-Kozłowskiej
Uchwała nr 7/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 kwietnia 2018 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce w przewodzie doktorskim mgr Alicji Saar-Kozłowskiej.
Uchwała nr 8/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2018 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Ginter-Frołow.
Uchwała nr 9/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 kwietnia 2018 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Ginter-Frołow.
Uchwała nr 10/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 maja 2018 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Łukasza Nawrockiego.
Uchwała nr 11/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 maja 2018 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Beaty Klimek.
Uchwała nr 12/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 maja 2018 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Łukasza Nawrockiego.
Uchwała nr 13/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 maja 2018 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki w przewodzie doktorskim mgr Łukasza Nawrockiego.
Uchwała nr 14/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 maja 2018 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Czerniak-Chojnackiej.
Uchwała nr 15/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 czerwca 2018 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Jakuba Wawrzaka.
Uchwała nr 16/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 czerwca 2018 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Beaty Klimek.
Uchwała nr 17/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 czerwca 2018 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce w przewodzie doktorskim mgr Beaty Klimek.
Uchwała nr 18/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 czerwca 2018 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Czerniak-Chojnackiej.
Uchwała nr 19/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 czerwca 2018 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne w przewodzie doktorskim mgr Dominiki Czerniak-Chojnackiej.
Uchwała nr 20/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 czerwca 2018 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Natalii Oliwiak.
Uchwała nr 21/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 3 lipca 2018 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Justyny Jaworskiej.
Uchwała nr 22/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 3 lipca 2018 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Natalii Wiśniewskiej.
Uchwała nr 23/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 września 2018 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Jakuba Wawrzaka.
Uchwała nr 24/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 września 2018 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne w przewodzie doktorskim mgr Jakuba Wawrzaka.
Uchwała nr 25/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 września 2018 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Oliwii Buchwald-Zięciny.
Uchwała nr 26/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 września 2018 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Jaworskiej.
Uchwała nr 27/KD/2016 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 13 września 2018 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne w przewodzie doktorskim mgr Justyny Jaworskiej.
Uchwała nr 28/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 września 2018 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Oliwiak.
Uchwała nr 29/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 września 2018 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne w przewodzie doktorskim mgr Natalii Oliwiak.
Uchwała nr 30/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 września 2018 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Wiśniewskiej.
Uchwała nr 31/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 września 2018 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne w przewodzie doktorskim mgr Natalii Wiśniewskiej.
Uchwały dydaktyczno-organizacyjne
   
   
Uchwały personalne