UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH

Uchwały Rady Wydziału Sztuk Pięknych publikowane są od roku 2013. Osobno rejestruje się sprawy naukowe, dydaktyczno-organizacyjne i personalne, a także uchwały komisji RW w przewodach doktorskich.


Rok: 2018     2017     2016     2015     2014     2013

  1. Uchwały w sprawach naukowych
  2. Uchwały w sprawach dydaktyczno-organizacyjnych
  3. Uchwały w sprawach personalnych


Uchwały Rady Wydziału
   
   
Uchwały Komisji Doktorskich
Uchwała nr 1/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 stycznia 2018 roku o przyjęciu przyjęciu przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Giner-Frołow.
Uchwała nr 2/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 lutego 2018 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Joanny Zaremby-Penk.
Uchwała nr 3/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 marca 2018 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Zaremby-Penk.
Uchwała nr 4/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 6 marca 2018 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce w przewodzie doktorskim mgr Joanny Zaremby-Penk.
Uchwała nr 5/KD/2018 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 marca 2018 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Alicji Saar-Kozłowskiej.
Uchwały dydaktyczno-organizacyjne
   
   
Uchwały personalne