UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH

Uchwały Rady Wydziału Sztuk Pięknych publikowane są od roku 2013. Osobno rejestruje się sprawy naukowe, dydaktyczno-organizacyjne i personalne, a także uchwały komisji RW w przewodach doktorskich.


Rok: 2017    2016    2015    2014    2013

  1. Uchwały w sprawach naukowych
  2. Uchwały w sprawach dydaktyczno-organizacyjnych
  3. Uchwały w sprawach personalnych


Uchwały Rady Wydziału
   
   
Uchwały Komisji Doktorskich
Uchwała nr 1/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 stycznia 2017 roku o przyjęciu przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Wojciecha Kowalczyka.
Uchwała nr 2/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 stycznia 2017 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w przewodzie doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne mgr Wojciechowi Kowalczykowi.
Uchwała nr 3/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Lament-Kosińskiej.
Uchwała nr 4/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Martyny Wolnej.
Uchwała nr 5/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Pawła Otwinowskiego.
Uchwała nr 6/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Radosława Stańca.
Uchwała nr 7/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Radosława Stańca.
Uchwała nr 8/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 czerwca 2017 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych w przewodzie doktorskim mgr Radosława Stańca.
Uchwała nr 9/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Martyny Wolnej.
Uchwała nr 10/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2017 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk pięknych w przewodzie doktorskim mgr Martyny Wolnej.
Uchwała nr 11/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Lament-Kosińskiej.
Uchwała nr 12/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2017 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie konserwacja i restauracja dzieł sztuki w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Lament-Kosińskiej.
Uchwała nr 13/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Malejki.
Uchwały dydaktyczno-organizacyjne
   
   
Uchwały personalne