UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH

Uchwały Rady Wydziału Sztuk Pięknych publikowane są od roku 2013. Osobno rejestruje się sprawy naukowe, dydaktyczno-organizacyjne i personalne, a także uchwały komisji RW w przewodach doktorskich.


Rok: 2017    2016    2015    2014    2013

  1. Uchwały w sprawach naukowych
  2. Uchwały w sprawach dydaktyczno-organizacyjnych
  3. Uchwały w sprawach personalnych


Uchwały Rady Wydziału
   
   
Uchwały Komisji Doktorskich
Uchwała nr 1/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 stycznia 2017 roku o przyjęciu przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Wojciecha Kowalczyka.
Uchwała nr 2/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 10 stycznia 2017 roku o przyjęciu projektu uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w przewodzie doktorskim w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne mgr Wojciechowi Kowalczykowi.
Uchwała nr 3/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Angeliki Lament-Kosińskiej.
Uchwała nr 4/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Martyny Wolnej.
Uchwała nr 5/KD/2017 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Pawła Otwinowskiego.
Uchwała nr 6/KD/2016 Komisji Doktorskiej Rady Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 czerwca 2017 roku o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr Radosława Stańca.
Uchwały dydaktyczno-organizacyjne
   
   
Uchwały personalne