UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH
 1. Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych prof. dr hab. Elżbieta Basiul, prof. UMK
 2. Prodziekan dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK
 3. Prodziekan dr Mirosław Wachowiak
 4. Prof. dr hab. Marek Basiul, prof
 5. Prof. dr hab. Joanna Bebarska
 6. Prof. dr hab. Witold Chmielewski
 7. Prof. dr hab. Piotr Gojowy
 8. Prof. dr hab. Jędrzej Gołaś
 9. Prof. dr hab. Jacek Gramatyka
 10. Prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska
 11. Prof. dr hab. Sławomir Janiak
 12. Prof. dr hab. Piotr Klugowski
 13. Prof. dr hab. Lech Kubiak
 14. Prof. dr hab. Iwona Langowska
 15. Prof. dr hab. Wiesława Limont
 16. Prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz
 17. Prof. dr hab. Jerzy Malinowski
 18. Prof. dr hab. Dariusz Markowski
 19. Prof. dr hab. Witold Michorzewski
 20. Prof. dr hab. Bogumiła Pręgowska
 21. Prof. dr hab. Bogumiła Rouba
 22. Prof. dr hab. Kazimierz Rochecki
 23. Prof. dr hab. Marek Szary
 24. Prof. dr hab. Tomasz Ważny
 25. Prof. dr hab. Lech Wolski
 26. dr hab. Piotr Będkowski, prof. UMK
 27. dr hab. Andrzej Borcz, prof. UMK
 28. dr hab. Andrzej Kałucki, prof. UMK
 29. dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK
 30. dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
 31. dr hab. Andrzej Majdowski, prof. UMK
 32. dr hab. Krzysztof Mazur, prof. UMK
 33. dr hab. Justyna Olszewska–Świetlik, prof. UMK
 34. dr hab. Krzysztof Pituła, prof. UMK
 35. dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK
 36. dr hab. Robert Rogal, prof. UMK
 37. dr hab. Jarosław Rogóż, prof. UMK
 38. dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK
 39. dr hab. Marian Stępak, prof. UMK
 40. dr hab. Michał Träger, prof. UMK
 41. dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK
 42. dr hab. Adam Adamski
 43. dr hab. Katarzyna Adaszewska
 44. dr hab. Tomasz Barczyk
 45. dr hab. Krzysztof Białowicz
 46. dr hab. Agata Dworzak-Subocz
 47. dr hab. Krystyna Garstka – Saran
 48. dr hab. Bożena Grzegorczyk
 49. dr hab. Elżbieta Jabłońska
 50. dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska
 51. dr hab. Marcin Jaworski
 52. dr hab. Ireneusz Kopacz
 53. dr hab. Anna Kola
 54. dr hab. Joanna Kucharzewska
 55. dr hab. Grzegorz Maślewski
 56. dr hab. Piotr Niemcewicz
 57. dr hab. Edgar Pill
 58. dr hab. Witold Pochylski
 59. dr hab. Nikodem Pręgowski
 60. dr hab. Juliusz Raczkowski
 61. dr hab. Izabela Retkowska
 62. dr hab. Michał Rygielski
 63. dr hab. Jacek Stachera
 64. dr hab. Elżbieta Szmit – Naud
 65. dr hab. Anna Wysocka - Bogacka
 66. dr hab. Marek Zajko


Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. dr Joanna Karbowska-Berent
 2. dr Tomasz Kozielec
 3. dr Teresa Kurkiewicz
 4. dr Katarzyna Łyszkowska
 5. dr Magdalena Sitkiewicz
 6. dr Bożena Szmelter-Fausek
 7. dr Iwona Szpak-Pawłowska
 8. dr Tomasz Wlaźlak
 9. dr Piotr Zaporowicz


Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. mgr Małgorzata Wawrzak


Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich:

 1. mgr Weronika Marszelewska


Przedstawiciele studentów:

 1. Anna Brzezińska
 2. Sylwia Ciuchta
 3. Karol Doiczman
 4. Anna Dziekońska
 5. Wiktor Goszka
 6. Oskar Gurbada
 7. Klaudia Helman
 8. Daria Krzywdzińska
 9. Daniel Okruch
 10. Maria Sawicka
 11. Jakub Skupień
 12. Katarzyna Spadło
 13. Bartłomiej Szmidt
 14. Aleksandra Szyplik
 15. Anna Świąć
 16. Artur Wojta
 17. Jakub Wróbel
 18. Angelika Wrzosek


z głosem doradczym

 1. Przedst. NSZZ „ Solidarność” Bogusław Andruchowicz
 2. Przedst. ZNP Mirosław Rudewicz