UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
OPIS WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH
Wydział Sztuk Pięknych jest ośrodkiem kształcącym artystów w wielu dziedzinach sztuk plastycznych, a także konserwatorów dzieł sztuki oraz specjalistów w zakresie teoretycznej ochrony i opieki nad zabytkami, konserwatorstwa, muzealnictwa i historii sztuki. Jako jednostka uniwersytecka prowadzi wszechstronne badania nad sztuką i dziedzictwem kulturowym oraz stanowi żywe i twórcze centrum artystyczne regionu.

Wydział rozpoczął swoją działalność w październiku 1945 roku, jako Sekcja Sztuk Plastycznych przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wileńska tradycja uczelni toruńskiej zadecydowała o specyfice Wydziału Sztuk Pięknych, jako szkoły artystycznej działającej w strukturach uniwersyteckich.

Powiększ

» Budynek WSzP przy ul. Sienkiewicza 30

Obecna oferta dydaktyczna Wydziału skierowana do uzdolnionych artystycznie i humanistycznie, młodych ludzi jest niezwykle bogata i różnorodna. Od kierunków rozwijających umiejętności artystyczne w pracowniach: malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku, witrażu, fotografii, multimediów oraz edukacji artystycznej, po gruntowne przygotowanie do zawodu konserwatora-restauratora dzieł sztuki a także teoretyczną wiedzę z zakresu historii sztuki, muzealnictwa, konserwatorstwa oraz krytyki artystycznej.

Łącząc bogatą tradycję z innowacją, dążymy do nieustannego podnoszenia własnych kwalifikacji twórczych: naukowych, artystycznych i pedagogicznych w celu zapewnienia naszym studentom edukacji najwyższej jakości. Oferujemy naukę na wszystkich poziomach kształcenia, od studiów licencjackich po doktoranckie, a także studiach podyplomowych i zaocznych, w ramach wielu interdyscyplinarnych kierunków i specjalizacji.

Studia na Wydziale Sztuk Pięknych dostarczają wszechstronnej, akademickiej wiedzy opartej na najnowszych dokonaniach nauki oraz unikalnych umiejętności praktycznych w wybranej specjalności. Nasi studenci mają okazję do zdobycia cennego doświadczenia poprzez udział w programach ERASMUS, MOST, praktykach i różnorodnych projektach badawczych i artystycznych, a także rozwoju własnego potencjału poprzez współpracę z innymi czołowymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i artystycznymi. Kierując się wieloletnim doświadczeniem, pragniemy zapewnić szeroką wiedzę humanistyczną oraz wszechstronny rozwój osobowości twórczej. Ułatwia to kameralny charakter wydziału, pozwalający naszym studentom nawiązać bezpośrednie, partnerskie relacje z doświadczoną kadrą pedagogiczną oraz brać czynny udział w życiu studenckiej wspólnoty.
Następna strona