UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
WYDZIAŁOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
W roku akademickim 2012/2013 stworzono w jednostce Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia, na który składa się: Komisja ds. Jakości Kształcenia oraz Zespół ds. Efektów Kształcenia, Zespół ds. Programów Kształcenia, Zespół Programowy ds. Współpracy z Podmiotami Zewnętrznymi, ponadto stosownymi certyfikatami powołano Radę Zewnętrznych Konsultantów, tworzącą zwarte grono specjalistów (interesariuszy zewnętrznych), działających przy Wydziale Sztuk Pięknych celem doskonalenia i podnoszenia jakości kształcenia.

Szczegółowy tryb i procedury działania poszczególnych komisji i zespołów określają Zarządzenia Dziekana.

Od br. akademickiego interesariusze zewnętrzni uczestniczą w różnych formach ukończenia studiów lub cyklów kształcenia, m. in. obrony dyplomów artystycznych, wystawy sprawozdawcze/końcoworoczne, obrony dyplomów konserwatorskich, po których organizowane jest spotkanie, celem analizy jakości, weryfikacja, konsultacja, celem samodoskonalenia i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale Sztuk Pięknych.

Dokumenty:

Raporty za rok akademicki 2016/2017:

Raporty za rok akademicki 2015/2016: