UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
INSTYTUT ARTYSTYCZNY
W 1969 r. powołano na Wydziale Sztuk Pięknych dwa instytuty: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa oraz Instytut Artystyczno-Pedagogiczny. W ramach wprowadzanych zmian dotychczasowe katedry zostały przemianowane na zakłady, które przejęły całość zadań dydaktycznych i organizacyjnych, dotychczas funkcjonujących katedr. Nowo utworzonym jednostkom w Instytucie Artystyczno-Pedagogicznym nadano następujące nazwy: Zakład Grafiki, Zakład Malarstwa, Zakład Rzeźby, Zakład Rysunku, Zakład Pedagogiki Artystycznej i Kształtowania Form Plastycznych od 1972 r. działające samodzielnie jako Zakład Pedagogiki Artystycznej oraz Zakład Kształtowania Form Plastycznych.

Pierwszym dyrektorem Instytutu Artystyczno-Pedagogicznego został w roku 1970 prof. zw. Stanisław Borysowski, który sprawował tę funkcję do 1975 r. Jego następcami byli kolejno: prof. art. mal. Zygmunt Kotlarczyk (1975-81), prof. dr art. plast. Stefan Kościelecki (1981-84), prof. art. plast. Romuald Drzewiecki (1984-87), prof. art. mal. Bogdan Przybyliński ( 1987-89), prof. art. mal. Janusz Kaczmarski (1989-92), prof. art. plast. Romuald Drzewiecki (1992-96).

Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Instytutu było zniesienie w 1997 roku kierunku artystyczno-pedagogicznego i powołanie czterech kierunków studiów: grafika, malarstwo, rzeźba, Wychowanie plastyczne. Zmieniono też nazwę Instytutu Artystyczno Pedagogicznego na Instytut Artystyczny.

Po zmianie nazwy Instytutu dyrektorami byli kolejno: prof. art. mal. Lech Wolski (1996- 2002), prof. art. graf. Leszek Kiljański (2002-2006), prof. art. graf. Jędrzej Gołaś (2006-2008), od roku 2008 dr hab. Marek Szary, prof. UMK. Dokonano też wielu zmian organizacyjnych, przekształcając dotychczasowe i tworząc nowe struktury, powstały m.in. Zakład Projektowania Graficznego, Zakład Plastyki Intermedialnej, Zakład Edukacji Artystycznej i Zakład Rzeźby.

Po likwidacji kierunku Wychowanie Plastyczne, powołano w roku akademickim 2001/2002 kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. W roku akademickim 2005/2006 uruchomiono studia doktoranckie w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinach: grafika, malarstwo, rzeźba i edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Następna strona