UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
HISTORIA WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH
Wydział Sztuk Pięknych to wyjątkowa jednostka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, szczycąca się długą, ponad dwustuletnią tradycją - jego historia sięga XVIII-wiecznej "szkoły wileńskiej", a geneza wiążę się z działalnością jednego z najstarszych uniwersytetów Rzeczypospolitej - Szkoły Głównej Litewskiej.

Dnia 1 października 1797 roku rozpoczęła swą działalność Katedra Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Wileńskiego, ustanowiona przy Wydziale Literatury i Sztuk Wyzwolonych. Jej kierownictwo powierzono Franciszkowi Smuglewiczowi, wybitnemu malarzowi epoki stanisławowskiej. Dołączyli do niego inni zasłużeni artyści, jak malarz-klasycysta Jan Rustem czy Andre Le Brun - niegdyś pierwszy rzeźbiarz nadworny Stanisława Augusta. Powrót do koncepcji włączenia kształcenia artystycznego w struktury uniwersytetu był wynikiem upadku mecenatu królewskiego i Malarni. Bazując na europejskiej tradycji akademickiej, twórcy wileńskiej Katedry Malarstwa stworzyli w niej gruntowne podstawy dla programu kształcenia artystycznego, zaś Wilno - dotychczas pod względem artystycznym mało aktywne - stało się w początkach XIX wieku głównym centrum sztuki na terenie dawnej Rzeczypospolitej. Powstała tu pierwsza w XIX wieku krajowa szkoła malarstwa historycznego, uprawiano też inne gatunki - pejzaż, malarstwo rodzajowe i alegoryczne, a zwłaszcza portret. Joseph Saunders, grafik angielski, od 1810 pełniący funkcję kierownika wileńskiej katedry, jako pierwszy w Europie prowadził na uniwersytecie wykłady z historii sztuki. Okres świetności Wilna jako centrum artystycznego zakończył się wraz z powstaniem listopadowym - likwidacja Uniwersytetu Wileńskiego rozproszyła jego wychowanków, choć dorobek "szkoły wileńskiej" zachował siłę oddziaływania jeszcze po połowie XIX wieku.

Tradycja akademickiego kształcenia artystycznego w Wilnie została wskrzeszona w 1919 roku. Przy reaktywowanym Uniwersytecie, któremu nadano imię Stefana Batorego, utworzono wówczas Wydział Sztuk Pięknych, o co w sposób szczególny zabiegał wybitny malarz, Ferdynand Ruszczyc. To jego zasługą był ściśle mieszczący się w wileńskiej tradycji program i profil kształcenia. Początkowo na nowo powstałym wydziale działało sześć pracowni plastycznych: malarstwa pejzażowego (Ruszczyc), malarstwa i rysunku (Kubicki), aktu (Bogusz-Siestrzeńcewicz), rzeźby (Bałzukiewicz), grafiki (Jastrzębowski), sztuki stosowanej (Czajkowski), drukarstwa, liternictwa  i  introligatorstwa  (Lenart)  oraz Powiększ

» Profesorowie i pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych USB,    Wilno, lata 20. XX wieku.

Druga strona Trzecia strona