UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
ADMINISTRACJA WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH
ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

ul. Sienkiewicza 30/32
87-100 Toruń


Kierownik Zespołu:

dr Janusz Gierlasiński
e-mail:  jangier@umk.pl
tel. (+48) 56-611-38-40,  kom. (+48) 693-073-846,   pokój 133
  • administrowanie obiektami należącymi do Wydziału Sztuk Pięknych.


Specjaliści:

mgr Krzysztof Uzarski
e-mail:  kuzarski@umk.pl
tel. (+48) 56-611-38-39,   pokój 134
  • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych oraz finansowo-księgowych Instytutów,
  • zabezpieczenie potrzeb Wydziału w przedmiocie wyposażenia w środki trwałe.

mgr Joanna Witkowska
e-mail:  wasia@umk.pl
tel. (+48) 56-611-38-39,   pokój 134
  • prowadzenie spraw związanych z umowami cywilno-prawnymi zawieranymi z osobami fizycznymi, świadczeniem różnego rodzaju usług przez jednostki organizacyjne Wydziału,
  • prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi,
  • gospodarka materiałowa i magazynowa.