UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
WYDARZENIA I KOMUNIKATY

Przedłużono rekrutację uzupełniającą na studia w ramach projektu ERASMUS+

Do końca października został przedłużony nabór na Erasmusa-a. Listę wolnych miejsc można znaleźć  tutaj.

Dokumenty proszę składać u wydziałowego pełnomocnika ds mobilności Dr Franciszka Skibińskiego, pokój 324 (Sienkiewicza 30/32). Dyżury: poniedziałek 17.30-18.00, wtorek 10.00-11.00

Więcej informacji na sronie  www.umk.pl/wspolpraca/erasmus_plus/studenci-studia/rekrutacja/.


I nagroda za poster naukowy oraz publikacja artykułu w czasopiśmie z listy A.

Prezentacja dr Dominiki Łowkajtis zajęła I miejsce w konkursie na najlepszy poster, pt. Wyobraźnia twórcza uczniów w wieku 7 – 18 lat zaprezentowany na XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej z tematem przewodnim Potencjał rozwojowy w biegu życia: w kierunku samorealizacji, zorganizowanej przez Instytut Psychologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, która odbyła się 1-3 czerwca 2017 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. zobacz nagrodzony poster

Komisja w składzie: prof. UZ dr hab. Ludwika Wojciechowska (przewodnicząca), dr hab. Dorota Czyżowska, prof. UWM dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz oceniała tematykę posteru, adekwatność stosowanych metod statystycznych, sposób prezentacji wyników oraz graficzne opracowanie plakatu.

W uzasadnieniu przyznania nagrody dr Dominice Łowkajtis wskazano na podjęcie ciekawego tematu w perspektywie rozwojowej, wartościowe połączenie metod jakościowych i ilościowych; ogromną grupę badanych – 1522 osoby oraz interesującą i estetyczną formę przekazu.

Artykuł autorstwa dr Dominiki Jastrzębskiej i prof. Wiesławy Limont Not Only Jumps, Slumps, but also Mini Plateau. Creative Potential Assessed by the Test for Creative Thinking-Drawing Production. A Cross-Sectional Study of Polish Students Aged from 7 to 18 został opublikowany w czasopiśmie Creativity Research Journal (volume 29, 2017 – Issue 3).


Międzynarodowa Konferencja Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej.

W dniach 19-20 października 2017 r., w Muzeum Okręgowym i CSW "Znaki Czasu" w Toruniu, odbędzie się konferencja zorganizowana przez Zakład Edukacji Artystycznej Wydziału Sztuk Pięknych: Świat z perspektywy sztuki, sztuka w perspektywie świata. Wyzwania współczesnej edukacji artystycznej. plakat

Celem konferencji jest zaktywizowanie i zintegrowanie środowiska osób zajmujących się edukacją artystyczną oraz umożliwienie wymiany poglądów, idei, koncepcji związanych z szeroko rozumianą edukacją artystyczną. Organizatorzy kierują ją do teoretyków, artystów, edukatorów, nauczycieli, zajmujących się problemami edukacji artystycznej w sposób formalny i nieformalny, we wszystkich rodzajach szkół i instytucjach pozaszkolnych, pracujących z różnymi grupami wiekowymi.

Prosimy o zapoznanie się z programem szczegółowym konferencji.

Opiekę naukową spotkania sprawuje dr hab. Marcin Jaworski przy współpracy z dr Bernadetą Didkowską i mgr Joanną Cieślikowską.

Współorganizatorzy konferencji: Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu, Galeria i Ośridek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu.


Kolejne sukcesy w Zakładzie Grafiki

Gratulacje dla naszych koleżanek: dr hab. Agaty Dworzak-Subocz i dr hab. Izabelli Retkowskiej, które znalazły się wśród 45 artystów z całego świata na 12 edycji International Digital Miniprint Exhibition Ottawa.


Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017

Miło nam poinformować, że Wydział Sztuk Pięknych uzyskał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2017. Nagroda w kategorii uczelnie wyższe przyznana została m.in. za koncepcję Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego.

Inicjatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym wyróżnienia jest sekcja Rzecz o Innowacjach. Partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju działające przy Politechnice Śląskiej.

Nagrody zostaną wręczone podczas II Forum Inteligentnego Rozwoju (irforum.pl), które odbędzie się 23-24 października w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce k. Rzeszowa (G2A Arena).

II Forum Inteligentnego Rozwoju zaplanowane zostało jako innowacyjna płaszczyzną styku trzech kluczowych filarów polskiej perspektywy inteligentnych specjalizacji: biznesu, samorządu i nauki. Wydarzenie skupia liderów rozwoju i inwestycji, którzy nadają kierunek polskiej innowacyjnej gospodarce. W ramach II Forum Inteligentnego Rozwoju odbędzie się ponad 20 konferencji. Eksperci debatować będą o problemach, wyzwaniach i perspektywach dla polskiego biznesu, samorządu i szkolnictwa wyższego. Celem II Forum Inteligentnego Rozwoju jest wypracowanie wspólnych wniosków, platformy współpracy i synergii między trzema gałęziami, na których opiera się polska innowacyjna gospodarka.


Kolekcja - wystawa rzeźby Alicji Majewskiej

13 października 2017 r. w Galerii CKiS Wieża Ciśnień w Koninie, o godz. 18.00, odbędzie się wernisaż wystawy rzeźby Alicji Majewskiej, prodziekana Wydziału Sztuk Pięknych. plakat

Przytaczamy fragment recenzji Rafała Boettner-Łubowskiego Alicja Majewska: Dyskretny symbolizm rzeźby:

(...)o szczególnej wartości rzeźbiarskiej twórczości Alicji Majewskiej decyduje fakt, że w jej sztuce to, co osobiste przeobraża się w to, co uniwersalne i symboliczne zarazem. Owa dogłębna i wewnętrznie spójna integracja pierwiastków osobistych i uniwersalnych powoduje, że sztuka ta staje się czymś znacznie więcej, niż tylko subiektywnym wyznaniem autorki. W przypadku praktyki twórczej toruńskiej rzeźbiarki osobista geneza jej poszukiwań kreuje wiarygodną autentyczność powstających dzieł, natomiast emanujący z nich wieloznaczny symbolizm otwiera przed odbiorcami przestrzenie, które mogą być również obszarem ich własnych emocji i przeżyć. Na podobnej zasadzie w twórczości Alicji Majewskiej spójnie stapiają się w jedno inne, wydawałoby się antytetyczne jakości, takie jak: intuicja i pierwiastki intelektualnej kalkulacji, czy też zakorzenienie w tym, co współczesne i codzienne oraz adekwatne symulowanie "archeologicznych" czy "muzealnych" strategii ekspozycji artefaktów rzeźbiarskich.

Więcej informacji o wystawie można znaleźć na stronie www.ckis.konin.pl/wystawa-alicja-majewska-kolekcja/.


RELACJE 2

Wystawy z cyklu RELACJE odbywają się po zakończeniu dydaktyki po semestrach – zimowym i letnim w każdym roku akademickim. Podstawowym założeniem RELACJI jest, aby wykładowcy z Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK zaproponowali wyróżniających się studentów do kolejnego z pokazów. Według idei kuratora cyklu udział w poszczególnych jego częściach jest dobrowolny. RELACJE są promocją wyróżniających się studentów i możliwością dla nich prezentacji swoich prac razem ze swoimi pedagogami. Pozytywnie budowane RELACJE na płaszczyźnie Student - Pedagog niewątpliwie sprzyjają rozwijaniu się aktywnych postaw twórczych, ale również wpływają na dydaktykę. Wykładowcy, jako kreatorzy sztuki współczesnej, zarazem odpowiedzialni za artystyczne kształtowanie młodych ludzi mają do spełnienia ważne role, jedną z nich jest wprowadzanie młodych adeptów sztuki w samodzielny obszar twórczości. Motywem przewodnim drugiej odsłony RELACJI są teoretyczne rozważania na temat sztuki autorstwa prof. Jana Berdyszaka - wybitnego artysty, pedagoga i przyjaciela Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Prof. Jan Berdyszak niestrudzenie promował swoich wyróżniających się studentów na różnego rodzaju festiwalach, przeglądach twórczości, w galeriach i w innych miejscach sztuki.

Do drugiej edycji RELACJI zgłosiło się czterech dydaktyków, którzy zaproponowali sześcioro studentów ze specjalności multimedia i fotografia na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna i ze specjalności intermedia i multimedia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Wyjątkiem są - zaproponowana przez dr hab. Witolda Jurkiewicza studentka I roku Sztuki Mediów, będąca przed wyborem specjalności oraz Jakub Wawrzak, doktorant Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

Miejsce wystawy – Galeria ZPAP Nurt, Toruń, ul. Ducha Świętego 8.

Wernisaż – 13.10.2017, godz. 18:00, wystawa czynna do 22 października 2017 r.

Uczestnicy wystawy:

Dr hab. Anna Kola / Joanna Osińska / Jakub Wawrzak;
dr hab. Witold Jurkiewicz / Martyna Wenda;
dr Tomasz Wlaźlak / Olga Grybowicz;
prof. Marian Stępak / Magda Górska / Kasper Hein.

Kurator wystawy – prof. Marian Stępak


Człowiek pogryzł psa - wystawa indywidualna dr hab. Marka Zajko z Zakładu Grafiki

Zapraszamy na wernisaż 12. 10. 2017 r. o godz. 18.00, do Galerii Akcent, Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu (ul. Wybickiego 38/40). plakat i folder

Marek Zajko urodził się 28.10.1972 r. w Białymstoku. W latach 1993 - 1998 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z grafiki w 1998 roku w Pracowni Wklęsłodruku Prof. Mirosława Piotrowskiego. Od 1998 roku pracownik Zakładu Grafiki / Pracowni Wklęsłodruku, początkowo na stanowisku asystenta, od 2017 r. profesora nadzwyczajnego. Od 2015 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Grafiki.

Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej /wklęsłodruk/ i rysunku Prezentował prace na 36 wystawach indywidualnych. Brał udział w ponad 90 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach graficznych.

Więcej informacji o autorze:
marek_zajko.republika.pl,  www.grafika.umk.pl,  icondata.triennial.cracow.pl.


Zakład Grafiki gratuluje

Gratulacje dla Jakuba Wawrzaka - naszego nowego wykładowcy w Pracowni Grafiki Multimedialnej - za zdobycie 10 wyróżnień w konkursie International Photography Awards 2017, IPA Headquarters, USA.

Jakub Wawrzak urodził się w 1989 roku w Toruniu. W roku 2011 ukończył studia licencjackie na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalność Intermedia. Pracę artystyczną zrealizował pod kierunkiem dr Doroty Chilińskiej. W roku 2013 uzyskał, z wyróżnieniem, dyplom magistra sztuki, za pracę wykonaną w pracowni prof. Witolda Chmielewskiego.

Obecnie jest uczestnikiem Studiów doktoranckich w zakresie sztuk pięknych. Jego działalność artystyczna związana jest głównie z filmem, fotografią, animacją, realizacjami interdyscyplinarnymi oraz grafiką użytkową.

Od 2017 roku pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Grafiki WSZP UMK w Toruniu, Pracownia Grafiki Multimedialnej.

Wyróżnione prace: 1, 2, 3, 4, 5.


Wystawa indywidualna laureatki Nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza

Zakład Grafiki gorąco zaprasza 13 października 2017 r., godz. 19.00, do Galerii Dom Muz w Toruniu, ul. Podmurna 1, na wernisaż wystawy Eweliny Kołakowskiej - Ciało/chaos pragnień i gniewów. plakat Autorka prac jest laureatką Nagrody dydaktycznej Zakładu Grafiki im. prof. Edmunda Piotrowicza za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2016/ 2017. Nagroda została oficjalnie wręczona w czerwcu 2017 r. podczas otwarcia wystawy końcoworocznej – Wizytówka w Galerii Dworzec Zachodni w Toruniu, Akademickie Centrum Kultury „Od Nowa”.

Ewelina Kołakowska jest aktualnie studentką V roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK. W tym roku Zakład Grafiki WSZP UMK w Toruniu dzięki uprzejmości Dyrekcji Miejskiej Instytucji Kultury Dom Muz uhonoruje laureatkę dodatkową nagrodą, – jaką będzie wystawa indywidualna w Galerii Domu Muz w Toruniu. Ekspozycja będzie czynna do 03.11.2017 r.

Zapraszamy do zapoznanie się z tekstem autorskim oraz portfolio autorki.


Ogłoszenie konkursu malarskiego o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2017

W konkursie mogą uczestniczyć absolwenci (do dziesięciu lat po dyplomie studiów magisterskich) oraz studenci polskich uczelni artystycznych z uprawnieniami szkoły wyższej (pierwszy i drugi rok studiów drugiego stopnia).

Kandydatów do Grand Prix mogą zgłaszać Akademie Sztuk Pięknych i inne uczelnie wyższe kształcące w&mbsp;dziedzinie malarstwa oraz Stowarzyszenia i Zrzeszenia Twórców. Możliwe są także zgłoszenia indywidualne.

Więcej informacji na stronie eibisch.pl.


Oferta pracy - konserwator zabytków

Pracownia Konserwacji Muzeum Okręgowego w Sandomierzu pilnie przyjmie do pracy osobę na stanowisko konserwatora zabytków o profilu konserwacja i restauracja malarstwa, rzeźby drewnianej. Dokument ze szczegółowymi informacjami można pobrać tutaj.


Look East – wystawa pracowników Wydziału Sztuk Pięknych w Charkowie

Od 10 października do 11 listopada 2017 r., w Akademii Sztuk i Designu w Charkowie (Ukraina) potrwa wystawa prac młodych pracowników, zrealizowana w ramach projektu artystycznego LOOK EAST. Udział w przedsięwzięciu wzięło 13 artystów, kuratorem jest dr Aleksandra Sojak - Borodo. plakat

Wystawa jest wydarzeniem związanym z Festiwalem Designu oraz konferencją zorganizowaną przez ukraińską Akademię. Do Charkowa wyjechała trzyosobowa delegacja z Panią Dziekan prof. Elżbietą Basiul. Program wizyty przewiduje udział w konferencji, prezentację wydziału, wystawę młodych twórców i oczywiście rozmowy przygotowujące do przyszłych wspólnych projektów.

Na temat projektu tak napisała Prodziekan naszego Wydziału – dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK:

Istotą projektu LOOK EAST jest nieustanna chęć budowania przestrzeni do dialogu. Ważne jest, że ideę sformułowali artyści młodzi, których doświadczenie życiowe nie sięga czasów, w których twarda polityka dzieliła świat na wschód i zachód. Wykorzystują sztukę do odtwarzania tego co kulturowo ważne dla wspólnych historycznie miejsc i wydarzeń, tworzą współczesne narracje w oparciu o to co nas łączy, a nie dzieli. Wystawa to trzynaście historii opowiedzianych przez twórców z aktualnej perspektywy z wrażliwością na to co osobiste, a także kulturowo fascynujące.

Spotkanie w Charkowie w kontekście sztuki, której autorami są polscy artyści jest także powodem by powiedzieć LOOK WEST i zaprosić ukraińskich twórców do kolejnego wspólnego projektu.


Wystawa prac artystów z Getyngi

W imieniu Zakładu Malarstwa zapraszamy 6 października 2017, na godz. 17.00, do Galerii Akademicka Przestrzeń Sztuki przy Wydziale Matematyki i Informatyki (Chopina 12/18) , na wernisaż wystawy prac Claudii Binder i Haralda Kijewskiego z Galerie Art Supplement w Getyndze. Wystawa potrwa do 03. 11. 2017 r.


Nagroda dla prof. Mirosława Pawłowskiego z Zakładu Grafiki WSZP UMK

Prof. Mirosław Pawłowski z Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu /Pracownia Serigrafii/ zdobył Drugą Nagrodę w prestiżowym konkursie International Contemporary Engraving Biennale/Międzynarodowe Biennale Grafiki Współczesnej, Lasi, Romania 2017.  plakat

Prof. Mirosław Pawłowski otrzymał nagrodę za pracę CAMOUFLAGE – SCAN, wykonaną w technice sitodruku. W konkursie brało udział 460 artystów - grafików z całego świata.

Nagrody przyznane na International Contemporary Engraving Biennale/Międzynarodowe Biennale Grafiki Współczesnej, Lasi, Romania 2017 (20.09 - 31.12. 2017):

1st Prize – Tomasz Kukawski, Poland, PRINT’S BOX II – JOY AND CHASM, linocut/embossing,
2nd Prize – Miroslaw Pawlowski, Poland, CAMOUFLAGE – SCAN, silkscreen,
3rd Prize - Florin Stoiciu, Romania, MASK 4, drypoint,
4. Special Award - Vlado Goreski, Republic of Macedonia, LEVIATHAN VII, lithography.


Rekrutacja uzupełniająca na studia w ramach projektu ERASMUS+

Rekrutacja uzupełniająca na studia w ramach programu ERASMUS+ na rok 2017/2018 (semestr letni) trwa do 10.10.2017 r.

Dokumenty proszę składać u wydziałowego pełnomocnika ds mobilności Dr Franciszka Skibińskiego, pokój 324 (Sienkiewicza 30/32). Dyżury: poniedziałek 17.30-18.00, wtorek 10.00-11.00

Dokumenty do pobrania:  wykaz dokumentów,  lista miejsc,  kryteria oceny wniosków.


Wystawa prac prof. Mirosława Piotrowskiego

Zakład Grafiki gorąco zaprasza na wystawę MIROSŁAW PIOTROWSKI / 1942-2002: Grafika Marynistyczna, która odbędzie się 4 października 2017 r. (środa), o godz. 19.00, w Galerii Dworzec Zachodni w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki OD NOWA przy ul. Gagarina 37a w Toruniu.

We wrześniu 2017 r. mnęło 15 rocznica śmieci Profesora Mirosława Piotrowskiego, absolwenta i wieloletniego pracownika Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Zakładzie Grafiki / Pracownia Wklęsłodruku.

Profesor był mistrzem w dziedzinie tradycyjnej grafiki artystycznej, specjalizującym się w trudnych technikach metalowych, takich jak akwaforta i akwatinta. Mirosław Piotrowski był artystą rozpoznawanym w kraju i zagranicą, a także wspaniałym pedagogiem, który wykształcił wielu adeptów sztuki graficznej. Prezentowana wystawa umożliwia zapoznanie się z twórczością i zarazem doskonałym warsztatem Profesora. Ekspozycja stanowi projekcję dzieł graficznych koncentrujących się na bliskiej Mistrzowi, tematyce związanej z morzem.

Cykl morski reprezentuje kilkanaście prac graficznych wykonanych w szlachetnych technikach metalowych. W każdej z prac kryje się inna historia, opowiadająca o indywidualnych losach jednostki ludzkiej. Jednocześnie pracom Mistrza towarzyszy nutka erotyzmu, ekspresja, a także kompozycja sfer abstrakcyjnych i rzeczywistych.


Godziny dziekańskie 4 października 2017 r.

W związku z immatrykulacją studentów I roku Wydziału Sztuk Pięknych, 4 października 2017 r. (środa), od godz. 12.00 zostają ogłoszone godziny dziekańskie dla wszystkich studentów.


Plany zajęć dla kierunków stacjonarnych na semestr zimowy 2017/2018

Prosimy o zapoznanie się z planami zajęć dla kierunków stacjonarnych na semestr zimowy 2017/2018. Z uwagi na dokonywane jeszcze korekty, prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji planów.


Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 na Wydziale Sztuk Pięknych

Uczelniana Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 odbędzie się 2 października 2017 r., o godz. 11.00 w Auli UMK

Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK odbędzie się 4 października 2017 r. (środa) o godz. 13.30 w klubie studenckim w Od Nowie, ul. Gagarina 37a w Toruniu.

Prosimy o zapoznanie się z  harmonogramem Immatrykulacji oraz informacjami dla studentów i doktorantów I roku studiów.


Najlepsza Absolwentka Wydziału Najlepszą Absolwentką Uniwersytetu

Wyłoniono najlepszą Absolwentkę naszego Uniwersytetu. Została nią mgr Julia Szczerbińska, najlepsza absolwentka naszego Wydziału roku akademickiego 2016-17, kierunku Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej oraz Chemii Ogólnej na poziome licencjatu. Stypendystka DAAD (2011), studiowała rok chemię i konserwację w Wyższej Szkole Chemicznej i Technologicznej w Pradze (2012/13).

Jej multidyscyplinarne podejście łączące działania konserwatorko - artystyczne z naukami ścisłymi były rozwijane w ramach stażów w LANBOZ MNK Kraków oraz Pracowni Analiz Muzeum w Prado. Praca licencjacka Membrany w konserwacji obrazów na podłożu płóciennym pozwoliła na publikację wyników w prestiżowym, czasopiśmie branżowym Journal of Membrane Science (IF=6,03), nagrodzoną Stypendium JM Rektora za wysoko punktowaną pracę naukową. Rozlicznych talentów konserwatorki i chemika dopełnia profesjonalna gra na saksofonie, poświadczona dyplomem szkoły muzycznej II stopnia. Absolwentce gratulujemy!


Grand Prix dla Jakuba Wawrzaka podczas XXX Dni Fotografii w Świdnicy

15 września podczas Święta Fotografii w Świdnicy doktorant Wydziału Sztuk Pięknych - Jakub Wawrzak odebrał nagrodę Grand Prix w ramach XXIII Konkursu Fotografii „Zestaw – Świdnica 2017”.

Więcej informacji na stronach:  swidnica24.pl oraz www.sok.com.pl.


Stypendia Ministra Kultury i Sztuki

Informujemy, że wnioski o stypendium ministra były przyjmowane do dnia 12 września 2017 r. Obecnie trwa ich weryfikacja. Informacje dla studentów składających wnioski, zostaną przekazane na stronie  usosweb.umk.pl. Zapraszamy również do zapoznania się ze stroną:  www.umk.pl/studenci/stypendia-i-kredyty/ministra/ oraz www.umk.pl/doktoranci/stypendia_i_kredyty/ministra/.


Gniazdo / Nest - wystawa w Wiedniu pracowników Zakładu Plastyki Intermedialnej WSzP oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

26 września 2017 r. o godz. 18.30 w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu odbędzie się wernisaż wystawy Gniazdo / Nest - Polska sztuka współczesna wobec "Granic".  plakat

W wystawie wezmą udział artyści z Zakładu Plastyki Intermedialnej WSzP UMK oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: Krzysztof Białowicz, Dorota Chilińska, Martyna Jastrzębska, Katarzyna Józefowicz, Grzegorz Klaman, Anna Kola, Diana Rönnberg, Kordian Rönnberg, Arkadiusz Soroka, Marian Stępak, Tomasz Wlaźlak, Iwona Zając. Kuratorkami wystawy są Dorota Chilińska oraz Katarzyna Lewandowska. Wykład pt. Artistic practice and value. Polish contemporary art wygłosi Roman Nieczyporowski.

Zapraszmy do zapoznania się z tekstem o wystawie autorstwa Katarzyny Lewandowskiej.

Wystawa potrwa do 15 października 2017 r.


Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla mgr Marii Rudy

Pani mgr Maria Rudy, konserwator dzieł sztuki i pracownik Wydziału Sztuk Pięknych UMK otrzymała medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Hereditas Saeculorum za szczególne osiągnięcia związane z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków. Kapituła konkursu Dziedzictwo wieków doceniła działalność dydaktyczną na rzecz ochrony dziedzictwa Pani mgr Marii Rudy jako nauczyciela akademickiego i wysoko oceniła praktyczną stronę Jej działalności jako konserwatora zabytków, w roli wykonawcy, kierownika prac, autora projektów oraz wieloletniego rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego. Podkreślono również Jej aktywność na polu propagowania właściwych postaw w konserwacji zabytków adresowaną nie tylko do studentów, ale też do właścicieli obiektów zabytkowych.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w sobotę (9 września) w Teatrze Letnim w Ciechocinku w ramach wojewódzkiej inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 2017.

Więcej informacji na stronie  Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Stypendia artystyczne w Toruniu na rok 2018

29 września 2017 r. upływa termin naboru wniosków w ramach konkursu na stypendia miasta Torunia w dziedzinie kultury na 2018 r. Konkurs adresowany jest do osób, które nie ukończyły 35. roku życia i zajmują się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie  www.torun.pl/pl/stypendia-kulturalne-na-2018-rok.


Wystawa artystów-konserwatorów dzieł sztuki w Sandomierzu

W dniu 23 lipca 2017 r. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprezentowało jubileuszową wystawę uczestników plenerów artystów - konserwatorów dzieł sztuki pochodzących z trzech polskich uczelni wyższych (ASP Kraków, UMK Toruń, ASP Warszawa). Pięcioletnia współpraca z Domem Pracy Twórczej Alicja w Sandomierzu zaowocowała powstaniem wielu dzieł plastycznych o zróżnicowanej tematyce i technice. Wystawa ukazuje prace będące wrażliwą reakcją członków pleneru na bogactwo przyrodnicze i artystyczne sandomierskiej ziemi, jak i samego miasta.  czytaj dalej


Konkurs na projekt rzeźby – termin 15 września 2017 r.

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku jest organizatorem konkursu na projekt rzeźby, poświęconej pamięci Stanisława Pyjasa. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej, tj. opracowania przedstawiającego koncepcję projektową rzeźby upamiętniającej postać Stanisława Pyjasa zlokalizowanej przy ul. Oleandry i Alei 3-go Maja w Krakowie.

Został przedłużony termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do 15 września 2017 r.

Nagrodami przewidzianymi do przyznania w konkursie są:

 • I nagroda w wysokości 25.000,00 zł
 • II nagroda w wysokości 15.000,00 zł
 • III nagroda w wysokości 10.000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej CRP w Orońsku.


Obrona rozprawy doktorskiej

18 września 2017 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" przy ul. Wały Generała Sikorskiego 13 w Toruniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Rzepeckiej.  zawiadomienie


II nabór na kierunki ODK oraz Krytyka Artystyczna

Został uruchomiony II nabór na kierunki: Ochrona Dóbr Kultury (w tym specjalności: Konserwatorstwo i Muzealnictwo) oraz Krytyka Artystyczna. Termin składania dokumentów: do 16 września 2017 r. Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji znajdują się na stronie UMK.

Dla kandydatów na II stopień Ochrony Dóbr Kultury (w tym specjalności: Konserwatorstwo, Krytyka Artystyczna, Muzealnictwo), nabór przedłużono do 16 września


II nabór na kierunki Malarstwo oraz Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki

Od 11 sierpnia 2017 r. kandydaci zainteresowani II naborem na kierunkach Malarstwo oraz Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki mogą rejestrować się w systemie  IRK. Więcej informaci w zakładce  Kandydaci - Rekrutacja.


Prace remontowe w Dziekanacie

Informujemy, że od dnia 31 lipca do 20 sierpnia 2017 r. w Dziekanacie Wydziału Sztuk Pięknych będą przebiegały prace remontowe. W związku z powyższym, na czas remontu prosimy kontaktować się z Dziekanatem wyłącznie pod numerem telefonu: 56 611 38 02. W sprawach pilnych zapraszamy do pokoju nr 112A lub prosimy o kontakt mailowy.


Obrony rozpraw doktorskich

Zapraszamy na publiczne obrony rozpraw doktorskich:

8 września 2017 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Galerii Forum Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu,, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Stanisława Kośmińskiego.  zawiadomienie

8 września 2017 r. o godz. 13.30 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Galerii Dworzec Zachodni, Od Nowa UMK przy ul. Gagarina 37a w Toruniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Liliany Piskorskiej.  zawiadomienie


Obrona rozprawy doktorskiej

12 lipca 2017 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Galerii Forum Wydziału Sztuk Pięknych UMK przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Malejki.  zawiadomienie


Pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu ZAKŁÓCENIA

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ogłasza pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu ZAKŁÓCENIA / temat tegorocznej edycji – UMWELT. W dosłownym tłumaczeniu /niem./znaczy tyle co środowisko, otoczenie. Słowo to zostało zaadaptowane przez niemieckiego biologa Jakoba von Uexkull, określa zwierzęcy punkt widzenia danego gatunku. Każdy organizm ma swoje uwarunkowania ekologiczne i styl życia. Umwelty różnią się co stanowi o ich indywidualności i wyjątkowości historii. Z semiotycznego punktu widzenia to rodzaj egoistycznego świata. Na skutek badań nad zwierzętami, jasnym stało się, że nie możemy odczuwać tego co odczuwają zwierzęta. W pełni nie możemy pojąć psa nie będąc psem. Jedyne na co nas stać to próba wyjścia poza nasz wąski Umwelt i wejście w jego świat za pomocą siły wyobraźni. Wychodzenie poza granice naszej percepcji może stać się kluczem i odkrywczym narzędziem na polu sztuki, nauki i wielu innych działań. Czy możemy sobie w pełni wyobrazić jak to jest być robakiem niczym Franz Kafka w Przemianach? Porzucić antropocentryzm, uruchomić najsilniejsze pokłady empatii by na polu swej imaginacji wcielić się w nawet najbardziej odpychające stworzenie, skrajnie różną sytuację, obce nam środowisko. Zwierzęta to nie surogat człowieka, małpa to nie uproszczony człowiek, i nni ludzie to nie nasze odpowiedniki. To odrębne światy, niedostępne Umwelty.

Zapraszamy studentów oraz absolwentów (do pięciu lat po ukończeniu studiów) uczelni artystycznych. Przedmiotem konkursu są prace z zakresu sztuk wizualnych /malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, komiks, rzeźba, instalacja, obiekt, video, performance lub dokumentacja i opis, projekty intermedialne, multimedialne, teksty /literackie lub krytyczne/ oraz projekty społeczne i edukacyjne /dokumentacja wydarzeń już zrealizowanych lub projekty działań dotyczących tematu wraz ze scenariuszami/.

Kierownik / kurator konkursu: Małgorzata Wielek-Mandrela

Nad poziomem konkursu będzie czuwało jury w składzie: Rafał Borcz (Akademia Sztuk Pięknych, Kraków), Henryk Gostyński (Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa), Julia Kurek (Akademia Sztuki, Szczecin), Robert Kuśmirowski (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin), Łukasz Murzyn (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Marta Smolińska (Uniwersytet Artystyczny, Poznań), Jakub Starzyński (Koło Naukowe UP, Kraków), Małgorzata Wielek-M (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków).

Wszelkie informacje o konkursie można znaleźć na zaklocenia.wixsite.com/zaklocenia oraz www.facebook.com/zaklocenia.umvelt/.


Obrona rozprawy doktorskiej

21 września 2017 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Galerii Forum Wydziału Sztuk Pięknych UMK przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Otwinowskiego.  zawiadomienie


Wystawy końcoworoczne na Wydziale Sztuk Pięknych

W Galerii Dworzec Zachodni w Od Nowie trwa wystawa Wizytówka, na której można oglądać wyróżnione prace studentów kierunków artystycznych. Od 21 czerwca natomiast, w budynkach Wydziału Sztuk Pięknych, będą trwały przeglądy pozostałych prac końcoworocznych na kierunkach: Architektura Wnętrz, Grafika, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, Malarstwo, Rzeźba, Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna, które będzie można oglądać w dwóch edycjach - czerwcowej (21 czerwca - 29 czerwca 2017 r.) i październikowej (11 września - 3 października 2017 r.).

Szczegółowe informacje można znaleźć na plakacie.


D Y F U Z J E – wystawa Katarzyny Wendland

23 czerwca 2017 r., o godz. 17.00, na Wydziale Matematyki i Informatyki (ul. Chopina 12/18), odbędzie się wernisaż wystawy Dyfuzje Katarzyny Wendland, absolwentki kierunku malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych. plakat

To interdyscyplinarna aranżacja przestrzeni ekspozycyjnej Galerii Wydziału Matematyki i Informatyki UMK. Artystka prezentuje tu prace wchodzące w skład kilku zróżnicowanych tematycznie i formalnie cykli realizowanych przez nią równolegle w różnych dyscyplinach. Artystka używa różnorodnych przenikających się i dopełniających mediów, którymi posługuje się, aby wyrazić, utrwalić i przekazać swoje fascynacje kolorem, światłem, przestrzenia, ruchem, rytmem i dźwiękiem oraz ich wzajemnymi asocjacjami. Tworzy kompozycje i układy symultaniczne, oddziaływujące na siebie nawzajem i pobudzające w odbiorze do recepcji wielozmysłowej. Szczególnie inspirujące jest dla niej zjawisko ruchu, jego stadia, rytmiczność i przestrzenny ożywiany światłem układ. Światło jako czynnik sprawczy i organizujący stanowi tu jednocześnie element duchowy. Artystka odnosi się także do symboliki barw, spośród których szczególne znaczenie ma dla niej błękit, jako kolor dający odczucia pozawymiarowe, wiodące ku nieskończoności. Duchowe i przestrzenne walory błękitu eksploruje artystka w wielkoformatowych obrazach z cyklu „Stratosfera”. Towarzyszą im obrazy z cyklu "Follow the sun" - będące rodzajem kolistych mandali. Sferyczne układy kompozycyjnych zatrzymane w jednej z możliwych wersji wirującego układu kształtów i barw, ukazują niewyczerpany potencjał światła, jako szczególnego medium wiążącego niewidzialnym spoiwem materię z duchowością. Ekspozycję dopełnia eksperymentalny rysunek z wykorzystaniem materiałów syntetycznych, fotografia cyfrowa oraz instalacja dźwiękowa, która stanowi próbę przełożenia języka sztuk wizualnych na język dźwięku.

Mirosława Rochecka

Katarzyna Wendland urodziła się w 1979 roku w Szczecinie. Mieszka w Toruniu. Współzałożycielka i Prezes Fundacji Piñata. W 2006 ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu - malarstwo sztalugowe, malarstwo w architekturze (malarstwo ścienne i witraż); obroniła też aneks z rysunku. Laureatka nagrody im. Prof. Stanisława Borysowskiego w dyscyplinie: malarstwo 2003/2004. Związana z Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2007 – 2009) oraz z Galerią i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu (2010 – 2016). Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, Irlandia). Od 2007 roku członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się malarstwem współczesnym, malarstwem w architekturze, designem, fotografią cyfrową, eksperymentalną grafiką w technikach wypukło-druku oraz rysunkiem na kamiennym papierze (stone paper), rysunkiem eksperymentalnym w technikach własnych, cyfrową instalacją dźwiękową i videoartem.


Obrony rozpraw doktorskich

Zapraszamy na publiczne obrony rozpraw doktorskich:

26 czerwca 2017 r. o godz. 12.30 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Galerii S Zakładu Plastyki Intermedialnej przy ul. Mickiewicza 121 w Toruniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Radosława Stańca.  zawiadomienie

27 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" przy ul. Wały gen. Sikorskiego 13 w Toruniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Martyny Wolnej.  zawiadomienie

27 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Sali Tymona w gmachu Wydziału Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Lament-Kosińskiej.  zawiadomienie


Tożsamość – IX Edycja Międzynarodowego Projektu Medalierskiego

To kontynuacja cyklicznego projektu, odbywającego się w latach ubiegłych pod hasłami: Cywilizacja (2016r), Dziedzictwo (2015r), Więzi (2014r.), Wolność (2013 r.), Znaki czasu (2012), Dom (2011), Czas (2010) i Dialog (2009). Zwróciliśmy się do uczelni plastycznych na całym świecie, w których sztuka medalierska ujęta jest w programie nauczania.

W tegorocznej edycji wzięło udział 9 uniwersytetów i akademii z 8 krajów. Wśród nich znalazły się: Bułgaria, Chorwacja, Izrael , Hiszpania, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia oraz indywidualni artyści z Białorusi, Ukrainy, Polski.

W sumie 137 osoby wymieniły swoje doświadczenia artystyczne odnosząc się do tematu Tożsamość i jego interpretacji. Cały projekt ukazuje różnorodność postrzegania współczesnej sztuki medalierstwa i tendencji jej rozwoju. Pozwala na współpracę między ośrodkami akademickimi na całym świecie.

Projekt został zainicjowany przez prof. Joannę Bebarską i dr Sebastiana Mikołajczaka, prowadzących Pracownię Małych Form Rzeźbiarskich i Medalierstwa na Kierunku Rzeźba.

Więcej informacji na stronie www.rzezba.umk.pl, natomiast tutaj można obejrzeć wybrane prace.


Harmonogramy letniej sesji egzaminacyjnej

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami letniej sesji egzaminacyjnej w Instytucie Artystycznym oraz Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.


Konkurs Kolaż – Asamblaż

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu ogłosiła konkurs Kolaż - Asamblaż, w której mogą wziąć udział absolwenci i studenci kierunków artystycznych. Na konkurs są przyjmowane prace w technikach kolaż i asamblaż, wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat. Prace należy wysłać do 10 października 2017 r. Więcej informacji o konkursie na plakacie i w regulaminie.


Badania satysfakcji na UMK w Toruniu

Trwają badania satysfakcji zawodowej pracowników oraz satysfakcji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych UMK. Wersje elektroniczne plakatów dostępne są na stronie jakosc.umk.pl/aktualnosci.html

Podsumowanie ubiegłorocznego badania satysfakcji zawodowej pracowników, wraz z listem JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna, dostępne jest na stronie www.umk.pl/pracownicy/ksztalcenie/.


Wernisaż wystawy końcowo rocznej WIZYTÓWKA

Studenci i pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, zapraszają na wernisaż wystawy końcoworocznej Wizytówka, który odbędzie się 14 czerwca 2017 (środa), o godz. 18.00 w Galerii Dworzec Zachodni w Toruniu. zaproszenie

Wystawa w Galerii Dworzec Zachodni to pierwsza odsłona cyklu wystaw i znak rozpoznawczy Wydziału Sztuk Pięknych. Wizytówka to clou rocznej działalności Wydziału ukazująca jego specyfikę, różnorodność postaw twórczych i strategii artystycznych, odmienność postrzegania i interpretowania rzeczywistości. To czas podsumowań i dyskusji o sztuce.

W Od Nowie eksponowane są prace studentów, wyróżnionych nagrodami dydaktycznymi na kierunkach: Grafika, Malarstwo, Rzeźba, Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna, które zostaną uroczyście wręczone podczas wernisażu.

Zapraszamy do zwiedzania wystaw końcoworocznych prezentujących prace studenckie zrealizowane w roku akademickim 2016/17 na Kierunkach: Architektura Wnętrz, Grafika, Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, Malarstwo, Rzeźba, Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna, które będzie można oglądać w dwóch edycjach - czerwcowej (od 21 czerwca) i październikowej - w budynkach Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Autorką identyfikacji wizualnej tegorocznej wystawy jest Anna Landowska studentka II roku Grafiki specjalności Projektowanie Graficzne. Projekt został przygotowany pod opieką dr Piotra Florianowicza.


Młodzi Bezpieczni w Pracy - konkurs

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) organizuje Konkurs Mediów SafeYouth@Work [Młodzi Bezpieczni w Pracy], którego celem jest podniesienie świadomości i wsparcie w prewencji wypadków i chorób zawodowych, w celu budowania nowej generacji pracowników – zdrowych i bezpiecznych. Szczegółowe informacje o konkursie można pobrać tutaj.


Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce

Zapraszamy 8-9 czerwca 2017 r., na Sympozjum naukowe w ramach projektu: Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej. Spotkanie odbędzie się w Sali Tymona, Wydziału Sztuk Pięknych. plakat,  program

Pamięć jest pojęciem kluczowym dla muzealnictwa. Muzeum może bowiem być rozumiane jako miejsce, gdzie znajdują się kolekcje – uporządkowane wewnętrznie zbiory przedmiotów, które same w sobie są formą pamięci, będąc odbiciem specyficznej zdolności mózgu do utrwalania i przywoływania wrażeń zmysłowych, skojarzeń oraz informacji, podobnie jak zarejestrowana wypowiedź, tekst, albo obraz. Jeśli natomiast, wzorem Krzysztofa Pomiana, zobaczymy muzeum jako tę szczególną, wysoce rozwiniętą postać kolekcji, jego relacje wobec pamięci staną się wszechstronne. Nie jest to wszak tylko magazyn dla kolekcji, bo pamięć kształtowana w określony sposób już poprzez kolekcjonerski wybór, jest tu dalej urabiana i formowana, a więc w jakimś sensie produkowana w ramach ekspozycji i procesu jej odbioru. Będzie więc muzeum i formą jej, i swego rodzaju maszyną do jej wytwarzania, i jej miejscem, gdzie się ona przejawia. Będzie wtedy jednym z istotniejszych elementów kultury pamięci (niem. Erinnerungskultur), ujętej jako całokształt postępowania z przeszłością i historią przez daną grupę społeczną i poszczególne tworzące ją jednostki.


Prodziekan dr Mirosław Wachowiak jako przedstawiciel UMK w chińskich uczelniach

W dniach 4-10 czerwca 2017 r. ma miejsce oficjalna wizyta przedstawicieli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod przewodnictwem Prorektora prof. dr hab. Wojciecha Wysoty w wybranych uczelniach Beijing oraz Quingdao, a ponadto w ambasadzie polskiej w Chinach, mająca na celu nawiązywanie kontaktów umożliwiających współpracę poszczególnych jednostek chińskich z wybranymi Wydziałami UMK. Obecni na niej będą dziekani Wydziałów, Filologicznego, Historycznego, Ekonomicznego, Chemii oraz Sztuk Pięknych. Nasz Wydział reprezentuje dr Mirosław Wachowiak, prodziekan ds. Kształcenia i Organizacji Studiów.


Przegląd Młodej Sztuki "Świeża Krew"

Otwarto nabór do 7 edycji Przeglądu Młodej Sztuki "Świeża Krew". Do udziału są zaproszeni absolwenci studiów magisterskich kierunków artystycznych szkół wyższych: dyplom w 2017 r. lub w 2016 r., pod warunkiem, że nie byli zakwalifikowani do wystawy w jednej z poprzednich edycji.

W załączeniu plakat/zaproszenie z podaną stroną, gdzie można znaleźć wszystkie szczegółowe informacje.


Kazimierz Jałowczyk - Rękopis pamięci

Zapraszamy do obejrzenia kolejnych dwóch unikalnych tomików ilustracji i tekstów absolwenta naszego wydziału Kazimierza Jałowczyka, który studiował w latach 1967 - 1973.

Kazimierz Jałowczyk przywołuje w swoim Rękopisie pamięci tamte właśnie czasy, pokazując ich różne, najczęściej barwne i niecodzienne strony: te, w których sam uczestniczył i te, o których dowiedział się od innych. Przez pierwszych kilka semestrów studiował konserwację zabytków by później przenieść się na grafikę. Stąd znajdziemy u niego studentów i profesorów z obydwu kierunków a jedni i drudzy byli przecież często wielkimi oryginałami. To pamiętnik na wskroś toruński, pokazujący nasz Wydział ale jednocześnie jest to przekaz uniwersalny, pokazujący tamtą epokę w jej specyficznym studenckimi artystycznym wydaniu, obecnym wówczas w całej Polsce.

Tom pierwszy publikowaliśmy już wcześniej, teraz można pobrać tom 2 i tom 3.


Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

AIP zaprasza do uczestnictwa w projekcie KUBUS - Komercjalizacja Uniwersyteckich Badań i Usług finansowanym ze środków MNiSW w ramach programu Inkubator Innowacyjności+.

W ramach projektu możliwa jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych tak pracowników naukowych UMK, jak i studentów (w tym szczególnie uczestników studiów doktoranckich).

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie w wysokości 100 000 tys. zł na badania przedwdrożeniowe, z czego 10%, czyli ok. 12 000 zł można przeznaczyć na zakup środków trwałych. Resztę dofinansowania należy przeznaczyć na zakup materiałów zużywalnych oraz usług.

Wynik badań naukowych i prac rozwojowych należy zgłaszać do projektu na Karcie Projektu (przy wypełnianiu można poprosić o pomoc pracownika AIP). Wypełnioną Kartę należy odesłać na adres mailowy innowacje@umk.pl oraz dostarczyć ją osobiście lub pocztą wewnętrzną na adres AIP UMK (Toruń, ul. Wileńska 4 - budynek ICNT).

Nabór zgłoszeń odbywa się w trybie ciągłym.

Dokumenty do pobrania:  Warunki uczestnictwa w projekcie,  Karta projektu,  Harmonogram prac przedwdrożeniowych.


Dwie wystawy prac Andrzeja Kałuckiego w Galeriach Wydziału Sztuk Pięknych

7 czerwca 2017 r. (środa), o godz. 13.00, można wziąć udział w wernisażach dwóch wystaw. Autorem zaprezentowanych prac jest Andrzej Kałucki, artysta specjalizujący się w sztuce artystycznego witrażu, jak sam o sobie pisze - Alchemik szkła. Pierwsza wystawa w Galerii Zakładu Grafiki, nosi tytuł: Nulla dies sine linea (zaproszenie), zaczerpnięty ze słów greckiego malarza Apellesa, oddaje sens codziennego, twórczego wysiłku artysty. Tytuł drugiej wystawy: Szklane ogrody (zaproszenie), odnosi się bezpośrednio do tego co z gorącej, szklanej masy „wyczarowuje” artysta, by potem przez odpowiednie oświetlenie zaprosić odbiorcę do wykreowanego świata (nie)realnej przyrody. Otwarcie nastąpi w Galerii Zakładu Grafiki.

Zachęcamy do przeczytania  biogramu Andrzeja Kałuckiego i załączonych tekstów:  Kazimierza Rocheckiego oraz  słowo artysty o własnej twórczości.


In memoriam

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 26 maja 2017 roku zmarł prof. Sławomir Janiak, artysta grafik, pracownik Wydziału Sztuk Pięknych, założyciel Zakładu Projektowania Graficznego UMK.

Profesor Sławomir Janiak był absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom uzyskał pod kierunkiem prof. Edmunda Piotrowicza w 1973 roku. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Sztuk Pięknych od roku 1973. Pracował w Zakładzie Projektowania Graficznego UMK jako profesor zwyczajny. W latach 1997—2012 pełnił funkcję kierownika tego zakładu. Uprawiał twórczość w zakresie grafiki warsztatowej i projektowania graficznego. Brał udział w 90 wystawach zbiorowych w kraju (wystawy oraz konkursy graficzne) i 44 wystawach za granicą (wystawy międzynarodowe oraz sztuki polskiej za granicą). Zorganizował 11 wystaw indywidualnych. Za swoją twórczość otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Był promotorem 75 dyplomów artystycznych w zakresie projektowania graficznego, nauczycielem i mistrzem dla licznego grona swoich wychowanków.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę, 31 maja 2017, o godz. 12.00 mszą św. żałobną, która zostanie odprawiona w kościele p.w. św. Józefa. Po mszy św. ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Św. Jerzego, przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.


Potęga małej formy

W imieniu organizatorów zapraszamy do obejrzenia wystawy Potęga Małej Formy, która wcześniej była prezentowana w Krakowie i Toruniu, natomiast tym razem gości na salonach Pałacu Nowego w Ostromecku. Wernisaż odbył się w niedzielę 28 maja, o godz. 17.30.  plakat

Jest to projekt prezentujący dorobek i zainteresowania twórcze wykładowców oraz studentów związanych z Zakładem Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu przez pryzmat małych form graficznych. Specyfika kameralnego formatu sprawia, że nieraz jest on polem do poszukiwań, odskocznią względem większych realizacji, bądź ich dopełnieniem, wreszcie dla niektórych twórców staje się głównym nośnikiem artystycznej wypowiedzi. Niezależnie od motywacji autorów, mała forma pozostaje żywym wątkiem twórczości graficznej, który w ostatnich latach zdaje się budzić coraz większe zainteresowanie studentów związanych z toruńską uczelnią.


Rekrutacja ruszyła!

Od 29 maja kandydaci mogą się zarejestrować na studia prowadzone na Wydziale Sztuk Pięknych na stronie:  www.umk.pl/kandydaci/. Można tam znaleźć opisy kierunków oraz przydatne linki.

Na naszej stronie pod zakładką Kandydaci znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące praktycznych egzaminów wstępnych.


Pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych w Głównej Komisji Konserwatorskiej

Podczas inauguracyjnego posiedzenia 17 maja 2017, w siedzibie MKiDN, Generalna Konserwator Zabytków, wiceminister kultury prof. Magdalena Gawin, wręczyła akty powołania członkom Głównej Komisji Konserwatorskiej kadencji 2017-2021. Wśród nominowanych znalazło się trzech pracowników Wydziału: prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz (zastępca przewodniczącego), prof. dr hab. Bogumiła Rouba oraz dr hab. Piotr Niemcewicz.

Przewodniczącym Głównej Komisji Konserwatorskiej został prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko.

Główna Komisja Konserwatorska liczy 15 członków i jest organem opiniodawczym do spraw konserwatorskich przy zabytkach (w sprawie metod, technologii, prawidłowości działań i ocenie prac konserwatorskich oraz sposobu postępowania w przypadku zagrożeń).

Więcej o wydarzeniu na stronie  mkidn.gov.pl.


Nagroda dla studentki Grafiki

Oksana Budna, studentka V roku Grafiki, (specjalność Grafika Warsztatowa) uzyskała III nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Studenckiej Grand Prix Grafika Roku 2016, organizowanym przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, za pracę  Dzieli nas cały świat, wykonaną w technice wklęsłodruku.

Oksana Budna studiuje w Pracowni Wklęsłodruku prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko. Poza grafiką warsztatową autorka zajmuje się rysunkiem i ilustracją, a także od niedawna zagadnieniami dotyczącymi animacji tej tradycyjnej jak i komputerowej.

Do wystawy pokonkursowej zostały zakwalifikowane: studentka - Martyna Szczepanowska, z Pracowni Grafiki Multimedialnej za pracę  FEARS 03-14 (druk cyfrowy) oraz absolwentka - Emma Kwiatkowska z Pracowni Wklęsłodruku, za grafikę Tymi rękami  Vanitas, (intaglio – drzeworyt).

Więcej informacji na stronie  www.facebook.com/gpgr2016/.


Wołanie i nie – wołanie, wystawa w Galerii FORUM.

Do 30 maja 2017 r. w Galerii FORUM można oglądać prace artystów wywodzących się z pracowni prof. Józefa Hałasa w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu - Yolanty Nitki Nikt i Zdzisława Nitki.  czytaj dalej


Wystawa Iwony Szpak-Pawłowskiej w Olsztynie – 07. 06. 2017 r.

W imieniu autorki serdecznie zapraszamy na wystawę prac malarskich Kompozycje UV III, zorganizowaną w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia w Olsztynie. Wernisaż odbędzie się 7 czerwca 2017 r., o godz. 18.00. Dr Iwona Szpak-Pawłowska jest asystentką w Pracowni Malarstwa Ściennego w Zakładzie Malarstwa.  zaproszenie

W 2006 r. ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, na kierunku malarstwo w pracowni prof. L. Wolskiego. W 2011 r. otrzymała tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki piękne. W kręgu jej zainteresowań pojawia się instalacja, obiekt, malarstwo oraz wielkoformatowe murale. Bliska jest jej sztuka bazująca na pograniczach definicji, wykraczająca poza tradycyjne ramy i podziały, czy standardowe przestrzenie wystawiennicze. Charakterystyczne dla jej twórczości jest operowanie światłem ultrafioletowym, pigmentami fluorescencyjnymi oraz fosforyzującymi, obrazowanymi w formie energetycznych pasów barwnych. W swoich pracach łączy duchowość z racjonalizmem, archetypiczność z nowoczesnością, materialność z metafizycznością. Jest autorką wielu przedsięwzięć artystycznych, warsztatów, jak i projektów wnętrz czy wielkoformatowego malarstwa ściennego. Do ważniejszych zrealizowanych cykli należą: Mandala, Archetypy, Totemy marzeń, Obiekty świetlne, Obiekty lewitujące. W dorobku artystycznym posiada wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych na terenie całego kraju i za granicą. W 2008 r. otrzymała Stypendium Artystyczne Miasta Olsztyn.

Więcej informacji o artstce można znaleźć na stronie  iwonaszpak.wixsite.com/iwonaszpak

Wystawę będzie można oglądać do 23. 06. 2017 r.


Raporty dotyczące oceny zajęć dydaktycznych i poziomu zadowolenia studentów za rok akademicki 2015/2016

W zakładce  Wydział - Jakość kształcenia - System wydziałowy można zapoznać się z raportami Komisji ds Spraw Jakości Kształcenia oceniającej na podstawie ankiet studenckich zajęcia dydaktyczne przeprowadzone na Wydziale Sztuk Pięknych w roku akademickim 2015/2016, oraz z raportem poziomu zadowolenia studentów za rok akademicki 2015/2016.


Wystawa poplenerowa z warsztatów artystycznych w Orońsku – jesień 2016

Dnia 24 maja 2017 r. o godz. 12.00 w Galerii 9,39 w budynku Wydziału Sztuk Pięknych UMK przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu nastąpi otwarcie wystawy pt. Natura jako miejsce wspólne – reminiscencje poplenerowe. Wystawa ta ma charakter sprawozdawczy w odniesieniu do warsztatów artystycznych, które odbyły się w październiku 2016 r. w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w ramach Ogólnopolskiej Płaszczyzny Współpracy Akademickiej.  czytaj dalej


Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe

26 maja 2017, o godz. 09.00, w sali Tymona na Wydziale Sztuk Pięknych rozpocznie się, Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku.  plakat,  program.

Jest nam bardzo miło poinformować, że nasze Spotkanie stało się oficjalnym wydarzeniem celebracji 2017 roku jako Roku Rzeki Wisły. Patronat Honorowy nad Seminarium objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Pan Piotr Całbecki. Z kolei Partnerem Medialnym konferencji został kwartalnik „Energetyka Wodna”.

Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. Oprócz zamówionych referatów, zgłoszonych zostało 19 posterów, prezentujących wyniki badań nad młynami wodnymi w różnych częściach Polski. Cieszy nas zwłaszcza wielokierunkowe spojrzenie zaproponowanych wystąpień.

Oczekując na spotkanie – serdecznie pozdrawiam w imieniu Organizatorów,

dr Dariusz Brykała


Uczniowie Technical School of Paralimni z Cypru w Zakładzie Grafiki

W ramach wymiany międzynarodowej w Zakładzie Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych, odbyły się warsztaty i pokazy grafiki warsztatowej dla uczniów Technical School of Paralimni z Cypru. Prezentacje dotyczyły wszystkich skomplikowanych procesów technologicznych trzech rodzajów druku artystycznego Grafiki Warsztatowej: płaskiego, wklęsłego oraz wypukłego.  czytaj dalej - relacja z wizyty


Wakacje z zabytkami – bezpłatny obóz w Parku Zdrojowym w Głuchołazach

Fundacja Benevolens zaprasza na obóz wolontariacki w Głuchołazach (woj. opolskie). Będziesz mógł/a spędzić pięć dni w uzdrowiskowej miejscowości w Górach Opawskich, w malowniczym, zabytkowym parku, poznać historię oraz klimat tego miejsca, zagadnienia związane z dziedzictwem kulturowym, jego ochroną, inwentaryzacją i rozpowszechnianiem, zapoznasz się też z architekturą i różnorodnością przyrodniczą charakterystyczną dla tego miejsca.

Więcej informacji na  plakacie oraz w  piśmie przewodnim.


DRZWI OTWARTE na Wydziale Sztuk Pięknych

Serdecznie zapraszamy 25 maja 2017 (czwartek), w godzinach 10.00 - 15.00, do pracowni i sal wykładowych na spotkanie ze studentami i pracownikami Wydziału. Szczegółowe informacje na załączonym  plakacie.

Wizyta na Wydziale to doskonała okazja do zapoznania się ze specyfiką pracowni artystycznych i konserwatorskich oraz zwiedzenia zaplecza dydaktycznego naszej jednostki. Będzie można zobaczyć przygotowane prezentacje, porozmawiać z wykładowcami i studentami. Dla tych, którzy zamierzają podjąć studia związane ze SZTUKĄ w szerokim tego słowa znaczeniu, spotkanie będzie niebywałą okazją, do uzyskania szczegółowych informacji dotyczących egzaminów wstępnych.


Ludzie z metalu – fotorelacja w wernisażu wystawy

Wernisaż wystawy Ludzie z metalu – Wystawa pracowni wklęsłodruku ASP w Katowicach, odbył się 27 kwietnia 2017, o otwarciu  informowaliśmy wcześniej, teraz zapraszamy do  obejrzenia zdjęć ze spotkania Grafików z Torunia z twórcami wklęsłodruku z Katowic.


Wystawa prac Marka Zajko CYKLE GRAFICZNE w Bydgoszczy

Jest jeszcze możliwość obejrzenia prac Marka Zajko w Galerii Innowacji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Wernisaż odbył się 19.04.2017 r., otwarcia wystawy dokonał rektor UTP, prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński. Ekspozycja potrwa do 20 maja 2017 r.  czytaj dalej - relacja z wernisażu


VI Interdyscyplinarne Spotkania „Giartino – Ogród Sztuki / Rzeka”

W VI Interdyscyplinarnych Spotkaniach „Giartino – Ogród Sztuki / Rzeka” weźmie udział ponad 50-ciu studentów z czterech uczelni artystycznych, z czego co najmniej 12-tu spoza Torunia. Będą to studenci z ASP we Lwowie, ASP w Gdańsku, ASP w Łodzi oraz z Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

Tak o kolejnej edycji Giartino pisze pomysłodawca i twórca spotkań, prof. Marian Stępak: Rok 2017 jest ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Rzeki Wisły. W związku z tym zaplanowałem, aby wpisać się swoimi inicjatywami w obchody 550 rocznicy pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Wodę jako podstawowego składnika rzeki możemy odnosić do jednego z żywiołów. Jest to ważne w kontekście do usytuowania dużej części projektu w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły, która niejednokrotnie czyniła spustoszenie w wyniku powodzi. Galeria Nad Wisłą i cały obszar łąk do niej przylegający leży na terenie zalewowym. Rzeka bywa groźna, gdy wzbiera i jest wzburzona. Jednak zazwyczaj jest łagodna, jakby uśpiona, daje spokój, ukojenie, głębię, akceptację, harmonię, zaufanie, płynność, umiejętność płynięcia z nurtem życia, przystosowania się do tego, co nam przynosi. Podstawowym założeniem merytorycznym projektu jest idea wynikająca z podporządkowania się tym dwom przeciwstawnym wartościom – wzburzeniu i spokoju. Każdy z uczestników Spotkań sam zdecyduje, do której z tych wartości jest mu bliżej. Ma to ścisłe związki z temperamentami poszczególnych osób. Do pojęcia rzeki można się odnieść tak, jak to napisał Zbigniew Herbert w wierszu dedykowanym Toruniowi. W jednym z wersetów napisał „Miasto stoi nad wodą gładką jak pamięć lustra". Zjawiska natury, w tym rzeki, mają piękne konotacje w świecie literatury i plastyki, warto więc, aby młodzi ludzie zmierzyli się z tym problemem. Szczególnie w tak sprzyjającym okresie – Roku rzeki Wisły. Trzeba pamiętać również o słynnym „Rejsie” Marka Piwowskiego. Zdjęcia do filmu były kręcone podczas rejsu całej ekipy statkiem, który odbywał się z Gdańska w górę Wisły. a początek podróży nastąpił u nabrzeża w Toruniu.

Duża część Spotkań zostanie pzreprowadzona na terenach nadwiślanych w okolicy tzw. Martówki (martwa odnoga Wisły), galerii Nad Wisłą, jak również wewnątrz galerii, która ma duży dorobek związany z realizowaniem projektów odnoszących się do bezpośredniego sąsiedztwa z Wisłą. Bardzo ważnym miejscem prezentacji będzie Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. W Galerii Spotkań WOAK planowany jest pokaz prac studentów z ASP w Łodzi i Gdańsku - Agaty Gansiniec i Patryka Różyckiego. Kolejnym miejscem projektu będzie Galeria ZPAP – NURT, w której swoją wystawę zaprezentuje ukraińska artystka Yaryna Shumska. W pozostałych, wymienionych wcześniej lokalizacjach swoje prace pokażą wybrani studenci oraz zaproponowani uczniowie z LO nr 3 w Toruniu.

Terminy wydarzeń:

 • 18.05.2017, godz. 17:00 - Galeria Spotkań Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, Toruń, ul. Szpitalna 8 – wystawa pt. Ja Ciebie dzbanek autorstwa Agaty Gansiniec i Patryka Różyckiego (ASP Łódź / ASP Gdańsk);
 • 18.05.2017, godz. 19:00 - Galeria ZPAP NURT, Toruń, ul. Ducha Św. 8 - wystawa rysunków pt. Brzegi ukraińskiej artystki Yaryny Shumskiej;
 • 19.05.2017, godz. 15:00 - inauguracja działań uczestników Spotkań w Zakladzie Plastyki Intermedialnej UMK (ul. Mickiewicza 121), a następnie w przestrzeni otwartej nad Wisłą - okolice galerii Nad Wisłą i Martówki;
 • 19.05.2017, godz. 18:00 - otwarcie wystawy prac studentów ze Lwowa, galeria Nad Wisłą, Toruń, ul. Przybyszewskiego 6;
 • 20.05.2017, od godz. 11:00 - dalszy ciąg działań w przestrzeni otwartej w kontekście rzeki Wisły - okolice galerii Nad Wisłą i Martówki;
 • 23.05.2017 – wykład i pokaz dokumentacji z działań zrealizowanych w trakcie VI Interdyscyplinarnych Spotkań Studentów / RZEKA dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Toruniu.

Projekt jest realizowany przy udziale środków Toruńskiej Agendy Kulturalnej w ramach Programu Mikrowsparcia.


Zabytkoznawczy objazd naukowy po Francji

Zakończył się główny etap realizacji projektu rocznego Koła Naukowego Historyków Sztuki Średniowiecza pt. W cieniu katedr – Reims, Laon i Soissons w średniowieczu. W dniach 21–27 IV 2017 r. studenci wzięli udział w zabytkoznawczym objeździe naukowym po Francji, poprzedzonym kilkumiesięcznymi przygotowaniami studyjnymi i wykładami zaproszonych gości – prof. Jacka Soszyńskiego z Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie i prof. Jerzego Pysiaka z Uniwersytetu Warszawskiego. czytaj dalej


Konkurs na ilustracje – propozycja wydawcy

Jesteśmy nowym wydawnictwem książek dla dzieci. Zależy nam na promowaniu młodych talentów i umożliwianiu im wejścia na niełatwy twórczy rynek książki dla młodego odbiorcy.

Właśnie ogłaszamy konkurs na ilustracje do książki dla dzieci O wzrastaniu. Książka dotyczy delikatnej materii – kwiatu, pod którym kryje się metaforyczna opowieść o wzrastaniu, o przemijaniu, a przed wszystkim o pięknie przyrody.  plakat

Jesteśmy chętni do pracy nad odważnymi autorskimi projektami. Liczymy na to, że młodzi twórcy nie będą się ograniczać w pomysłach, rozwiązaniach, podejściu do tematu. Jedynym narzuconym przez nas kryterium jest wysoka jakość projektów.

Nagrodą w konkursie jest możliwość wydania ilustracji w formie książki (picture book) oraz stworzenie plakatu/ plakatów z wybranych ilustracji, które znajdą się w ofercie sklepu BuBu Studio (sklep współpracuje ze znanymi polskimi ilustratorami i ma w swojej ofercie ich prace w formie plakatów).

Alicja Dzierzgowska, wydawca
www.wydawnictwomoi.pl


Kolokwium międzynarodowe organizowane przez Universität der Zürich

À l’Orientale” - Collecting, Displaying and Appropriating Islamic Art and Architecture in the 19th and early 20th centuries, to tytuł konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet w Zurychu, w dniach 4-6 maja 2017.  program konferencji

W spotkaniu badaczy sztuki Orientu, bierze udział dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK (Zakład Muzealnictwa WSzP), z referatem pt. L’envoyé de Lechistan n’est pas encore arrivé…”: le patrimoine turc de Polonais [„Poseł z Lechistanu jeszcze nie przybył...”: tureckie dziedzictwo Polaków]. Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem wystąpienia.

Ilustracja: Pierre Paul Sevin, Poselstwo Jana Gnińskiego do Stambułu, 1679 r., Fundacja XX. Czartoryskich w Krakowie.


Złoty Medal Zasłużony kulturze Gloria Artis dla prof. Bogumiły Rouby

Podczas gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbyła się 19 kwietnia 2017 r. w Operze Nova w Bydgoszczy, prof. dr hab. Bogumiła J. Rouba z Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Wydziału Sztuk Pięknych UMK została uhonorowana Złotym Medalem Zasłużony kulturze Gloria Artis. To już drugi medal, dla Pani Profesor, w 2005 została odznaczona Srebrnym Gloria Artis.

Prof. Bogumiła J. Rouba od roku 2000 jest członkiem Rady Ochrony Zabytków – najwyższego organu doradczego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W poprzednich kadencjach pełniła funkcję Wiceprzewodniczącego. Obecnie jest Przewodniczącą tej Rady. Jest też członkiem wielu innych gremiów, rad i ciał konserwatorskich.

Jednym z jej ważnych osiągnięć jest konsekwentne budowanie wiedzy z obszaru profilaktyki konserwatorskiej i docieranie z tą specjalistyczną wiedzą do właścicieli obiektów historycznych, a zwłaszcza do księży - opiekunów zabytkowych kościołów.

Medale Gloria Artis są przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom, lub instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub tym, które w szczególny sposób swoją postawą i wieloletnim zaangażowaniem przysłużyły się do ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń narodowego dziedzictwa kulturowego.

Autorem zdjęcia jest Szymon Spandowski.


Finisaż - fotorelacja z wernisażu wystawy studentów Sztuki Mediów

26 kwietnia 2017 r. w Domu Muz prz ul. Poznańskiej w Toruniu odbył się wernisaż wystawy Finisaż, przygotowanej przez studentów III roku kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna. Wystawa jest symbolicznym "zamknięciem" minionego semestru w Pracowni Intermedialnej. Koniec semestru jest tu jednocześnie półmetkiem studiów, coraz szybszym zmierzeniem w stronę "finiszu". Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.


Ludzie z metalu - nowa wystawa w Galerii Zakładu Grafiki

Organizatorzy wystawy Ludzie z metalu – Wystawa pracowni wklęsłodruku ASP w Katowicach, serdecznie zapraszają na wernisaż, który odbędzie się już w najbliższy czwartek, tj. 27 kwietnia 2017, o godz. 13.00, w przestrzeni Galerii Zakładu Grafiki, na parterze Wydziału Sztuk Pięknych.  plakat

Wystawa jest inauguracją, cyklu prezentacji różnych ośrodków graficznych z całego kraju. To wyjątkowa okazja spotkania z Grafiką i jej twórcami.


OD PROJEKTU DO KONSERWACJI. Sztuka konserwacji zabytkowych kodeksów. Woluminy, księgozbiory, biblioteki – wystawa habilitacyjna w Galerii FORUM

25 kwietnia 2017, o godz. 14.00 w Galerii FORUM, nastąpi otwarcie wystawy habilitacyjnej dr Małgorzaty Pronobis – Gajdzis, pt. Od projektu do konserwacji. Sztuka konserwacji zabytkowych kodeksów – woluminy, księgozbiory, biblioteki.  plakat

Wystawa jest upublicznieniem autorskiej metody przeprowadzenia zabytkoznawczej analizy wartościującej zabytkowych kodeksów. Obszar zainteresowań konserwatorskich autorki od lat pozostaje niezmienny, jednak obecnie prezentuje problem w szerszym ujęciu i z innej perspektywy. Autorka pochyla się nad interesującą ją grupą zabytków nie tylko uwzględniając, oprócz pojedynczych artefaktów, także księgozbiory, a nawet całe biblioteki, ale także w kontekście zmian, jakie zaszły w ostatnim czasie w teorii i praktyce konserwatorskiej, a przede wszystkim wdrożenia wymogu wykonywania projektu konserwatorskiego, opartego na badaniach i analizie wartościującej.

Małgorzata Pronobis - Gajdzis w 1990 r. ukończyła studia wyższe na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, w zakresie specjalności Konserwacja i Restauracja Papieru i Skóry, na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry jako asystent, gdzie pracuje do dzisiaj na stanowisku adiunkta. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie za zagadnieniach związanych z konserwacją-restauracją zabytkowych kodeksów. W marcu 2006 r. obroniła dysertację doktorską Wpływ elementów konstrukcyjnych książek na ich trwałość. Różne aspekty ingerencji konserwatorskiej w konstrukcję książki zabytkowej, za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie ogłoszonym przez Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.


Wystawa RELACJE

Cykl wystaw pt. RELACJE ma służyć przede wszystkim promocji wyróżniających się studentów z Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK, którzy zaprezentują się razem ze swoimi pedagogami.  plakat

Jakakolwiek aktywność twórcza stwarza okazję do podejmowania dyskusji na temat, nie tylko oceny formalnej, ale także jej interpretacji. Założeniem RELACJI jest, aby każdy z wykładowców, który zaproponuje studenta do wystawy, podjął się także omówienia jego osobowości i wybranego do pokazu dzieła lub zestawu prac. Zestawienie ze sobą artystycznych poszukiwań młodych twórców w jednym, pozauczelnianym miejscu oraz przedstawienie pewnego rodzaju rekomendacji w formie merytorycznej i formalnej analizy RELACJI, będzie promocją wybranych postaw twórczych. Studentów i wykładowców. Sądzę, że tak pojęte RELACJE - Student / Pedagog służyć będą obu stronom, ale również odbiorcom sztuki. Wykładowcy, jako kreatorzy sztuki współczesnej, zarazem odpowiedzialni za artystyczne kształtowanie młodych ludzi mają do spełnienia ważne role. Zresztą, tak jak jest na każdym szczeblu edukacji. W trakcie dydaktyki nawiązują się RELACJE. Są one różnorakiego rodzaju, od konstruktywnych negacji do zachwytu nad pracami.

Projekt RELACJE odbywać się będzie w Galerii ZPAP NURT lub też w innych miejscach, jeżeli możliwości ekspozycyjne galerii nie pomieszczą kolejnych edycji.

Kurator wystawy Marian Stępak.

Uczestnicy I edycji RELACJI: Alicja Kochanowicz / Joanna Chołaścińska; Marlena Szczółko / Witold Jurkiewicz; Roksana Sadowska / Tomasz Wlaźlak; Mateusz Bautembach / Marian Stępak.

Gościnnie uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy: Iwo Bałon, Magdalena Geściak, Weronika Jagodzińska, Daniel Jeliński, Maja Kolasińska, Oliwia Wolniak.


Zajęcia dla studentów ostatniego roku kierunków artystycznych

Fundacja Sztuki Polskiej ING serdecznie zaprasza wszystkich studentów ostatniego roku na całodniowe, bezpłatne zajęcia, podczas których poznacie praktyki i przydatne narzędzia wspierające artystów w funkcjonowaniu w profesjonalnym świecie sztuki.

Zajęcia odbędą się 15 maja 2017 r., w godz. 9:15-18:00 na Wydziale Sztuk Pięknych (Sienkiewicza 30/32) w Sali Tymona.

Aby wziąć udział w zajęciach, zgłoś się do nas pisząc na adres  zawodowiec@ingart.pl do dnia 22 kwietnia. Otrzymasz zwrotnie formularz zgłoszeniowy do wypełnienia.

Zajęcia będą prowadzone przez ekspertów: krytyków, artystów, kuratorów i galerzystów. Zaplanowanych zostało 5 wykładów w godz. (9:15-18.00, z przerwą w godz. 14:00-15:00)

 1. Mechanizmy świata sztuki - Iwo Zmyślony
 2. Na starcie: wystawy, konkursy, stypendia, rezydencje - Karolina Plinta, Janek Simon
 3. Samoorganizacja: pracownia, ubezpieczenie, umowy, prawo autorskie, finansowanie - Szymon Żydek, Janek Simon
 4. Współpraca z galerią - Marika Zamojska
 5. Autoprezentacja: przygotowanie portfolio - Dawid Radziszewski

Zajęcia zakończą indywidualne konsultacje portfolio, w których uczestniczyć będą wszyscy wykładowcy. Warunkiem wzięcia udziału w konsultacjach jest przesłanie do 28 kwietnia własnego portfolio w formacie PDF na adres  zawodowiec@ingart.pl.

Po konsultacjach każdy uczestnik może ponownie przesłać poprawione już portfolio. Spośród nadesłanych portfolio, 10 najlepszych prześlemy z rekomendacją Fundacji i wykładowców do najważniejszych dyrektorów instytucji oraz kuratorów w Polsce m.in. do: Sebastiana Cichockiego (wicedyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie), Łukasza Gorczycy (właściciel galerii Raster), Justyny Kowalskiej (właścicielka galerii BWA Warszawa), Wojciecha Kozłowskiego (dyrektor BWA w Zielonej Górze), Ewy Łączyńskiej-Widz (dyrektorka BWA w Tarnowie), Stanisława Rukszy (dyrektora Trafostacji w Szczecinie), Hanny Wróblewskiej (dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuki).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Fundacją Sztuki Polskiej ING.

Marta Czyż - koordynatorka projektu Artysta Zawodowiec,  marta.czyz@ingart.pl

Fundacja Sztuki Polskiej ING
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
 www.ingart.pl.


Konferencja Nasze Osiedla - 22.04.2017 r.

Zarząd Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, ma zaszczyt zaprosić, na Ogólnopolską Konferencję Naukową, pt.Nasze Osiedla. Architektura mieszkaniowa XX w. w Polsce  (zaproszenie).

Współorganizatorami są kuratorzy Festiwalu TORMIAR. Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2017 r., w Centrum Dialogu w Toruniu – Biblioteka Diecezjalna, Pl. Ks. Frelichowskiego 1. Prosimy o zapoznanie się z  programem konferencji.


Życzenia świąteczne

Wszystkim pracownikom i studentom, najlepsze życzenia na Święta Wielkiej Nocy, dużo radości i dobrej, słonecznej pogody, składa Kolegium Dziekańskie oraz redakcja strony.


Barbizon Wiśniowski - fotorelacja z wernisażu

5 kwietnia 2017 r. w Galerii FORUM, odbył się wernisaż wystawy Barbizon Wiśniowski. Zapraszamy do obejrzenia   zdjęć z wydarzenia.


"Dzień otwarty" w Zakładzie Plastyki Intermedialnej

kiedy: 20 kwietnia 2017 r., od 10.00 do 14.00  plakat

gdzie: ul. Mickiewicza 121, Toruń

Czwartek 20.04 to dzień, w którym w Zakładzie Plastyki Intermedialnej będzie można spotkać wykładowców i studentów, porozmawiać o studiach na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna, zwiedzić wszystkie pracownie, posłuchać o realizowanym programie nauczania, obejrzeć prace.

Jeżeli myślisz poważnie o studiach u nas, weź swoje prace lub opowiedz o tym co robisz!

Zapraszamy serdecznie!


Konsultacje dla kandydatów na studia

Rozpoczyna się kolejna edycja rekrutacji na Wydziale Sztuk Pięknych. Wszystkich chętnych do podjęcia studiów na kierunkach artystycznych zapraszamy na konsultacje prowadzone przez pracowników Wydziału. Lista osób z poszczególnych kierunków, odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami znajduje się  tutaj.


Zakład Grafiki na Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki w latach 2005-2016 oraz zapowiedź tegorocznych imprez.

Zakład Grafiki nieprzerwanie od 2005 roku uczestniczy rokrocznie w Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki. W ciągu 12 edycji toruńskiego festiwalu wykładowcy i studenci Zakładu Grafiki przygotowali łącznie 21 imprez: warsztatów, pokazów technologicznych i wykładów. Prezentacje te stanowią formę popularyzacji grafiki artystycznej w ramach edukacji plastycznej młodych odbiorców sztuki, którzy w przyszłości, dzięki nam mogą zostać studentami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  czytaj dalej


Warsztaty Plakatem w płot

Od 5 kwietnia 2017 r. można oglądać plakaty będące rezultatem warsztatów Plakatem w płot, które odbyły się w Zakładzie Projektowania Graficznego. Miejscem ekspozycji jest, rzecz jasna, płot wokół Wydziału Sztuk Pięknych. Na wystawie wiszą projekty poświęcone Bydgoskiemu Przedmieściu, a ich autorami są uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu oraz studenci grafiki na specjalności projektowanie graficzne.  czytaj dalej


Pracownicy Zakładu Muzealnictwa zwiedzali Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

23 marca 2017 r. w Gdańsku nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum II Wojny Światowej, a w nim jednej z największych na świecie wystaw stałych poświęconych wojnie. Tydzień po tym wydarzeniu pracownicy Zakładu Muzealnictwa mieli okazję zwiedzić ekspozycję oraz posłuchać jak o koncepcji i realizacji Muzeum opowiadają jedni z jej twórców: prof. dr hab. Paweł Machcewicz – dyrektor oraz dr hab. Piotr Majewski, zastępca.  czytaj dalej


CIEPŁO – wystawa prac studentów Rzeźby

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Studenckiego Koła Naukowego Kwadrat, który odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 17:00 w Galerii Miejskiej w Inowrocławiu przy pl. Klasztornym 2.  plakat.

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace studentów kierunku Rzeźba Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


17. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki – 21-25 kwietnia 2017 r.

21 kwietnia rozpocznie się kolejna edycja Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, zapraszamy do zapoznania się z programem na stronie:  www.festiwal.torun.pl.

Celem postawionym sobie przez organizatorów Festiwalu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Miasta Torunia oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu - jest popularyzacja nauki, a także sztuki wśród mieszkańców Torunia i regionu. Aktywny udział w imprezie biorą nie tylko pracownicy toruńskich uczelni, ale także lokalnych przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy prezentują stosowane w swojej pracy osiągnięcia naukowe lub działania związane ze sztuką. Właśnie to odróżnia toruński Festiwal od podobnych przedsięwzięć organizowanych w innych ośrodkach akademickich. (tekst ze strony Festiwalu)


Ku pamięci - Wystawa prac Krzysztofa Candera (1936-2006)

Pracownicy Zakładu Rysunku zapraszają 4 kwietnia (wtorek), godz. 17.00, do Galerii 9,39 (ul. Sz. Bydgoska 50/56) na otwarcie wystawy, pt. Prof. Krzysztof Cander in memoriam. <Świat jaki chciałbym żeby był…>.  zaproszenie

Prof. Krzysztof Cander był pracownikiem dydaktycznym Wydziału Sztuk Pięknych w latach 1981-2006.


Ściana - wystawa Elżbiety Jabłońskiej i Natalii Wiśniewskiej

6 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w Galerii S przy ulicy Mickiewicza 121 odbędzie się wernisaż wystawy Elżbiety Jabłońskiej i Natalii Wiśniewskiej pt. Ściana.  plakat

ŚCIANA to wspólna realizacja dwóch artystek Elżbiety Jabłońskiej i Natalii Wiśniewskiej. Wystawa powstała w ramach projektu Młode promującego sztukę polskich artystek. Mała studencka galeria jest najlepszym polem do eksperymentów, stąd pomył na wystawę dwóch artystek reprezentujących z pozoru zupełnie inne światy. Elżbieta Jabłońska posiada już trwałe miejsce w świecie polskiej sztuki, jest artystką doświadczoną i uznaną, w swoich pracach często odnosi się do wątków społecznych, być może dlatego poparła ideę Natalii Wiśniewskiej, żeby w wystawie Ściana odnieść się do miejsca, w którym powstanie. Natalia, artystka młoda, często eksperymentująca w obszarach instalacji oraz site-specific zainspirowała się historią budynku przy ulicy Mickiewicza 121.

Budynek powstał około 1910 roku. Do wybuchu II wojny światowej pełnił on funkcję kasyna ułańskiego. Jego powstanie podyktowane było autentyczną potrzebą wynikającą z bezpośredniego sąsiedztwa zespołu budynków dawnych koszar ułanów, których budowa była efektem wzmożonych działań polityki pruskiej na rzecz obronności Torunia, a tym samym budowy twierdzy pierścieniowej. Ten obszerny kompleks koszarowy, o kształcie wydłużonego wieloboku powstał w roku 1884 dla 1. Pomorskiego Pułku Ułanów zwanego wcześniej 4. Pułkiem Ułanów von Schmidta. Z dawnej zabudowy, na którą składały się budynki administracji, kuchnia, stajnie, kuźnia, wozownia, latryny, a przede wszystkim budynki mieszkalne, pozostały tylko te ostatnie. Po 1939 roku z budynku przy ulicy Mickiewicza 121 korzystali oficerowi niemieccy, następnie stacjonowała tu Armia Czerwona. W 1950 roku budynek przekazany został Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika jako siedziba Studium Wojskowego, w którym odbywało się obowiązkowe szkolenie wojskowe dla studentów. Do dziś zachowała się strzelnica oraz ślady po fundamentach magazynów sprzętu wojskowego i broni. Po likwidacji Studium w 1991 roku w budynku umieszczono Katedrę Socjologii, a później miały tu swoją siedzibę kolejno: Wydział Teologiczny, Katedra Stosunków Międzynarodowych oraz Katedra Historii Sztuki i Kultury. Obecnie budynek jest siedzibą Zakładu Plastyki Intermedialnej w jego piwnicy mieści się Galeria S.

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzami Elżbiety Jabłońskiej i Natalii Wiśniewskiej.

Wystawa czynna od 6 do 30 kwietnia 2017 r. Galeria S w budynku Zakładu Plastyki Intermedialnej WSzP przy ul. Mickiewicza 121 w Toruniu. Oprowadzanie po uprzednim telefonicznym umówieniu 608 039 992.


Wystawa kopii studenckich na Wydziale Teologii

24.03.2017 r., o godz. 18.30, w Akademickiej Przestrzeni Sztuki – U Teologów na Wydziale Teologii UMK w Toruniu, nastąpiło otwarcie wystawy, pt. Kopie, prezentującej kopie malarskie studentów kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wernisażu.


In memoriam

27 marca 2017 r. w wieku 76 lat zmarł profesor Andrzej Guttfeld – artysta malarz, rysownik i grafik, długoletni pracownik dydaktyczny Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, gdzie studiował w latach 1963-1968, uzyskując dyplom w pracowni malarstwa prof. Bronisława Kierzkowskiego. Od 1975 r. był pracownikiem Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK, gdzie prowadził zajęcia z rysunku i malarstwa dla studentów kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, pełnił też funkcję kierownika Zakładu Kształcenia Artystycznego. W 2001 r. otrzymał tytuł profesora.

W artystycznym dorobku miał wiele wystaw indywidualnych i był uczestnikiem licznych wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Prace prof. Andrzeja Guttfelda nagradzane w wielu konkursach, znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą. Tworzył dzieła o szerokim wachlarzu tematycznym: pejzaże, sceny rodzajowe, martwe natury i studia portretowe. Jego ulubioną techniką był pastel. Dzięki autorskim modyfikacjom tej techniki uzyskiwał nowe, zaskakujące efekty formalne. Prace pastelowe prof. Andrzeja Guttfelda były wielokrotnie nagradzane na Ogólnopolskim Konkursie Pasteli w Nowym Sączu. W 1998 r. zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Biennale Pasteli. Był Członkiem-Założycielem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich w Nowym Sączu, Członkiem Stowarzyszenia Twórczego POLART w Krakowie i stypendystą Ministra Kultury i Sztuki.

Profesor Andrzej Guttfeld pozostanie w pamięci jako artysta pełen malarskiego temperamentu. Jego prace charakteryzuje swoboda, pewność ręki i intuicja kolorystyczna. Kompozycje balansują na granicy figuratywności i abstrakcji. Uważał, że dzieło sztuki powinno być inspirowane naturą, ale przetworzone w sposób indywidualny poprzez własną wrażliwość i postrzeganie świata. Takie też były Jego prace, dla których twórczym impulsem były liczne artystyczne podróże. Z odległych i bliskich zakątków świata przywoził impresje – artystyczne zapiski wrażeń, przenoszące widza w nieznane mu miejsca.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek, 30 marca 2017, o godz. 11.00 Mszą św. żałobną, która zostanie odprawiona w kościele p.w. śś. Piotra i Pawła. Po Mszy św. ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym, przy ul. Wybickiego (od strony ul. Żwirki i Wigury).


Konferencja Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu

O samym spotkaniu pisaliśmy już wcześniej, dzisiaj przedstawiamy szczegółowy program dwudniowej konferencji, która będzie miała miejsce 7-8 kwietnia 2017 r., na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32, w Sali Tymona. To już trzecie spotkanie z tego cyklu, poświęcone dziedzictwu kulturowemu Torunia i szeroko rozumianego regionu.


Barbizon Wiśniowski - kolejna wystawa w Galerii FORUM

Kolejna wystawa w Galerii FORUM, Barbizon Wiśniowski, to pokłosie IX Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Wiśniowej  (plakat). Wernisaż wystawy odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. o godz. 13.00. Zachęcamy do zapoznania się z  tekstem do katalogu, napisanym przez kuratorkę wystawy dr Katarzynę Kulpińską. Drugim kuratorem jest artysta, malarz Łukasz Gil, jeden z uczestników pleneru.


Wykład gościnny Barbary Baranowskiej

Zapraszamy - 4 kwietnia 2017 r., godz. 11.00, Sala Tymona - na wykład: Obiekty zabytkowe – przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego na przykładzie Dworu w Czeszewie. Szczegółowy harmonogram prac, którym będzie poświęcony wykład, znajdą Państwo na dołączonym  zaproszeniu.


Wystawa plakatów Krzysztofa Białowicza

W Kaliskim Centrum Kultury i Sztuki odbywa się wystawa plakatów autorstwa Krzysztofa Białowicza. Prace reprezentują ostatni okres twórczości artysty. Dominują projekty wykorzystujące możliwości grafiki wektorowej odnoszące się do wydarzeń kulturalnych, festiwali, koncertów.  obejrzyj relację z wernisażu


Referat prof. Janusza Krawczyka i Małgorzaty Balcer na Konferencji ICOMOS we Florencji

W dniach od 8 do 10 marca 2017 r. odbyła się we Florencji konferencja poświęcona miejscom pamięci: Place of Memory: Protection, Conservation, Interpretation. Organizatorami konferencji były dwa komitety naukowe ICOMOSu-: International Scientific Committee for Theory and Philosophy of Conservation and Restoration, International Scientific Committee on the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites oraz Fondazione Romualdo Del Bianco - Life Beyond Tourism. W trakcie obrad przedstawiono 25 referatów poświęconych między innymi takim zagadnieniom jak: problematyka badawcza i konserwatorska miejsc pamięci oraz ich interpretacja. Pierwszą sesję poświęconą możliwościom wykorzystania koncepcji miejsc pamięci we współczesnej teorii ochrony dziedzictwa kulturowego otworzył referat prof. nadzw. Janusza Krawczyka i Małgorzaty Balcer pt. Pierre Nora’s "sites of memory" and the social aspect of issues in built heritage conservation.  program konferencji

Na zdjęciu założyciel i prezes Fundacji Romualdo Del Bianco.


Wystawa kopii studenckich na Wydziale Teologii

24.03.2017 r., o godz. 18.30, w Akademickiej Przestrzeni Sztuki – U Teologów na Wydziale Teologii UMK w Toruniu, nastąpi otwarcie wystawy, pt. Kopie, prezentującej kopie malarskie studentów kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Wystawę przygotowali pracownicy Zakładu Technologii i Technik Malarskich UMK oraz Koło Naukowe Studentów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.  plakat

Czas trwania: 24.03 – 25.04.2017 r.

Na wystawie Kopie, można będzie zobaczyć prace studentów specjalności Malarstwa i Rzeźby Polichromowane oraz Papieru i Skóry. Kopie wykonano pod kierunkiem prowadzących w czterech pracowniach: technik malarskich i pozłotniczych, historycznych technik artystycznych (technika temperowa i olejna – ikona, malarstwo włoskie, północnoeuropejskie), kopii malarstwa średniowiecznego oraz kopii miniatury książkowej.

Wymienione pracownie pozwalają rozwijać i kształtować warsztat malarski przyszłego konserwatora i zarazem kopisty w oparciu o technologię i techniki malarskie oraz pozłotnicze. W trakcie ćwiczeń studenci przygotowują podobrazia oraz farby temperowe i olejno-żywiczne. Poznają dawny warsztat malarski. Uczą się metod komponowania i przenoszenia rysunku oraz wykonują złocenia i malują. Główna uwaga koncentrowana jest na praktycznym rozwiązywaniu indywidualnych problemów powstających w trakcie złoceń, malowania fragmentów obrazów gotyckich, włoskich, północnoeuropejskich, ikon i miniatur w konwencji dawnej.

Kuratorzy wystawy:

Justyna Olszewska-Świetlik, Bożena Szmelter-Fausek, Paula Śwituszak

Uczestnicy wystawy:

Justyna Adamkowska, Pola Berensdorff, Bartosz Buczyński, Nina Drab, Magdalena Dyniec, Aleksandra Dziedzic, Maja Dziurosz, Marta Frankiewicz, Solongo Gansukh, Justyna Grocholska, Małgorzata Gursztyn, Wojciech Iwaszczuk, Iwona Janczewska, Karolina Jasińska, Justyna Kania, Katarzyna Karlińska, Bogumiła Karwacka, Adam Kaźmierczak, Aleksandra Kwiatkowska, Felicja Lamprecht, Ewa Langowska, Weronika Machowicz, Krystyna Makarewicz, Paulina Miłaszewska, Roksana Misztal, Alicja Mogielska, Eliza Naumiuk, Sylwia Nienajadło, Alkiona Paszkiewicz, Ewa Pająk, Katarzyna Petrykowska, Maria Pietrzak, Anna Pilecka, Anna Robionek, Maja Rogowska, India Sadowska, Grażyna Sławińska, Dominika Słomska, Klaudia Smok, Agnieszka Sobczak, Joanna Socha, Monika Suprun, Marta Świtoń, Paula Śwituszak, Magdalena Szalak, Agnieszka Szymańska, Karolina Tomczyk, Maria Watanabe, Martyna Wężowska, Iwona Włodarczyk, Weronika Wojciechowska, Aleksandra Wysokińska, Anna Ziemecka

Akademicka Przestrzeń Sztuki – U Teologów, Wydział Teologiczny UMK, ul. Gagarina 37, Toruń.

Galeria czynna codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych w godz. od 8.00 do 20.00.


Konferencja poświęcona polskiej awangardzie lat 1917-1923

Prosimy o zapoznanie się z propozycją wzięcia udziału, w cyklicznej VII Konferencji Sztuki Nowoczesnej w Toruniu, pt. FORMIŚCI – BUNT / ZDRÓJ – JUNG IDYSZ. W STULECIE POLSKIEJ AWANGARDY. Organizatorami spotkania są: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych oraz Zakład Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego Wydziału Filologicznego UMK. Konferencja w związku ze stuleciem niepodległości, będzie poświęcona problematyce polskiej awangardy lat 1917-1923, w szczególności trzem najważniejszym, wymienionym w tytule, grupom artystycznym tego czasu.  zaproszenie,  karta zgłoszeniowa


Wizyty domowe - Witold Stelmachniewicz

Wizyty domowe to cykl niezobowiązujących spotkań o luźnym charakterze z interesującymi artystami. Tym razem nasz Zakład odwiedzi profesor Witold Stelmachniewicz, dziekan Wydziału Malarstwa na krakowskiej ASP.

Witold Stelmachniewicz

Urodzony w 1970 roku. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie – dyplom z wyróżnieniem w 1996 roku. Od tego samego roku pracownik naukowo dydaktyczny na tym samym Wydziale i uczelni. Od roku 2013 na stanowisku profesora ASP. Od 2011 prowadzi |Pracownię Rysunku. Aktualnie pełni także funkcję Dziekana Wydziału Malarstwa. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu pokazów zbiorowych w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, Francji, Czechach, Austrii oraz na Węgrzech i Ukrainie. Mieszka i pracuje w Krakowie. Centralnym obszarem jego aktywności artystycznej pozostaje malarstwo.

Spotkanie odbędzie się w pięknym budynku Zakładu Plastyki Intermedialnej przy ulicy Mickiewicza 121 w Toruniu, w poniedziałek 20 marca 2017 r. o godz. 19:00.

Zapraszam serdecznie
dr Tomasz Wlaźlak


Wykład popularno – naukowy dr Filipa Pręgowskiego

Zapraszamy 28 marca 2017 (wtorek), o godz. 10.00, na wykład, pt.: Kiedy krytyka sztuki bywa jednocześnie okrutna i zabawna. Przypadek Umberto Eco, który wygłosi dr Filip Pręgowski.  zaproszenie,  plakat

Miejsce wykładu: Sala Tymona, Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32.

Wprawdzie Umberto Eco (1932-2016), prócz swojego głównego obszaru działalności, jakim była semiotyka, zajmował się przede wszystkim krytyką współczesnej kultury, a zwłaszcza mass mediów, w swoich nielicznych tekstach dotyczących sztuk plastycznych zaprezentował wrażliwość błyskotliwego i dowcipnego krytyka sztuki. Przykładem tego jest esej, w którym humorystyczna analiza twórczości XIX-wiecznego włoskiego malarza, Francesco Hayez'a bywa chwilami okrutna, lecz wyłania się z niej jednocześnie klarowna wizja sztuki i jej celów. Wykład odnosił się będzie w znacznym stopniu do tego właśnie eseju, zatytułowanego O złym malarstwie (ze zbioru Po drugiej stronie lustra i inne eseje), a celem wystąpienia będzie próba zdefiniowania - za Umberto Eco - kryteriów estetycznych i sposobów ekspresji, którymi posługują się współcześni miłośnicy sztuki. (Filip Pręgowski)

Autorem identyfikacji wizualnej jest Jakub Wawrzak


Stypendia Rektora UMK za publikacje

Wśród stypendystów wyróżnionych przez Rektora UMK, za wysoko punktowane publikacje naukowe, znalazł się Prodziekan Wydziału Sztuk Pięknych ds. kształcenia i organizacji studiów, pracownik Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej - dr Mirosław Wachowiak. Stypendium otrzymał za artykuł A multi-analytical approach to the characterization of natural organic dyestuffs and inorganic substrates present in the 19th-century artistic oil paints manufactured by a French art materials supplier Richard Aines opublikowany w recenzowanym czasopiśmie naukowym Analytical Methods.


Wystawa grafik i rysunków Ewy Bińczyk

17 marca 2017 roku, o godz. 18.00, w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, odbędzie się wernisaż indywidualnej wystawy prac Ewy Bińczyk – FIGURY KOMPLEMENTARNE. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie koncert toruńskiego muzyka Rafała Iwańskiego, który wykona kompozycje zainspirowane twórczością artystki.

W CKiS w Koninie zestawię ze sobą po raz pierwszy prace, które powstały na przełomie kilku ostatnich lat i pochodzą z różnych cykli graficznych i rysunkowych: „Idole i Portrety”. „Idole” to wymyślone, tajemnicze, archaiczne w warstwie formalnej, bezczasowe postacie – totemy. W cyklu rysunków „Portrety”, studium twarzy jest dla mnie pretekstem do poszukiwań odrębnych tożsamości, do wyrażania głębszych, ukrytych treści, wykraczających poza rolę dokumentu czy wspomnienia. Oba cykle - pozornie bardzo odmienne – dopełniają się na płaszczyźnie znaczeniowej. Odnoszą się do kondycji człowieka na granicy życia i śmierci, duszy i ciała, świata kultury i świata natury. (Ewa Bińczyk)


Foto-relacja z wystaw Wiśniowa 2015 i Ewolucje formy w Galerii FORUM

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wernisażu dwóch wystaw, który odbył się 6 marca 2017 r. w Galerii FORUM. Pierwsza wystawa pt. Wiśniowa 2015, to wynik pleneru studentów I roku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, druga pt. Ewolucje formy jest wystawą ceramiki absolwenta Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych - Jakuba Biewalda.  przejdź


Fale – relacja z wernisażu

3 marca 2017 r., o godz. 18.00, w Galerii "Wozownia" w Toruniu odbył się wernisaż wystawy pracowników Zakładu Plastyki Intermedialnej pt. Fale. Zapraszamy do obejrzenia  foto-relacji na stronie ZPI.


Wizyty domowe - Wojciech Kowalczyk

Wizyty domowe to cykl niezobowiązujących spotkań o luźnym charakterze z interesującymi artystami. Gościem spotkania będzie dr Wojciech Kowalczyk. Spotkania są okazją do bliższego zapoznania się z twórczością zaproszonych gości, ale także do integracji środowiska studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz oczywiście mile widziane będą wszystkie osoby, niekoniecznie związane z Wydziałem. Zapraszam serdecznie wszystkich chcących bliżej zapoznać się ze sztuką aktualną.  plakat

Spotkanie z artystą będzie miało charakter performatywny i będzie połączone z mini koncertem zespołu WED VUH, który Kowalczyk tworzy z Leszkiem Goldyszewiczem. WED VUH tworzą noiisowo-transowy intuicyjny przekaz energetyczny na pograniczu erupcji chaosu, bez przekraczania go.

Warsztaty z tworzenia teledysku

Koncert zespołu będzie świetną okazją do przeprowadzenia warsztatów z tworzenia teledysku. W związku z tym zapraszam serdecznie wszystkie chętne osoby do przyniesienia ze sobą wszelkich urządzeń rejestrujących. Kamery, aparaty, komórki... wszystko może się przydać. Podczas spotkania z artystą 13.03.2017 r. nagramy materiał, który tydzień później (20.03.2017 r.) postaramy się wspólnie zmontować w ciekawą całość.

Spotkanie odbędzie się w pięknym budynku Zakładu Plastyki Intermedialnej przy ulicy Mickiewicza 121 w Toruniu, w poniedziałek 13 marca 2017 r. o godz. 19:00.

Wojciech Kowalczyk

Urodzony w 1957 roku w Bydgoszczy. Ukończył studia pedagogiczne i studia podyplomowe w zakresie kulturoznawstwa. W sztuce zajmuje się performance art., video art., instalacją, malarstwem oraz sformułowanymi przez siebie gatunkami sztuki takimi jak: GHNO art (sztuka właściwościowa), KATEEM art (ogłaszanie kolorów teoretycznych), ALO art (rzeźba teoretyczna - antyrzeźba teoretyczna), MEZIT art (sztuka pośredników), HIPERIMPRESJONIZM PARAMETRALNY, ARX art (sztuka odnosząca się do osób nieżyjących). Inicjator Bydgoskiego Spichlerza Sztuki - Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Performance, który odbywa się corocznie w Bydgoszczy.

Leszek Goldyszewicz

Malarz, okazjonalnie live akcjonista, performer. Autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, uczestnik tyluż zbiorowych w Bydgoszczy m.in. w BWA, Galeria Kantorek, Galeria Autorska, F.R.G.S. MÓZG, oraz w Polsce i za granicą /Dania, Francja, Rumunia, USA/. Uczestniczył m.in. w projekcie Dźwięki Mowy-Dźwięk Nowy - Rene Kote i Marcina Wolniewicza w Akademii Muzycznej w Warszawie /2011/-vocal, Zamek Dźwięku Jarka Pijarowskiego w Golubiu-Dobrzyniu- live act, vocal oraz w Open Close w ramach Odnowa Jazz Festival 2014 w Toruniu - gitara

Zapraszam serdecznie
dr Tomasz Wlaźlak


Nagrody Remera, Frycza, Torwirta – wręczone!

W piątek, 3 marca 2017 r., podczas uroczystości rozdania dyplomów ukończenia studiów w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” oraz podczas finisażu wystawy DYPLOM 2016 w CSW zostały wręczone wyróżnienia i nagrody w konkursach im. prof. Jerzego Remera, im. doc. Jerzego Frycza, im. doc. Leonarda Torwirta na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe.  czytaj dalej


In memoriam

1 marca 2017 r., w wieku 86 lat, zmarł dr Lech Krzyżanowski - historyk sztuki i konserwator zabytków. Dr Lech Krzyżanowski prowadził wykłady monograficzne z konserwatorstwa na kierunku Ochrona Dóbr Kultury na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Wykładał również na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Prowadził długoletnią i aktywną działalność na rzecz zachowania i konserwacji zabytków. Pełnił funkcję Konserwatora Miasta Stołecznego Warszawy, był wieloletnim zastępcą dyrektora naczelnego PP PKZ ds. naukowo-konserwatorskich i wieloletnim redaktorem naczelnym Ochrony Zabytków. Dr Lech Krzyżanowski był członkiem-założycielem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i rzeczoznawcą SKZ w zakresie programowania konserwatorskiego w urbanistyce i architekturze. Pozostawił po sobie liczne publikacje. Odszedł dobry i skromny człowiek o silnym charakterze i ogromnej kulturze.


45 POMORSKA GRAFIKA ROKU 2015! – foto i video relacje z wernisażu

2 marca 2017 r., o godz. 12.00, w Galerii Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu odbył się wernisaż zbiorowej wystawy grafików z Pomorza i Kujaw pod nazwą: 45 POMORSKA GRAFIKA ROKU 2015!. O wydarzeniu pisaliśmy wcześniej, teraz zapraszamy do obejrzenia  foto-relacji i reportażu zrealizowanego przez TV Toruń.


Nominacja do tytułu SYMBOL 2017

Miło nam poinformować, że Wydział Sztuk Pięknych otrzymał nominację do prestiżowego tytułu SYMBOL 2016 w promocyjnym programie, prowadzonym przez Redakcję Monitora Biznesu, niezależnego dodatku do Rzeczypospolitej oraz Monitora Rynkowego, niezależnego dodatku do Dziennika Gazety Prawnej.  list nominacyjny


Wystawa młodych pracowników Zakładu Malarstwa Projekt PENTApolis w Grudziądzu

17 marca 2017 r. o godz. 18.00, zapraszamy na uroczystość otwarcia wystawy młodych pracowników Zakładu Malarstwa Projekt PENTApolis. Wystawa prezentowana będzie na piętrze gmachu głównego Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.  zaproszenie,  plakat

Wydarzenia towarzyszące wystawie:

11.04.2017 r., godz. 10.00 i 12.00
Wtorek muzealny – warsztaty w przestrzeni wystawy Projekt PENTApolis dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy – tel. 56 46 590 63 w.18

02.06.2017 r. , godz. 18.00, finisaż wystawy Projekt PENTApolis – spotkanie autorskie z artystami: Justyną Grzebieniowską, Iwoną Szpak-Pawłowską, Piotrem Zaporowiczem, Anną Wysocką i Anną Wójcicką oraz wykład prof. Krzysztofa Pituły, Gmach Główny Muzeum, wstęp wolny.


Uroczyste wręczenie dyplomów i finisaż wystawy DYPLOMY 2016

Serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów Wydziału Sztuk Pięknych, która odbędzie się 3 marca 2017 r., o godz. 11.00, w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” w Toruniu przy ul. Gagarina 37a.  program uroczystości

Również tego dnia o godz. 13.30, będzie można wziąć udział w uroczystym finisażu wystawy DYPLOM 2016 wraz z rozdaniem nagród i wyróżnień, w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

Miło nam ogłosić, że spośród wielu laureatów nagród i wyróżnień, Medal im. Tymona Niesiołowskiego za Najlepszy Dyplom Artystyczny w 2016 zdobyła Emma Kwiatkowska. Autorka wykonała graficzny cykl dyplomowy zatytułowany Lęk nie potrzebuje zaproszenia. Promotorem dyplomu jest dr hab. Marek Zajko, prof. UMK, Pracownia Wklęsłodruku / Zakład Grafiki.

Artystka tak mówi o swojej pracy: Głównym założeniem warstwy ideologicznej mojego dyplomu jest ukazanie ludzkich lęków z perspektywy osoby wchodzącej właśnie w pełnię samodzielności i postawionej przed życiowymi wyborami. Poruszyłam więc tematy takie jak samotność, zaufanie, śmierć, brak akceptacji, lęk przed brakiem domu (rozumianego nie tylko jako własne centrum świata, azyl, ale też jako spokój ducha i poczucie bezpieczeństwa, pewności i stabilizacji). W pracach wchodzących do zestawu dyplomowego połączyłam techniki druku wklęsłego i wypukłego (drzeworytu i linorytu). Kompozycję buduję w naturalny dla mnie sposób przy pomocy czarnej, płaskiej plamy. Następnie próbuję wzbogacić ją mięsistą linią, brudami, elementami literniczymi i dodatkowym kolorem. Zazwyczaj posługuję się głęboko trawioną akwafortą, akwafortą na grenie, akwatintą i suchorytem. Tak przygotowane matryce w połączeniu z połaciami drewnianej faktury (kolorowej i częściowo transparentnej) wydają mi się być ciekawym rozwiązaniem formalnym i świetnym połączeniem, w którym jedno odciąga drugie.

Medal Janusza Boguckiego otrzymała mgr Paulina Gołoś - absolwentka kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych za pracę Droga do domu, promotor: dr hab. Elżbieta Jabłońska, prof. UMK. Praca teoretyczna \Ilustracja książkowa Ewy Poklewskiej-Koziełło, promotor: dr hab. Marcin Jaworski.

Nagrody Stowarzyszenia Przyjaciół WydziałU Sztuk Pięknych UMK wręczono mgr Sylwii Rajkowskiej, absolwentce kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, za pracę Wyolbrzymione doznania szarości, promotor: prof. dr hab. Marek Szary oraz mgr Karolinie Komsta-Sławińskiej (absolwentka kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki): Stary Druk - Ewangeliarz wydany w oficynie Brackiej przez Michała Śloskę we Lwowie w 1636 r., promotor: dr Małgorzata Pronobis-Gajdzis.

DYPLOM ZA DYPLOM - nagroda Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński przypadła mgr Magdalenie Ablewicz (absolwentce kierunku Rzeźba) za pracę Ziarno, promotor: dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK.

3 marca 2017 r. (piątek), od godz. 10.30, ogłoszono godziny dziekańskie dla studentów wszystkich kierunków studiów w związku z uroczystością wręczenia dyplomów.


Wiśniowa 2015 - poplenerowa wystawa w Galerii Forum - 6 marca 2017 r, godz. 13.00

Zapraszamy do Galerii FORUM (ul. Sienkiewicza 30/32) na otwarcie wystawy prezentującej prace malarskie z wakacyjnego pleneru studentów I roku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki - Wiśniowa 2015.  plakat

Barbizon Wiśniowski - tak nazwał swoją rodową siedzibę, ze względu na jej znakomitych bywalców stanowiących elitę artystyczną i kulturalną międzywojennej Polski, hrabia Zygmunt Mycielski (1907–1987), wybitny kompozytor, krytyk muzyczny i literat. Gościli tam często i z upodobaniem, tworzyli i prowadzili inspirujące dysputy w wiśniowskim salonie m.in.: Tytus Czyżewski, Jan Cybis, Hanna Rudzka-Cybisowa, Józef Czapski, Zygmunt Waliszewski, Stanisław Szczepański Józef Mehoffer, Felicjan Szczęsny–Kowarski.

W lipcu minionego roku śladami sławnych Wiśniowskich Barbizończyków podążyli studenci konserwacji z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Pracowali z zapałem wędrując po okolicznych pagórkach i obserwując dalekie, znieniebieszczone kulisy perspektywy powietrznej. Wzorem znanych poprzedników, uwiecznili wartko płynący Wisłok, historyczne dęby w dworskim parku, pałac Mycielskich, oficynę, stajnie dworskie, kaplicę grobową i domek ogrodnika.

Powstało ponad 100 prac olejnych i wiele szkiców. Plener zakończył się wystawą w odrestaurowanych stajniach pełniących teraz rolę Powiatowego Centrum Kultury. Część prac pozostała na stałe w Wiśniowej wchodząc w skład Wiśniowskiej Kolekcji Malarstwa.

Opiekę artystyczną nad plenerem i wystawą sprawują dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK i dr Ewa Bińczyk. W plenerze uczestniczyło Uczestnikami było 20 studentów I roku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Wystawa potrwa do 24 marca 2017 r.

Galeria czynna codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych w godz. od 8.00 do 20.00.


Ewolucje formy – wystawa Jakuba Biewalda w Galerii Forum - 6 marca 2017 r., godz. 13.00

Autor ceramicznych rzeźb wystawionych w Galerii jest absolwentem specjalizacji Ceramika Artystyczna, kierunku Rzeźba na naszym Wydziale. Dyplom z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Iwony Langowskiej uzyskał w roku 2014. Laureat Nagrody im. prof. Adolfa Ryszki dla najlepszego studenta Kierunku Rzeźby roku 2013. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu.  plakat

Zachętą do obejrzenia wystawy niech będą słowa samego artysty: Wystawa ta jest dla mnie powrotem na macierzystą uczelnię, którą ukończyłem przed trzema laty. Jest zapisem intensywnych poszukiwań artystycznych. Prezentuje płynną zmienność tworzonych form. Glina to dla mnie medium intuicyjnego poszukiwania uniwersalnych zasad wzrastania struktury organicznej. Moje formy są efektem wsłuchiwania się w materię oraz uważnej obserwacji natury. Proces twórczy traktuję jako analogię do wzrostu roślin, zwierząt, gleb, skał i innych materii naturalnych. Sposób wzrastania wpływa na strukturę a ona decyduje o formie – powstają kolejne warstwy czy segmenty. Podobnie tworzone są moje formy ceramiczne – budowane z wałeczków czy płatów gliny. To organiczność struktury, będąca zapisem wzrastania decyduje o organiczności formy.

Wystawa potrwa do 24 marca 2017 r.

Galeria czynna codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych w godz. od 8.00 do 20.00.


45 POMORSKA GRAFIKA ROKU 2015! Wystawa w Galerii Zakładu Grafiki

2 marca 2017 r., o godz. 12.00, Zakład Grafiki (ul. Sienkiewicza 30/32) serdecznie zaprasza na wernisaż zbiorowej wystawy grafików z Pomorza i Kujaw - 45 POMORSKĄ GRAFIKĘ ROKU 2015!  zaproszenie,  plakat

Wystawa jest wynikiem konkursu organizowanego od 45 lat przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. Przez pierwsze 20 lat konkurs był znany pod nazwą Gdańska Grafika Roku. Konkurs jednoetapowy, który do 43 edycji dotyczył wyłącznie artystów z województwa pomorskiego. W 44-tej edycji, czyli w 2015 roku został powiększony zasięg konkursu o dwa województwa: Zachodniopomorskie i Kujawsko-Pomorskie. Tym samym Pomorska Grafika Roku objęła w pełni obszar związany choćby nazwą „pomorska”.

Od 43. edycji organizatorzy silny nacisk położyli na zaangażowanie profesjonalnego jury złożonego z uznanych artystów grafików, profesorów uczelni spoza województwa pomorskiego oraz osoby nagrodzone w poprzedniej edycji.

Zabieg ten sprawił, że konkurs uzyskał wyższy poziom i bezstronność oceny środowiska artystycznego. Członkowie jury reprezentowali i w tym roku reprezentować będą wszelkie formy grafiki (wklęsłodruk, wypukłodruk, serigrafię, litografię, grafikę cyfrową i inne), co ma zachęcić artystów reprezentujących różne nurty w grafice, także tych eksperymentujących, do udziału w konkursie. Konkurs jest ważnym elementem życia artystycznego Gdańska i regionu.

Z prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz z tych, które zdaniem jury zasługują na szczególną uwagę, organizowana jest wystawa pokonkursowa, która pokazywana jest w Galerii PUNKT GTPS a także w innych galeriach w Polsce.

W związku z powiększeniem zasięgu pomorscy graficy mają szansę na konfrontację z artystami z dwóch innych województw. Jest to także świetna okazja na promocję regionu i twórczości artystów z nim związanych.

Szczególnie współpraca z artystami z Torunia przyniosła ożywienie i wyraźnie podniosła poziom nagrodzonych prac. Toruńskim grafikom w dwóch ostatnich edycjach przyznano najważniejsze nagrody konkursu.

Obecna wystawa prezentuje prace z 45 edycji konkursu za 2015 oraz prace z edycji wcześniejszych.


Godziny dziekańskie 3 marca 2017 r.

3 marca 2017 r. (piątek), od godz. 10.30, ogłoszono godziny dziekańskie w związku z uroczystością wręczenia dyplomów na Wydziale Sztuk Pięknych. Wiadomość dotyczy studentów wszystkich kierunków studiów.  program uroczystości


Pracownicy Zakładu Plastyki Intermedialnej zapraszają na wystawę pt. Fale

3 marca 2017 r. (piątek) zapraszamy na godz. 18.00 do Galerii "Wozownia" (ul. Ducha Św. 6 w Toruniu) na wernisaż wystawy Fale. Prace będzie można oglądać do 2 kwietnia 2017 r.  zaproszenie,  plakat,  gazeta - katalog

Będzie to pierwsza wspólna wystawa pracowników Zakładu Plastyki Intermedialnej złożona z prac, które powstały specjalnie na tę okoliczność. Wystawa ma charakter bardzo osobisty, a większość powstałych prac zawiera refleksje na temat życia, przemijania, historii, pokoleń i związków z ludźmi.

Jak pisze kuratorka wystawy Dorota Chilińska: "Przeczytałam kiedyś zdanie, które miało tłumaczyć sens naszej egzystencji: „Kamień wpadając do wody nie wie, że zostawia fale”. Gdybym chciała opowiedzieć dokładnie o moim życiu, musiałabym, jak Marcel Proust, wymienić każdą w nim osobę, bo każda z nich przyczyniła się do zbudowania historii mojego życia, a co za tym idzie mnie samej. Ta fala, która powstaje wokół nas, nawet jeśli jest bardzo przypadkowa, potrafi czasami zamieniać się w morze, w splotach spotkań i historii. Są jednak osoby i doświadczenia wyjątkowe, które zawsze pamiętamy. Chciałabym, żeby ta wystawa odnosiła się do takich doświadczeń..."

Artyści: Krzysztof Białowicz / Dorota Chilińska / Witold Chmielewski / Joanna Chołaścińska / Szymon Chyliński / Witold Jurkiewicz / Anna Kola / Wiesław Smużny / Arkadiusz Soroka / Marian Stępak / Maria Szczodrowska i Radosław Staniec / Tomasz Wlaźlak.


ERASMUS+ - rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

Informujemy, że rusza rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2017/2018. Informacje na ten temat można pobrać  tutaj, natomiast  tutaj znajduje się lista wymaganych dokumentów.


Wystawa prac Krzysztofa Mazura

W imieniu autora oraz organizatorów zapraszamy na indywidualną wystawę, która zostanie otwarta 22 lutego 2017 r. o godz. 10.30 w Galerii Innowacji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.  ulotka,  plakat i wybrane prace

W pracach Mazura osią tematyczną bywa wykorzystywanie paraleli między losem człowieka i losem drzewa, ociosywanie i ranienie drzewa, wydobywanie z pnia użytkowej czy tylko artystycznej formy staje się „obrazem” kondycji ludzkiej. Znakomitym przykładem są obiekty, którym artysta nadał żeńskie nazwy, odwołujące się gramatycznego rodzaju takich słów jak belka, kłoda czy podpora, jak i postaci ludzkiej, a w warstwie znaczeniowej stanów emocjonalnych czy "doli człowieczej" z jej upadkami i odrodzeniami. (Ewa Urbańska)

Wystawa potrwa do 15 marca 2017 r.


Wystawa DYPLOM 2016

Zapraszamy 17 lutego 2017 r., o godz. 18.00, do Centrum Sztuki Współczesnej, na wernisaż wystawy Dyplom 2016. Ekspozycja prezentuje najlepsze dyplomy artystyczne, zrealizowane na Wydziale Sztuk Pięknych w 2016 roku.  plakat

Uroczysty finisaż wraz z rozdaniem nagród i wyróżnień odbędzie się 3 marca o godz. 13.30.

Autorką plakatu jest Marta Ługowska - tegoroczna absolwentka kierunku Grafika (specjalność Projektowanie graficzne). Jej praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem prof. Witolda Michorzewskiego, uzyskała wyróżnienie i będzie prezentowana na Wystawie.


Prace naszych wykładowców na wystawie VANITAS w Bydgoszczy

16 lutego 2017 r., o godz. 18.00, w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy (ul. Gdańska 20), odbędzie się otwarcie wystawy Vanitas.  zaproszenie

„Poprzez różne sposoby interpretacji przez artystów pojęcia vanitas, wystawa ma skłaniać do refleksji nad nieuchronnością śmierci i sensem przemijania ludzkiego życia, a zarazem wyrażać zachwyt nad kruchością doczesnego piękna.”

W wystawie biorą udział artyści polscy, reprezentujący różne dziedziny sztuki (malarstwo, rzeźba, grafika, obiekty, fotografia, instalacje, video). Uczestnicy wystawy: Katarzyna Adaszewska, Marzena Balewska, Paweł Baśnik, Grzegorz Bednarski, Maciej Bieniasz, Tadeusz Boruta, Marta Ipczyńska, Robert Kaja, Anna Kola, Stanisław Kośmiński, Katarzyna Makieła-Organisty, Janusz Matuszewski, Krzysztof Mazur, Wiesław Przyłuski, Mirosław Sikorski, Aleksandra Simińska, Monika Shaded, Aleksandra Sojak-Borodo, Marek Szary, Piotr Zaporowicz.

Wystawa potrwa do 09.04.2017 r.


Artysta vs kurator. Fotorelacja z wernisażu i finisażu

Od 19 do 31 stycznia 2017 r. w Galerii Forum UMK można było oglądać wystawę Artysta vs Kurator. Wystawa była efektem wspólnych działań studentów czterech kół naukowych: Studencko-Doktoranckiego Koła naukowego post(ART), Koła Artystycznego „Zamaluj” WSzP UMK, Koła Naukowego Rzeźby „Kwadrat” oraz Koła Krytyki Artystycznej. Pomysłodawcą projektu była Izabela Kiełek.  czytaj dalej.


Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza po raz trzeci w finale konkursu StRuNa

Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza zdobyło wyróżnienie w kategorii Wyprawa Roku 2016 w szóstej edycji konkursu StRuNa, organizowanego przez fundację Fundusz Pomocy Studentom i afiliowanego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczyste wręczenie nagród z udziałem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina, odbyło się 27 stycznia. Z 287 nadesłanych zgłoszeń uhonorowano 18 organizacji studenckich (ok. 1/4 promila studenckich kół naukowych działających w Polsce).

KNHSŚ znalazło się w finale już po raz trzeci, wcześniej zdobyło wyróżnienie w kategorii Koło Naukowe Roku 2013 oraz pierwszą nagrodę w kategorii Koło Naukowe Roku 2014. W tym roku jury doceniło projekt WYPRAWA ROKU: W blasku cesarstwa - Bawaria i Frankonia w średniowieczu. Objazd zabytkoznawczy: Würzburg, Ratyzbona, Norymberga, Rothenburg ob der Tauber, Bamberg, Schweinfurt.

Informacja na stronie MNiSW:  przejdź.

Informacja na stronie StRuNa:  przejdź.


Relacja z wystawy poświęconej Jerzemu Ludwińskiemu oraz wykładu Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej

Zapraszamy do obejrzenia obszernej fotorelacji z wystawy poświęconej wspomnieniu Jerzego Ludwińskiego. Wydarzenie miało miejsce 24 stycznia 2017 r. w Galerii S w Zakładzie Plastyki Intermedialnej. Zdjęcia można obejrzeć na stronie ZPI:  przejdź.


Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu ogłasza Konkurs o finansowanie w 2017 roku projektów badawczych dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu ogłasza konkurs wewnętrzny na finansowanie projektów badawczych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2017  pobierz ogłoszenie. Dokumenty dotyczące konkursu można pobrać  tutaj.


Harmonogramy zimowej sesji egzaminacyjnej

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami zimowej sesji egzaminacyjnej w Instytucie Artystycznym oraz Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.


Wystawa poświęcona Jerzemu Ludwińskiemu oraz wykład Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej

We wtorek 24 stycznia 2017 r. o godz. 18:00 nastąpi otwarcie wystawy poświęconej Jerzemu Ludwińskiemu. Wystawa, której kuratorką jest Dorota Chilińska, odbędzie się w Galerii S w Zakładzie Plastyki Intermedialnej przy ul. Mickiewicza 121 w Toruniu. Gościem specjalnym będzie Małgorzata Iwanowska-Ludwińska, która wspominać będzie bohatera wystawy. Wystawa będzie otwarta do 6.02.2017. Zapraszamy!

Jerzy Ludwiński (1930 – 2000) postrzegany jest jako jeden z pierwszych krytyków popularyzujących idee sztuki konceptualnej w Polsce – głównie poprzez publiczne odczyty oraz na łamach miesięcznika Odra, z którym stale współpracował od 1966 roku. Ludwiński jest autorem tekstów poświęconych sztuce pojęciowej, twórczości Włodzimierza Borowskiego, Jerzego Rosołowicza, Jarosława Kozłowskiego, Jana Ziemskiego.

Zachęcamy do zapoznania się ze wspomnieniami prof. Witolda Chmielewskiego o Jerzym Ludwińskim.  przeczytaj wspomnienia

Zebrane teksty Jerzego Ludwińskiego zostały opublikowane m.in. w książce Epoka błękitu. (źródło:  teatrnn.pl).


Zaproszenie na wystawę Artysta vs kurator

Wystawa studentów Wydziału Sztuk Pięknych Artysta vs kurator, zostanie otwarta 19 stycznia 2017 r., o godz. 12.00 w Galerii FORUM. Kuratorem wystawy jest Izabela Kiełek, studentka kierunku Krytyka Artystyczna.  plakat,  zaproszenie

Jednym z tematów przewijających się w dyskusji o polskiej scenie artystycznej jest pytanie o relację teoretyk sztuki - artysta. Najczęściej są stawiani w opozycji, niczym dwaj odwieczni wrogowie, co właściwie sprawia, że główny przedmiot zainteresowania (czyli dzieło) jest rozpatrywane z odmiennych perspektyw, nie zawsze rozumianych i akceptowanych przez drugą stronę.

Celem projektu nie jest stawanie „przeciwko sobie”, lecz „na wprost”. Artysta vs kurator to próba nawiązania współpracy pomiędzy artystami i teoretykami, czego efektem będzie wystawa prac wraz z przygotowanymi przez teoretyków tekstami krytycznymi, wspólne spotkanie (warsztaty/wykład) oraz katalog podsumowujący działanie.

3 lutego uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach przybliżających możliwości budowania kariery w sektorze kultury.


Potęga Małej Formy – nowa wystawa Zakładu Grafiki

Pracownicy i studenci Grafiki zapraszają w najbliższą środę, 18 stycznia 2017 r., godz. 19.00, do Galerii 011, (Od Nowa, ul. Gagarina 37a), na wystawę zbiorową Zakładu Grafiki, zatytułowaną POTĘGA MAŁEJ FORMY.  plakat,  folder

Jest to projekt wystawienniczy prezentujący dorobek i zainteresowania twórcze wykładowców oraz studentów związanych z Zakładem Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych obejmujący małe formy graficzne.

Uczestnikami wystawy są wykładowcy i studenci:

PRACOWNIA GRAFIKI MULTIMEDIALNEJ: dr hab. Izabella Retkowska, dr Jakub Jaszewski, Magdalena Gustowska, Martyna Szczepanowska,

PRACOWNIA LITOGRAFII: prof. Piotr Gojowy, dr hab. Tomasz Barczyk, mgr Agata Ciesielska, Emilia Waszak,

PRACOWNIA SERIGRAFII: dr hab. Agata Dworzak-Subocz,

PRACOWNIA WKLĘSŁODRUKU: prof. Bogumiła Pręgowska, dr hab. Marek Zajko, prof. UMK, Joanna Klepadło, Oksana Budna, Daria Murawska, Monika Róża Wiśniewska, Kamila Kasprzykowska, Ewelina Kołakowska, Paulina Lewandowska, Piotr Banaszkiewicz,

PRACOWNIA WYPUKŁODRUKU: prof. Marek Basiul, dr hab. Michał Rygielski, Martyna Rzepecka, Weronika Marszelewska.

Wydarzenie na FB -  przejdź


Finisaż wystawy Kazimierza Jałowczyka - Rękopis pamięci

W najbliższy wtorek, 17 stycznia 2017 r. o 17.00 zapraszamy do Zakładziu Plastyki Intermedialnej na finisaż wystawy Rękopis pamięci Kazimierza Jałowczyka.

W czasie finisażu odbędzie się spotkanie z autorem prac, wzbogacone jego komentarzem autorskim i wspomnieniami o czasie studiów na naszym Wydziale.


Zaproszenie na prezentację książki

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy i pracownik dydaktyczny Zakładu Muzealnictwa, prof. Michał Woźniak, zaprasza na prezentację książki autorstwa prof. Doroty Folgi-Januszewskiej, MUZEUM HISTORII SZTUKI W WIEDNIU. ARCYDZIEŁA MALARSTWA.  zaproszenie

Wydarzenie będzie miało miejsce w czwartek, 19 stycznia 2017 r., o godz. 15.00, w Sali Białej Pałacu Wilanowskiego, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16.


Zaproszenie na konferencję – 26-27 stycznia 2017 r.

Biblioteka Uniwersytecka i Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, mają zaszczyt zaprosić na konferencję TEXTUS ET PICTURA. Średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako nośnik treści, znaczeń i wartości artystycznych, poświęconą średniowiecznym kodeksom rękopiśmiennym, ze szczególnym uwzględnieniem ksiąg iluminowanych.  plakat,  program konferencji

Konferencja odbędzie się 26-27 stycznia 2017 r., w sali audytoryjnej, na parterze Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.


Zaproszenie do udziału w sesji naukowej organizowanej przez Wydział Sztuk Pięknych

W dniach 7 - 8 kwietnia 2017 r. odbędzie się sesja naukowa Stare i nowe dziedzictwo Torunia, Bydgoszczy i regionu. Będzie to trzecie spotkanie poświęcone dziedzictwu kulturowemu, obejmujące zagadnienia związane z całym regionem, rozumianym zarówno w kategoriach aktualnych jak i historycznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 20 lutego 2017 r.  informacja o sesji,  formularz zgłoszeniowy


ELEMENTY DESTRUKCYJNE – wystawa studentów Pracowni Multimediów Zakładu Plastyki Intermedialnej

Destrukcja niszczy, by mogła zacząć działać konstrukcja. Ten wzajemny proces jest chyba najlepszym sposobem na wyjaśnienie ciągłych zmian w świecie i procesu niszczenia i procesu tworzenia nowych rzeczy i pojęć w celu wyjaśniania zmienionego świata.

Agnieszka Kołodziejczak

Wystawa Elementy destrukcyjne jest wynikiem zajęć w Pracowni Multimediów Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK prowadzonych przez Tomasza Wlaźlaka. Proces powstawania wystawy, sam w sobie trwał długo i nie był łatwy. Zaryzykuję stwierdzenie, że miał destrukcyjny wpływ zarówno na prowadzącego jak i na studentów. Jednakże kilku śmiałków dotrwało do końca mierząc się ze wspólnie wybranym tematem, przemieniając tytułową destrukcję w konstrukcję. Efektem jest wystawa, która nie jest jednolitą narracją, ukierunkowaną na konkretną definicję destrukcji. Jest to swoisty zbiór rozsypanych elementów, ukazujących jej różne oblicza.  plakat

Prezentowane prace, bardzo oszczędne w formie, prowokują do refleksji nad naturą destrukcji, czy to w kontekście kondycji współczesnego człowieka w relacji z coraz bardziej rozwinięta technologią, czy destrukcji jako budulcu obrazu cyfrowego, który z chaosu danych uporządkowuje i przedstawia jako zrozumiałe obrazy, komputer będący dzieckiem technologicznej rewolucji. Destrukcyjne mogą być również działania z założenia konstrukcyjne, czynione w imię idei, z dobrych pobudek, które nieświadomie przynoszą odwrotny skutek do zamierzonego. Destrukcja zawsze idzie w parze z konstrukcją. Nawet w kwestii formalnej, destrukcja często bywa znakomitym budulcem...

Oblicz destrukcji jest wiele, ale jedno jest pewne: destrukcja jest twórcza, czego przykładem jest ta niezwykle interesująca wystawa.

Na wernisaż zapraszamy 13 stycznia 2017 r. na godz. 17.00 do Piwnicy Sztuki NURT przy ul. Ducha Św. 8/10/12 w Toruniu. Wystawa potrwa do 29 stycznia 2017 r.

Artyści: Mateusz Bautembach, Magdalena Karpińska, Alicja Kochanowicz, Alicja Kolińska, Maciej Kwietnicki, Natalia Krajewska, Joanna Osińska, Katarzyna Wolska, Tomasz Wlaźlak.


Konkurs na projekt opakowania

Firma European Media Group, wydawca miesięcznika Packaging Polska, ogłosiła konkurs ART OF PACKAGING Debiuty. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu opakowania. Opakowania i projekty mogą zgłaszać studenci i młodzi niezależni twórcy.

Termin zgłoszeń upływa 23 stycznia 2017 r.

Wszelkie informacje można znaleźć w załącznikach:  plakat,  ogólne informacje o kategoriach,  regulamin,  ankieta zgłoszeniowa.


Galeria S zaprasza na wystawę Love You

11 stycznia 2017 r. o godz. 19.00 w Galerii S w Zakładzie Plastyki Intermedialnej przy ul. Mickiewicza 121 zapraszamy na wernisaż wystawy Love You. Prezentowane będą prace trzech artystek związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Agnieszka Piasecka, Diana Ronnberg i Martyna Jastrzębska należą do młodego pokolenia twórczyń, które z intelektualną siłą i ogromną wrażliwością wkroczyły w dość paskudny, zhierarchizowany, męski świat sztuki.  czytaj dalej ...


Sukcesy Nikodema Pręgowskiego

Absolwent i pracownik dydaktyczny naszego Wydziału dr hab. Nikodem Pręgowski, został w grudniu 2016 r. laureatem dwóch prestiżowych konkursów na plakat. Pierwszy sukces to brązowy medal za plakat, pt.  Be a hero, w kategorii Public Campaign Poster, uzyskany na Shenzhen International Poster Festival w Chinach. Praca laureata, obok wszystkich nagrodzonych plakatów, znalazła się na pokonkursowej wystawie w Guan Shanyue Art Museum w Shenzhen.  prace laureatów konkursu

Drugim znaczącym osiągnięciem jest główna nagroda w 17. Edycji Konkursu Galerii Plakatu AMS pod hasłem „Myślę o Wiśle”. Prezentowany plakat  Wisła wciąga, tak został opisany przez Przemysława Paska, członka jury, prezesa Fundacji „Ja Wisła”: Plakat „Wisła wciąga” przykuł moją uwagę już podczas pierwszego oglądania wszystkich prac nadesłanych na konkurs, a było ich kilkaset. Jest jak znak drogowy: mocny, kla¬rowny i czytelny. Działa jak dobry snajper, strzela raz i trafia. Pozornie groźny i odstraszają¬cy od Wisły, moim zdaniem jednak tylko pozornie. Nóżka wszak damsko-męska, lekko kabaretowa. Z własnego doświadczenia wiem, że wciągające wiry w rzeczywistości częściej spotyka się w wannie lub szklance herbaty, niż w Wiśle. Wisła jest wielkim strumieniem energii, który przyciąga swą mocą ludzi. Ci, którzy dali się uwieść i swe życie z Wisłą związali, wiedzą to najlepiej.  galeriaplakatu.ams.com.pl.

Autorem zdjęcia Nikodema Pręgowskiego jest Maciej Pasieka.


Życzenia świąteczne

Wszystkim pracownikom i studentom Wydziału Sztuk Pięknych najlepsze życzenia świąteczne składa Kolegium Dziekańskie oraz redakcja strony.


Obrona rozprawy doktorskiej

10 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" przy ul. Wały gen. Sikorskiego 13 w Toruniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Kowalczyka.  zawiadomienie


Wystawa prac Miriam Hilker z Getyngi

Od 5 grudnia 2016 r. w Galerii Akademicka Przestrzeń Sztuki, na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK (ul. Chopina 12/18), na wystawie pt. Malarstwo/Rysunek, można oglądać prace Miriam Hilker. Artystka urodziła się w 1982 roku w Getyndze, studiowała w Hochschule für Gestaltung w Offenbach, obecnie mieszka i tworzy w swoim rodzinnym mieście. Jest związana z Galerią ART SUPPLEMENT w Getyndze. Wystawa potrwa do 10 stycznia 2017 roku, w tym dniu, o godz. 13.00, odbędzie się uroczysty finisaż, który uświetni sama artystka.  plakat


Foto- i video-relacja z wystawy prac wykładowców Zakładu Grafiki

Zapraszamy do obejrzenia foto-relacji z wernisażu wystawy prac wykładowców Zakładu Grafiki, który odbył się 14 grudnia 2016 r. w nowo wyremontowanej przestrzeni Galerii Zakładu Grafiki.  przejdź


Pamięci Profesora Bohdana Rymaszewskiego

23 listopada 2016 r. zmarł prof. dr hab. Bohdan Rymaszewski, postać niezwykle zasłużona dla ochrony dziedzictwa narodowego. Wybitny naukowiec i ceniony wykładowca akademicki oraz autorytet w dziedzinie konserwacji zabytków, muzealnictwa i ochrony dziedzictwa architektury.

Urodził się w 1935 roku w Wilnie. Studiował Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Jako Miejski Konserwator Zabytków, w latach 1957-1971, opracował i wdrażał program rewaloryzacji Zespołu Staromiejskiego Torunia. Od 1971 r. pełnił w Ministerstwie Kultury i Sztuki (kolejno do 1984) funkcje dyrektora Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków, dyrektora Zarządu Muzeów oraz Generalnego Konserwatora Zabytków w Polsce. Pod jego kierunkiem zostały przygotowane i wdrożone ogólnopolskie programy ochrony zabytków i rozwoju muzealnictwa w Polsce.

Profesor Bohdan Rymaszewski był Członkiem Honorowym PKN ICOMOS. W latach 70. i 80. wykładał na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Politechnice w Białymstoku oraz na Wydziale Sztuk Pięknych UMK dla studentów kierunku Ochrona Dóbr Kultury. Oprócz tego działał społecznie, między innymi w ramach komisji konserwatorskiej Międzynarodowej Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, pełniąc funkcję prezesa Zarządu Głównego w Stowarzyszeniu Konserwatorów Zabytków czy jako członek Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego. Opublikował sto kilkadziesiąt artykułów naukowych i 14 książek, m. in. O przetrwanie dawnych miast, Klucze ochrony zabytków w Polsce, Kamienne echa. Książka Toruń czasów Kopernika doczekała się pięciu wydań (w wersji polskiej i angielskiej). Po polsku i angielsku ogłosił także monografię dotyczącą problemów konserwatorskich byłego KL Auschwitz Pamiętać będą pokolenia.

Za swoje zasługi został uhonorowany między innymi Złotym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis" (2006 r.) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013 r.). W 2011 r. otrzymał Nagrodę im. Prof. Jana Zachwatowicza.


Godziny dziekańskie 16 grudnia 2016 r.

W związku z Otrzęsinami I roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK (15 grudnia br.), w dniu 16 grudnia 2016 r. do godz. 12.00 zostają ogłoszone godziny dziekańskie dla I roku wszystkich kierunków studiów.


Znamy stypendystów ministra w roku 2016/2017! Gratulacje!

Ośmioro naszych studentów oraz trzy doktorantki ze studiów w zakresie sztuki piękne otrzyma stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do ministra spłynęło ponad 1900 wniosków od rektorów wyższych uczelni o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 76 doktorantów oraz 709 studentów, którzy otrzymają finansowe wsparcie.

Oto lista nagrodzonych stypendystów z Wydziału Sztuk Pięknych:

Studenci: Dominika Borys, Oksana Budna, Piotr Czyż, Aleksandra Gołębiewska, Adrian Gruszecki, Izabela Kiełek, Joanna Osińska, Karol Szczepankiewicz

Doktoranci: Weronika Marszelewska, Natalia Oliwiak, Liliana Piskorska


Wystawa w nowej przestrzeni Zakładu Grafiki

Pracownicy Zakładu Grafiki zapraszają na wernisaż wystawy, w środę, 14 grudnia 2016 r., o godz. 12.00. Ekspozycję będzie można oglądać w nowej, wyremontowanej przestrzeni Galerii Zakładu, w budynku Wydziału Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32.

Swoje prace zaprezentują: Tomasz Barczyk, Marek Basiul, Agata Dworzak-Subocz, Piotr Gojowy, Jakub Jaszewski, Zdzisław Mackiewicz, Mirosław Pawłowski, Bogumiła Pręgowska, Izabella Retkowska, Michał Rygielski i Marek Zajko.  plakat.


Artysta jako naukowiec. Stary mit w nowym świecie – wykład Małgorzaty Jankowskiej

Serdecznie zapraszamy 12 grudnia 2016 (poniedziałek), na godz. 18.00, do Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu, gdzie dr Małgorzata Jankowska, adiunkt w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej na Wydziale Sztuk Pięknych, wygłosi wykład, pt. Artysta jako naukowiec. Stary mit w nowym świecie.

Autorka wykładu jest kuratorką wystaw, współpracującą od wielu lat z Galerią Sztuki „Wozownia”. Zakres jej zainteresowań naukowych obejmuje sztukę nowych mediów, intermedia, interaktywność, a także teorię sztuki współczesnej i zagadnienia współczesnej kultury. Autorka książek: Film artystów. Szkice z historii filmu plastycznego i ruchu foto-medialnego w Polsce w latach 1957–1981 oraz Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1974–1994.

Zapowiedź treści wykładu można znaleźć na  www.wozownia.pl.


Konkurs dla młodych naukowców WSzP

Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na jednorazowe stypendium dziekańskie dla młodych naukowców (do 35 roku życia). Dokumenty należy składać w dziekanacie WSzP (ul. Sienkiewicza 30/32, p. 107, u pani Beaty Suty) w terminie do 13 grudnia 2016 roku.  ogłoszenie o konkursie,  regulamin konkursu,  wniosek


Kazimierz Jałowczyk - Rękopis pamięci

Zapraszamy do obejrzenia trzech unikalnych tomików ilustracji i tekstów absolwenta naszego wydziału Kazimierza Jałowczyka. Najpierw publikujemy tomik pierwszy  Nić Ariadny, a niebawem zamieścimy kolejne tomiki Kłębki 1Kłębki 2.

Publikujemy też dwie recenzje:  dr. hab. Jerzego Tomali i  prof. Witolda Chmielewskiego oraz kilka fotografii ze zbiorów prof. Witolda Michorzewskiego:  Rejs statkiem po Wiśle, 1969,  Wycieczka naukowa, Pieskowa Skała 1970,  Plener w Wałbrzychu, 1970.


Wystawa Rękopis pamięci Kazimierza Jałowczyka - absolwenta naszego Wydziału

Pracownicy Zakładu Rysunku zapraszają 6 grudnia 2016 r. (wtorek), na godz. 14.00, do Galerii 9,39 (ul. Sz. Bydgoska 50/56) na otwarcie wystawy Rękopis pamięci Kazimierza Jałowczyka.  plakat,  zaproszenie

Kazimierz Jałowczyk jest obecnie adiunktem w Pracowni Malarstwa Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Urodzony na Białorusi. Od 1958 roku mieszka w Słupsku. W latach 1967-1973 studiował konserwację zabytków i grafikę warsztatową Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W latach 1973-1975 był słuchaczem podyplomowych studiów scenografii w ASP w Warszawie. W roku 2005 obronił doktorat Portret imaginacyjny, w specjalności malarstwo, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Uprawia malarstwo, rysunek, ilustrację, plakat, grafikę, liternictwo, wykłada teorię sztuki, poezję. Bierze udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Współpracuje z teatrami, bierze udział w życiu środowiska muzycznego regionu Pomorza. Jest członkiem Towarzystwa Opieki Paliatywnej.

W roku 2009 został laureatem nagrody twórczej prezydenta Miasta Słupska w dziedzinie literatury. Jest autorem publikacji Pismo i pamięć a także Obrazy niepamięci (w przygotowaniu).

Więcej o artyście na stronie:  old.wzornictwo.tu.koszalin.pl


Zgłoś imprezę na XVII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki!

Rozpoczęły się przygotowania do XVII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbędzie się w terminie 21-25 kwietnia 2017 roku. Zgodnie z decyzją Rady Programowej, tematem wiodącym siedemnastej edycji festiwalu jest "Rzeka Wisła". Zachęcamy pracowników i studentów Wydziału Sztuk Pięknych do zgłaszania atrakcyjnych imprez (w terminie do 5 grudnia br.). W tym roku preferowane są zgłoszenia wypełniane i przesyłane poprzez Internet wprost do bazy danych - formularz znaleźć można na stronie  www.festiwal.torun.pl/zgloszenie/

Dla osób, które wolą zgłosić imprezę drogą tradycyjną, przygotowane zostały formularze drukowane, dostępne u koordynatora. Koordynatorem festiwalu na Wydziale Sztuk Pięknych jest dr Maria Szczodrowska (e-mail: maria_szczodrowska@wp.pl), osobą administracyjną, współpracującą przy organizacji festiwalu jest mgr Małgorzata Kamińska - pracownik sekretariatu.


Konkurs dla studentów i absolwentów kierunku Malarstwo

Przedstawiamy warunki uczestnictwa w szóstej edycji konkursu o Nagrodę Artystyczną Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie.  plakat

Nagroda jest przyznawana od 2012 roku przez Wydział Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, ma służyć ożywieniu zainteresowania malarstwem jako kierunkiem studiów i być wsparciem dla najlepszych studentów i absolwentów tego kierunku.

Konkurs jest adresowany tylko do studentów i absolwentów kierunku malarstwo państwowych uczelni artystycznych w Polsce, które łączy tradycja i status prawny. Nagroda Artystyczna Nowy Obraz/ Nowe Spojrzenie wynosi 10 000 złotych. Od kilku lat przyznawana jest także nagroda Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp., która wynosi 3 000 zł. Jury konkursu przyznaje też wyróżnienia honorowe w postaci udziału w wystawie konkursowej i nagród rzeczowych dla wszystkich osób nominowanych do Nagrody Artystycznej. W tym roku wystawa konkursowa odbędzie się w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu.

Regulamin, kalendarz konkursu oraz skład komisji konkursowej znajduje się na stronie internetowej  nowyobraz.uap.edu.pl.


Prof. dr hab. Bogumiła Rouba w składzie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zakończyła wybory składu osobowego na kadencję 2017-2020. W nowym składzie komisji znaleźli się naukowcy z UMK, w tym z zakresu Sztuk plastycznych/Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - prof. dr hab. Bogumiła Rouba z Wydziału Sztuk Pięknych.

Centralna Komisja działa przy Prezesie Rady Ministrów i w zakresie wydawanych przez siebie decyzji pełni funkcję centralnego organu administracji rządowej. Jej zadaniem jest między innymi opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących spraw związanych z nadawaniem stopni doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora.

Kadencja Centralnej Komisji trwa cztery lata i rozpoczyna się dnia 1 stycznia.


Nowa publikacja o Wydziale Sztuk Pięknych

Z przyjemnością udostępniamy link, pod którym można się zapoznać z nową publikacją - Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Opracowanie jest swego rodzaju kompendium wiedzy o historii, teraźniejszości i planach na przyszłość naszego Wydziału. Niewątpliwą wartością publikacji są wywiady z profesorami, przeprowadzone przez Jarosława Jaworskiego. Projekt graficzny przygotował dr hab. Nikodem Pręgowski.  przejdź do publikacji


Konferencja o lewobrzeżnym Toruniu

Toruński Oddział SHS ma przyjemność zaprosić na interesującą konferencję Zabytki lewobrzeżnego Torunia, która odbędzie się 26 XI 2016 r. (sobota) w Centrum Dialogu, Pl. Ks. Frelichowskiego 1.  zaproszenie


Fotorelacja z warsztatów dla młodzieży w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry

Na prośbę Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu pracownicy Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry, zorganizowali spotkanie w ramach realizowanego przez Ośrodek projektu, pt. Hurra Tektura.  czytaj dalej


Zakład Malarstwa zaprasza na konferencję i wystawę

22 listopada 2016 r. o godz. 9.00, w sali kinowej CSW w Toruniu, odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa Uwarunkowania tożsamości artystycznej, zorganizowana przez Zakład Malarstwa wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych oraz CSW „Znaki Czasu” w Toruniu.  plakat,  program konferencji

Po zakończeniu konferencji, organizatorzy zapraszają na wernisaż wystawy pracowników Zakładu Malarstwa, o godz. 19.00, w przestrzeni LabSen.


Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych prof. dr hab. Elżbieta Basiul zaprasza na konferencję

Obrady będą podsumowaniem wyników badań realizowanych w ramach projektu Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu. Konferencja rozpocznie się o godz. 15:30 dnia 19. listopada 2016 r. w Sali Tymona, na Wydziale Sztuk Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu. Realizacja projektu była podstawą przyznania Wydziałowi Sztuk Pięknych UMK tytułu Polska Nagroda Innowacyjności 2016.  plakat,  program konferencji


Konferencja o kolekcjonerstwie rzemiosła artystycznego

W dniach 3-4 listopada 2016 r. w Warszawie, odbyła się konferencja Polskie kolekcjonerstwo rzemiosła artystycznego, zorganizowana przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, na której wykład inauguracyjny Rzemiosło artystyczne i design w kolekcjach polskich, wygłosił prof. Tomasz F. de Rosset.  program konferencji.

Na wypowiedź składały się syntetyczne refleksje nad przemianami statusu obiektów rzemiosła artystycznego a potem designu w polskiej kulturze (w oparciu o przykład kolekcjonerstwa). Była to próba interpretacji cyrkulacji znaczeń, swego rodzaju wędrówki przedmiotu na tym obszarze pomiędzy sferą użytkową, a sferą kolekcji, intelektualną, estetyczną i symboliczną. Historia kolekcji polskich dostarcza tu wymownych przykładów występowania dzieł rzemiosła w różnych rolach i ujęciach: oznaki bogactwa i wysokiego prestiżu w postaci zbiorów tapiserii w nowożytnych rezydencjach magnackich, szczególnej pozycji tzw. „rzeczy tureckich” (świadczących o długotrwałych kontaktach – nie tylko militarnych – między cywilizacjami), konotacji kulturalnych mebli Szekspira, Rousseau i Woltera umieszczanych w spiżowych sarkofagach w Puławach Izabeli z Flemingów Czartoryskiej, patriotycznej wymowy tzw. „narodowych semioforów”, czyli pamiątek, historycznych polskich wyrobów, ceramiki belwederskiej i broni w kolekcjach dziewiętnastowiecznych starożytników oraz nowoczesnej sztuki zdobniczej z kolekcji Feliksa Mangghi-Jasieńskiego czy Henryka Grohmana i designu peerelowskiego na współczesnych wystawach.


Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały przyznane

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dr Franciszek Skibiński otrzymał stypendium naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca na lata 2016-2019.  czytaj dalej


Wystawa grafik Karoliny Szwajkowskiej – fotorelacja z wernisażu

Autorka wystawionych prac jest laureatką Nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza, przyznanej przez Zakład Grafiki, za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2015/ 2016. Jest studentką V roku specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Litografii Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Piotra Gojowego i dr hab. Tomasza Barczyka.  czytaj dalej


Nagrody i wyróżnienia JM Rektora UMK w 2016 roku

26 października 2016 roku w Collegium Maximum UMK, odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień JM Rektora UMK. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych.  czytaj dalej


Digital Attack Art Festival

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji DIGITAL ATTACK ART FESTIVAL zatytułowanej MOVING WORLDS/RUCHOME ŚWIATY. Festiwal to interdyscyplinarny, międzyuczelniany projekt którego celem jest promocja studentów kierunków artystycznych posługujących się w swojej twórczości cyfrowymi metodami tworzenia komunikatów wizualnych i dźwiękowych w zakresie obrazu ruchomego. Organizatorem pierwszej edycji Festiwalu jest Katedra Multimediów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie. Festiwal odbędzie się w dn. 8-10 grudnia 2016 r.

Dokumenty do pobrania:  informacje,  formularz zgłoszeniowy,  zaproszenie


Dziekan Wydziału prof. dr hab. Elżbieta Basiul odebrała statuetkę Polskiej Nagrody Innowacyjności

W dniach 27-28 października 2016 r. podczas IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, odbywającego się w Lublinie prof. dr hab. Elżbieta Basiul, Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK, odebrała statuetkę Polskiej Nagrody Innowacyjności w kategorii „Uczelnie”.  czytaj dalej


Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Targach Konserwacje 2016

W dniach 20-21 października 2016 r. w Centrum Targowym „Park” w Toruniu, przy ul. Szosa Bydgoska 3, odbyły się jubileuszowe XX Targi Konserwatorskie „Konserwacje 2016”. Ta cykliczna impreza corocznie przyciąga do Torunia wystawców i zwiedzających z całej Polski.  czytaj dalej - relacja z wystawy


Zaproszenie na sesję naukową OT SHS poświęconą nieistniejącemu kościołowi św. Mikołaja w Toruniu

Oddział Toruński Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Towarzystwo Naukowe w Toruniu zapraszają w dniach 17-18 listopada 2016 r., na sesję naukową z cyklu: Dzieje i Skarby Kościołów Toruńskich. Obrady odbędą się w Centrum Dialogu, przy pl. Frelichowskiego 1, tym razem będą poświęcone nieistniejącemu kościołowi św. Mikołaja.  plakat,  program sesji


Studentka Konserwacji na szczycie dosłownie i w przenośni

Studentka Konserwacji Papieru i Skóry, Maria Sobańska wywalczyła w roku 2016 zaszczytny tytuł Najlepszego Studenta – Sportowca UMK.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy tym bardziej, że nasza przedstawicielka jest mistrzynią dyscypliny zwanej bulderingiem. Oznacza to wspinanie bez liny asekuracyjnej! Wymaga „lotności” i pewnych chwytów dłoni. Ciekawe czy ćwiczonych bardziej w trakcie rysunków piórkiem, czy w ramach zadań introligatorskich? Pani Marii życzymy sił na kolejne szczyty – sportowe, naukowe i zawodowe – pośród skał i ścianek - a poza treningami- także wśród wartościowych zabytków!


Oferta pracy – konserwator zabytków

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ogłosiło konkurs na stanowisko konserwatora zabytków. Szczegóły konkursu:  pobierz dokument.


Komunikat Wydziałowej Komisji Wydawniczej

Komisja Wydawnicza przyjmuje propozycje publikacji, które będą realizowane w ramach limitu Wydziału w Wydawnictwie Naukowym UMK w roku 2017. Zgłoszenia na  formularzach prosimy przesyłać do nowego sekretarza komisji na adres:  Teresa.Lekawa-Wyslouch@umk.pl do dnia 5 listopada 2016r.


Obrona rozprawy doktorskiej

10 listopada 2016 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" przy ul. Wały gen. Sikorskiego 13 w Toruniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Wlaźlaka.  zawiadomienie


Obrona rozprawy doktorskiej

27 października 2016 r. o godz. 13.30 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Galerii ZPAP przy ul. Ducha Świętego 8/10/12 w Toruniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Sitko.  zawiadomienie


Obrona rozprawy doktorskiej

3 listopada 2016 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Galerii 9,39 Wydziału Sztuk Pięknych UMK przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Edyty Kasperkiewicz.  zawiadomienie


Wystawa pracowników Zakładu Malarstwa w Getyndze

Zapraszamy serdecznie na wystawę pracowników Zakładu Malarstwa w Getyndze. Wernisaż odbędzie się 22 października 2016 r., o godz. 16.00, w foyer Instytutu Maxa-Planca. Wystawę będzie można oglądać w dwóch przestrzeniach galeryjnych, pod patronatem Kunst am Fassberg und Art SUPPLEMENT.  pobierz plakat

Uczestnicy wystawy: Andrzej Kałucki, Anna Wysocka, Anna Wójcicka, Ireneusz Kopacz, Iwona Szpak-Pawłowska, Justyna Grzebieniowska, Jan Pręgowski, Jerzy Pituła, Kazimierz Rochecki, Lech Wolski, Piotr Będkowski, Piotr Klugowski, Piotr Zaporowicz.


Konferencja Czarno-biały obraz świata. Problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii

20-21 października 2016 r. w Toruniu odbędzie się V jubileuszowa konferencja zatytułowana Czarno-biały obraz świata. Problemy ochrony i konserwacji dawnych fotografii. zorganizowana przez Zakład Konserwacji Papieru i Skóry Wydziału Sztuk Pięknych. Konferencji będą towarzyszyć XX Targi Konserwatorskie „Konserwacje”, w Centrum Targowym Park, ul. Szosa Bydgoska 3 oraz wystawa dawnych fotografii, pt. Czarno-biały świat fotografii ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK – treść, technika, zniszczenia, którą można będzie oglądać w Bibliotece Głównej UMK, III p. Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi 21.10.2016 r., o godz. 9.00.  pobierz plakat

Tematem przewodnim konferencji będzie ochrona i konserwacja fotografii XIX- i XX-wiecznych, czarno-białych, pozytywowych i negatywowych, na różnych podłożach (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, inne). Omówione zostaną zagadnienia problematyki ich zniszczeń, zabiegów konserwatorskich i restauratorskich, metody kopiowania i utrwalania treści obrazu, metody przechowywania, użytkowania i eksponowania. Uczestnikami konferencji będą konserwatorzy-restauratorzy papieru i skóry, przedstawiciele środowisk naukowych, które zajmują się badaniami i konserwacją fotografii oraz opiekunowie zabytkowych kolekcji zaangażowani w ochronę tych unikalnych zabytków i dzieł sztuki.


Wystawa sprawozdawcza kierunków Sztuka Mediów oraz Edukacja Artystyczna

W dniu 11 października 2016 r. odbyły się wystawy sprawozdawcze zakładów wchodzących w skład kierunków Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna oraz Edukacja Artysytczna w Zakresie Sztuk Plastycznych.  czytaj dalej - relacja z wystawy


Obrona rozprawy doktorskiej

27 października 2016 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Galerii ZPAP przy ul. Ducha Świętego 8/10/12 w Toruniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Rumińskiej.  zawiadomienie


Obrona rozprawy doktorskiej

20 października 2016 r. o godz. 13.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Hotelu Nikolaus przy ul. Kopernika 28/30 w Toruniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Małeckiej - Jurek.  zawiadomienie


ERASMUS+ rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że rusza rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2016/2017. Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z warunkami rekrutacji i wyjazdu podanymi na stronie UMK, zakładka Nasz Uniwersytet – Administracja – Biuro Programów Międzynarodowych (zwł. warunki rekrutacji i wytyczne dot. Learning Agreement)

Listę uczelni, z którymi WSzP ma obecnie podpisane umowy, można znaleźć na stronie:  www.umk.pl/en/erasmus/partners/.

Dalsze informacje dostępne są u pełnomocnika Dziekana WSzP ds. mobilności, dr Franciszka Skibińskiego:  franek_skibinski@umk.pl.

Ostateczny termin składania kompletu dokumentów u wydziałowego pełnomocnika ds. mobilności mija 7 listopada 2016 r. (dyżur w tym dniu od godz. 9.00 do 11.00, pokój 324).

Dodatkowe informacje:  wykaz wymaganych dokumentów,  lista wolnych miejsc.


Propozycja wyjazdu na Ukrainę

Instytut Promocji Historii sp. z.o.o. ma przyjemność zaprosić na ośmiodniowy wyjazd na Ukrainę, który odbędzie się w dniach 14-21. listopada 2016r.  pobierz ulotkę

W programie m.in. Ławra Peczerska, Złota Brama Kijowska, Majdan i Chreszczatki, Sobór Michajłowski, Kopiec Unii Lubelskiej we Lwowie, Stare Miasto wraz z okalającymi je kamienicami, Spektakl w Operze Lwowskiej, Cmentarze Łyczakowski i Orląt Lwowskich, Katedra Łacińska, kwartał ormiański i wiele innych atrakcji turystycznych.

Wyjazd ma charakter budżetowy.

Cena wyjazdu wynosi 840 zł. Obejmuje:

 • Transport i autokar do dyspozycji grupy na Ukrainie,
 • Noclegi w pokojach hotelowych 2-osobowych,
 • Śniadania hotelowe,
 • Bilety wstępu i wejściówki do atrakcji turystycznych,
 • Bilet na spektakl w Operze Lwowskiej,
 • Opiekę przewodników polskojęzycznych w Kijowie i Lwowie,
 • Ubezpieczenie turystyczne (KL, NNW),
 • Opłaty parkingowe, turystyczne i graniczne,

Zgłoszenia w terminie do 21 października prosimy kierować na adres  podrozenakazdakieszen@gmail.com.

Więcej informacji na profilu FB Podrdróże na każdą kieszeń:  przejdź.


Wydział Sztuk Pięknych uzyskał tytuł Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016!

Wydział Sztuk Pięknych uzyskał tytuł Polska Nagroda Innowacyjności 2016 w kategorii Uczelnie. Podstawą przyznania nagrody była analiza działalności Wydziału, zwłaszcza współpracy z przedsiębiorstwami i działań komercjalizujących badania naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji projektu pt. Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu.

We wszystkich materiałach promujących własną działalność Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu ma prawo posługiwać się godłem Polska Nagroda Innowacyjności 2016.

Program Polska Nagroda Innowacyjności prowadzony jest przez Polską Agencję Przedsiębiorczości Sp. z o.o. oraz redakcje: Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Biznes Plus w Gazecie Wyborczej. Polska Nagroda Innowacyjności jest programem wizerunkowym. Tytuł przyznawany jest najbardziej innowacyjnym oraz kreatywnym uczelniom, instytutom, firmom i instytucjom działającym w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Tytuł Polska Nagroda Innowacyjności 2016 odbierze Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK prof. dr hab. Elżbieta Basiul podczas IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, odbywającego się w dniach 27-28 października w Lublinie, podczas konferencji prasowej oraz wieczornej gali. Także 27 października w trakcie sesji Kształcenie dualne przyszłością polskiego szkolnictwa wyższego pani Dziekan Elżbieta Basiul przedstawi na forum Kongresu działalność Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.  pobierz program Kongresu

Projekt Wielomodułowe interdyscyplinarne badania nieniszczące obiektów architektury na przykładzie gotyckich kamienic mieszczańskich w Toruniu realizowany był na Wydziale od lipca 2014 roku do września 2015 roku. Jego celem było opracowanie metodyki interdyscyplinarnych i kompleksowych badań podstawowych zabytków architektury, które pozwolą na 99% zachowanie substancji zabytkowej i historycznych nawarstwień obiektów w trakcie prac badawczych, a poprzez promocję rezultatów przedsięwzięcia i udostępnianie efektów Projektu rozwój współpracy pomiędzy jednostką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a przedsiębiorstwami z regionu w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Strona WWW Projektu:  przejdź.


Obrona rozprawy doktorskiej

20 października 2016 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej przy ul. Podmurnej 95 w Toruniu (Kamienica), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Majak.  zawiadomienie


Nominacja profesorska

27 września 2016 r. Pani Dziekan, prof. dr hab. Elżbieta Basiul, odebrała nominację profesorską z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uroczystość wręczenia odbyła się w Pałacu prezydenckim w Warszawie. Więcej insformacji na stronie UMK:  przejdź.


Student wyjeżdzający na praktyki w ramach programu studiów - musi być ubezpieczony

Dobrowolne ubezpieczenie dla studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia w roku akademickim 2016/2017 firma UNIQA.

Firma UNIQA oferuje dwa warianty ubezpieczeniowe:

 • wariant podstawowy A w wysokości 30 złotych,
 • wariant rozszerzony B w wysokości 40 złotych.

Składki ubezpieczeniowe można uiszczać do dnia 16 grudnia 2016 r. w Dziekanacie WSZP pokój 107

Więcej informacji na stronie Portalu Edukacyjnego UMK:  przejdź.

Zakres ubezpieczenia:  pobierz dokument.


Międzynarodowy Plener Rzeźby z Drewna

10 września 2016 zakończył się Międzynarodowy Plener Rzeźby z Drewna zorganizowany przez Fundację Wspólnota Gdańska. To cykliczna impreza odbywająca się w okresie wakacyjnym na terenie Gdańska. Temat tegorocznej edycji - Migranci. Swoi? Obcy?.

Udział wzięło 8 uczestników w tym 3 osoby związane z UMK w Toruniu: dr hab. Krzysztof Mazur prof. UMK i dwóch doktorantów: Stanisław Kośmiński i Paweł Otwinowski. Uroczyste zakończenie pleneru połączone zostało z prezentacją powstałych prac rzeźbiarskich i warsztatami rzeźbiarskimi prowadzonymi przez uczestników pleneru. Docelowo rzeźby podobnie jak w poprzednich edycjach zostaną ustawione w wyznaczonych miejscach w przestrzeni publicznej. Wcześniej muszą być dosuszone i zabezpieczone, co wymaga odpowiednio długiego czasu.

Relacja na stronie Gazety Wyborczej:  przejdź.

Zdjęcia z pleneru na Facebooku:  1,  2.

Film z pleneru:  przejdź.


Wykład prof. Iwony Szmelter

Uroczystość Immatrykulacji na Wydziale Sztuk Pięknych uświetni wykład prof. dr hab. Iwony Szmelter: Wokół istoty sztuki – od pradziejów do współczesności.

Iwona Szmelter jest profesorem nauk o sztukach wizualnych, konserwator-restaurator dzieł sztuki, malarka, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Nadto w ramach stypendium rządu włoskiego na studiowała podyplomowo na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, w Instituto Centrale per il Restauro, jako profesor-scholar w Getty Conservation Institute ( GCI) w Getty Center w Los Angeles.

Kieruje Interdyscyplinarną Pracownią Konserwacji Sztuki Nowoczesnej w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Także jest kierownikiem Pracowni Konserwacji Malarstwa na Podłożach Ruchomych i Obiektów Sztuki Nowoczesnej – na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wykłada na Podyplomowych Studiach Muzealniczych na Uniwersytecie Warszawskim, Studiach podyplomowych w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną naszego wydziału i w wielu uczelniach zachodniej Europy w ramach programu Sokrates-Erasmus. Specjalizuje się w teorii i historii opieki nad dziedzictwem kulturowym, metodyce konserwacji-restauracji malarstwa i dzieł sztuki nowoczesnej. Współpracuje z wieloma muzeami i sieciami badawczymi na tym polu w Polsce i na świecie. Członek Prezydium Komitetu Nauk o Sztuce PAN, International Council of Museums (ICOM) , Członek Rady Naukowej Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki i wielu polskich muzeów. Członek założyciel European Network for Conservation-Restoration Education (ENCoRE) , członek założyciel International Network for Conservation of Contemporary Art (INCCA) .

Jako twórca pracuje czynnie na polu konserwacji – restauracji tradycyjnego i nowoczesnego malarstwa oraz interdyscyplinarnych obiektów sztuki nowoczesnej, co przyniosło ponad 1600 realizacji konserwatorskich i ponad 100 publikacji. Promotor wielu prac magisterskich i doktorskich. Prowadzi prace badawcze oraz projekty (partner lub koordynator projektów Uniii Europejskiej Cultura 2006-7, 2007-8, COST 2004-5, Raphael, kilkukrotnie). Hobby: maluje, żegluje.


Plany zajęć dla kierunków stacjonarnych na semestr zimowy 2016/2017

Prosimy o zapoznanie się z planami zajęć dla kierunków stacjonarnych na semestr zimowy 2016/2017. Z uwagi na dokonywane jeszcze korekty, prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji planów.


Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Uczelniana Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 odbędzie się 29 września 2016 r. o godz. 11.00 w Auli UMK.

Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Sztuk Pięknych UMK odbędzie się 3 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w klubie studenckim w Od Nowie ul. Jurija Gagarina 37a w Toruniu.  program Immatrykulacji

Po immatrykulacji wydziałowej o godz. 15.30 w Sali Tymona Niesiołowskiego (ul. Sienkiewicza 30/32) odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów Wydziału Sztuk Pięknych, z dr Mirosławem Wachowiakiem, Prodziekanem ds. Kształcenia i Organizacji Studiów, przedstawicielem Programu ERASMUS+ oraz przedstawicielami Samorządu Studenckiego WSzP, dotyczące pomocy materialnej.

Szczegółowy terminarz i informacje o powyższych wydarzeniach, a także o formalnościach administracyjnych związanych z rozpoczęciem roku akademickiego oraz o rejestracji na zajęcia znajdują się w dokumencie, który można pobrać  tutaj.


Wystawa Plener nad Bugiem w Galerii Forum

Serdecznie zapraszamy do Galerii Forum na otwarcie studenckiej wystawy poplenerowej Plener nad Bugiem.  plakat. Wenisaż wystawy odbędzie się 20 września 2016 r., o godz. 13.00. Kuratorami międzyuczelnianego pleneru i wystawy są: Anna Wysocka, Dominika Borys i Ireneusz Kopacz. Studentów po swoich rodzinnych stronach oprowadzał prof. Stanisław Baj. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem wprowadzającym prof. Baja.  pobierz tekst


Prof. Józef Flik otrzymał Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Hereditas Saeculorum

10 września w Sanktuarium w Markowicach,, podczas inauguracji Wojewódzkich Obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, którym przyświecało hasło Gdzie duch spotyka się z przestrzenią. Świątynie, arcydzieła, pomniki, wręczono medale Hereditas Saeculorum, za wkład w ochronę zabytków.  czytaj dalej.


Studentki Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Szmit-Naud w Norwegii.

W dniach 31 lipca do 13 sierpnia 2016 roku studentki konserwacji i restauracji dzieł sztuki, specjalności konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej wraz z prowadzącą dr hab. Elżbietą Szmit-Naud, uczestniczyły w zajęciach University of Oslo Summer School Conservation of Theater Sceneries, w Halden w Norwegii.  czytaj dalej.


Budowa Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego przy Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu wpisana do Kontraktu Terytorialnego

Miło nam poinformować, że projekt Monumentum Sonus Visio. Akademickie Centra Przemysłów Kreatywnych Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków opracowany przez Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w konsorcjum z WSG w Bydgoszczy oraz Akademią Muzyczną w Bydgoszczy został wpisany do Kontraktu Terytorialnego Ministerstwa Rozwoju dla województwa kujawsko-pomorskiego.

W Kontrakcie ujęte zostały inwestycje strategiczne dla rozwoju naszego regionu.

W ramach projektu Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu planuje rozbudowę siedziby głównej oraz budowę Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego.

Projekt Monumentum Sonus Visio uzyskał bardzo wysokie oceny Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wpis do Kontraktu Terytorialnego umożliwia nam ubieganie się o współfinansowanie budowy Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Relacja prasowa z konferencji dostępna na stronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego:  przejdź


Obrona rozprawy doktorskiej

15 września 2016 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w Galerii "Forum" Wydziału Sztuk Pięknych UMK przy ul. Sienkiewicza 30/32 w Toruniu, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Jakuba Jaszewskiego.  zawiadomienie


Trwa drugi nabór na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

Jest jeszcze szansa na podjęcie studiów na Wydziale Sztuk Pięknych:

Studia I stopnia:

 1. Ochrona dóbr kultury
 2. Krytyka artystyczna

Jednolite studia magisterskie:

 1. Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 2. Malarstwo
 3. Grafika
 4. Rzeźba
 5. Sztuka mediów i edukacja wizualna

Harmonogram rekrutacji znajduje się  tutaj.

Aby wziąć udział w naborze, należy przejść obowiązkową procedurę rekrutacyjną: zarejestrować się w systemie  Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wpłacić (na wygenerowane z systemu IRK indywidualne konto kandydata)  opłatę rekrutacyjną.


Obrona rozprawy doktorskiej

29 września 2016 r. o godz. 10.00 w Galerii Wydziału Matematyki i Informatyki UMK przy ul. Chopina 12/18 w Toruniu odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Węgrzyn.  zawiadomienie


Egzamin licencjacki na kierunku Ochrona Dóbr Kultury - studia stacjonarne i niestacjonarne II termin

Egzamin licencjacki (II termin) na kierunku Ochrona Dóbr Kultury, specjalność: Zabytkoznawstwo i Muzealnictwo odbędzie się dnia 13 września 2016 r. (wtorek), od godz. 9:00, w sali 313.

Egzamin licencjacki (II termin) na kierunku Ochrona Dóbr Kultury, specjalność: Konserwatorstwo – studia stacjonarne i niestacjonarne – odbędzie się dnia 12 i 13 września 2016 r. od godz. 9:00, w sali 102

Studenci specjalności Konserwatorstwo zobowiązani są do zdeklarowania się do dnia 02.09.2016 r. na konkretny dzień egzaminu i przesłania drogą elektroniczną na adres: ewapodgorska@umk.pl lub telefonicznie (056) 611-38-01 (w jednym dniu może być max. 10 osób).


Konserwacja i rekonstrukcja XIX-wiecznych fotografii na wystawie w Galerii "FORUM"

5 lipca 2016 r. została otwarta wystawa Konserwacja i rekonstrukcja XIX-wiecznych fotografii pochodzących ze zbioru Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej, autorstwa Tomasza Kozielca. Zaprezentowano wyniki prac badawczych i artystycznych prowadzonych w ciągu pięciu lat na zbiorze fotografii. Pokazano między innymi rekonstrukcje XIX-wiecznych technik fotograficznych na papierze, rekonstrukcje spłowiałego obrazu fotograficznego oraz realizacje konserwatorskie.  plakat

Wystawę można oglądać do 16 lipca na terenie Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, przy ul. Sienkiewicza 30/32, w Galerii "FORUM".

Zaprezentowanie wyników prac nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie rodziny – kochanej żony Joanny, rodziców – Mariana i Janiny oraz siostry Doroty. Autor wielkie podziękowania składa za wsparcie finansowe zrealizowanych prac: Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Zakłady Kórnickie, Instytutowi Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych, pracownikom naukowym różnych instytucji w Polsce, którzy udostępnili nowoczesny sprzęt badawczy dla realizacji projektu i poświęcili swój czas na konsultacje.

Autor składa podziękowania również pani profesor Mirosławie Rocheckiej – kierownik Galerii – za możliwość skorzystania z przestrzeni wystawowej, koleżance mgr Agnieszce Ziębie za pomoc w przygotowaniu wystawy, paniom profesor - Alicji Majewskiej oraz Elżbiecie Jabłońskiej za otwarcie wystawy oraz wszystkim pracownikom uczelni, profesorom, studentom, przyjaciołom, którzy licznie przybyli na wernisaż.


Rekrutacja na Studia Podyplomowe w Zakresie Ochrony i Zarządzania Kolekcją Muzealną

Wszystkich chętnych do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania i organizacji współczesnego muzeum oraz ochrony zbiorów muzealnych, zapraszamy do podjęcia Studiów Podyplomowych w Zakresie Ochrony i Zarządzania Kolekcją Muzealną.

Studia są kierowane głównie do pracowników muzeów, obejmując programem nauczania teorię oraz organizację muzealnictwa i kolekcjonerstwa, problematykę działalności muzeum, profilaktyki konserwatorskiej, komputeryzacji i informatyki w muzeach, tzw. funkcji zewnętrznych i wewnętrznych muzeum oraz wystawiennictwa.  czytaj dalej


Członkowie Rady Ochrony Zabytków kadencji 2016-2020

Miło nam oznajmić, że w Radzie Ochrony Zabytków, znalazły się dwie osoby z naszego Wydziału - Przewodniczącą została prof. dr hab. Bogumiła Rouba, członkinią Rady prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz oraz przedstawiciel Torunia - Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu dr Marek Rubnikowicz.  akt powołania

Akty powołania, członkom Rady Ochrony Zabytków kadencji 2016-2020, wręczyła Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalny Konserwator Zabytków dr hab. Magdalena Gawin, podczas inauguracyjnego posiedzenia, które odbyło się 28 czerwca 2016 r. w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich.

Pozostali członkowie Rady to: prof. dr hab. Jacek Purchla, dr hab. Piotr Dobosz, dr inż. arch. Piotr Gerber, prof. dr hab. Inż. Jerzy Jasieńko, mgr Paweł Jaskanis, mgr Wiesław Kaczmarek, prof. dr hab. Andrzej Kadłuczka, mgr Marek Konopka, dr Halina Landecka, ks. Prof. dr hab. Piotr Maniurka, prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski, prof. dr hab. Andrzej Rottermund, prof. dr hab. Bogusław Szmygin, mgr Barbara Werner, dr hab. Katarzyna Zalasińska.

W trakcie posiedzenia Rady dyskutowano nad problemami ochrony Pomników Historii w Polsce. Zwrócono w szczególności uwagę na potrzebę zagwarantowania odpowiedniej ochrony otoczenia zabytków uznanych za Pomnik Historii, jak i właściwego nadzoru konserwatorskiego nad tymi obiektami. Wskazywano również na potrzebę wzmocnienia współpracy administracji konserwatorskiej, dysponentów zabytków, jak i samorządu lokalnego, w celu zapewnienia właściwego zarządzania miejscami uznanymi za posiadające szczególne znaczenie dla kultury.

Rada Ochrony Zabytków jest najwyższym organem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do zadań Rady należy wydawanie opinii w sprawach dotyczących w szczególności: założeń do Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami, oceny realizacji zadań wynikających z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w odniesieniu do zabytków, ochrony Pomników Historii oraz projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
Starsze wydarzenia - archiwum: rok akademicki 2015/2016   2014/2015   2013/2014