UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
WYDARZENIA I KOMUNIKATY
WYSTAWA ARTYSTÓW-KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI W SANDOMIERZU

W dniu 23 lipca 2017 r. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprezentowało jubileuszową wystawę uczestników plenerów artystów - konserwatorów dzieł sztuki pochodzących z trzech polskich uczelni wyższych (ASP Kraków, UMK Toruń, ASP Warszawa). Pięcioletnia współpraca z Domem Pracy Twórczej Alicja w Sandomierzu zaowocowała powstaniem wielu dzieł plastycznych o zróżnicowanej tematyce i technice. Wystawa ukazuje prace będące wrażliwą reakcją członków pleneru na bogactwo przyrodnicze i artystyczne sandomierskiej ziemi, jak i samego miasta.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem do katalogu wystawy P. Dziekan naszego Wydziału prof. Elżbiety Basiul

Wystawa składa się z prac artystów: Elżbieta Basiul (prof. dr hab., UMK w Toruniu), Marek Basiul (prof. dr hab., UMK w Toruniu), Jerzy Nowosielski (prof. dr hab., ASP w Warszawie), Andrzej Radomski (st. wykł., ASP w Warszawie), Danuta Stępień (dr hab. prof. ASP, ASP w Warszawie), Iwona Szmelter (prof. dr hab., ASP w Warszawie), Ryszard Antoni Wójcik (dr, ASP w Krakowie), Anna Zalewska-Falińska (st. wykł., ASP w Warszawie). Ekspozycja wzbogacona została w plansze ukazujące badania oraz techniki konserwacji stosowane w ASP w Warszawie oraz w UMK w Toruniu.

Wykaz plansz reprezentujących dorobek środowiska toruńskich konserwatorów dzieł sztuki:

  1. Elżbieta Basiul, Jarosław Rogóż, Magdalena Sitkiewicz, Adam Cupa, Badania technologiczno – konserwatorskie obrazu pt.: Portret młodej kobiety, sygn.: A. Wierusz – Kowalski (?), Toruń 2017
  2. Klaudia Rajmann, Elżbieta Basiul, Badania techniki i technologii XVIII-wiecznych polichromii stropów w toruńskich kamienicach, Toruń 2017
  3. Anna Żychska, Robert Rogal, Konserwacja i restauracja dekoracji ściennych: fasada kamienicy przy ul. Długiej 1 w Gdańsku, Toruń 2017
  4. Solida Lim, Konserwacja i restauracja malowideł ściennych w galerii wokół Srebrnej Pagody w Pałacu Królewskim w Phnom Penh, Królestwo Kambodży, Toruń 2017
  5. Magdalena Kapka, Robert Rogal, Konserwacja, restauracja i restytucja polichromii Jerzego Nowosielskiego na fasadzie cerkwi pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Białym Borze, Toruń 2017
  6. Aleksandra Krajewska, Robert Rogal, Transfer, konserwacja i restauracja fragmentu dekoracji ściennej z budynku dawnego Toruńskiego Bractwa Kurkowego, Toruń 2017

Kurator wystawy: dr hab. prof. ASP w Warszawie Danuta Stępień

Czas ekspozycji: lipiec - sierpień 2017 r.