UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
WYDARZENIA I KOMUNIKATY
WYSTAWA POPLENEROWA Z WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH W OROŃSKU – JESIEŃ 2016

Dnia 24 maja 2017 r. o godz. 12.00 w Galerii 9,39 w budynku Wydziału Sztuk Pięknych UMK przy ul. Szosa Bydgoska 50/56 w Toruniu nastąpi otwarcie wystawy pt. Natura jako miejsce wspólne – reminiscencje poplenerowe. Wystawa ta ma charakter sprawozdawczy w odniesieniu do warsztatów artystycznych, które odbyły się w październiku 2016 r. w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w ramach Ogólnopolskiej Płaszczyzny Współpracy Akademickiej.

Wzięły w niej wówczas udział dwie dziesięcioosobowe grupy studentów z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z Wydziału Rzeźby i Wydziału Malarstwa pod opieką dr hab. Macieja Aleksandrowicza prof. ASP i dr Pauli Quinon oraz z|  Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu z kierunku Rzeźby, Edukacji Artystycznej i Krytyki Artystycznej pod opieką dr hab. Katarzyny Adaszewskiej i dr hab. Krzysztofa Mazura prof. UMK. Warsztaty odbyły się pod hasłem szeroko rozumianego zagadnienia posthumanizmu. Tytuł spotkania zaczerpnięty z tekstu Donny Haraway został zaproponowany przez dr Małgorzatę Jankowską, która również wygłosiła odczyt na ten temat.

Dnia 26 listopada 2016 r. została otwarta wystawa drugiej edycji projektu OPWA prezentująca efekty pracy studentów zarówno pleneru jesiennego, jak również wcześniejszego pleneru wiosennego, na którym spotkały się grupy studenckie reprezentujące Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wystawa składająca się z około 40 prac zrealizowanych podczas obydwu spotkań była prezentowana zarówno w miejscach plenerowych jak też w wybranych przestrzeniach galeryjnych CRP w Orońsku. Materiały z tej wystawy wraz z odczytami prelegentów biorących udział w warsztatach zostały opublikowane w katalogu, z którego pochodzi dokumentacja obecnie prezentowana na przygotowywanej ekspozycji w Galerii 9,39. Oprócz dokumentacji znajdą się również prace studentów będące efektem refleksji nad rozważanym tematem.

Na otwarciu wystawy w Galerii 9.39 będzie gościł dr hab. Maciej Aleksandrowicz - opiekun plenerowej grupy studentów warszawskiej akademii, który przed wernisażem o godz. 10.00 wygłosi gościnnie wykład pt. Metamorfozy przestrzeni, natomiast po wernisażu, o godz. 15.00, poprowadzi dla studentów kierunku rzeźby warsztaty dotyczące problematyki projektowania architektoniczno-rzeźbiarskiego.