UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
WYDARZENIA I KOMUNIKATY
UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W BYDGOSZCZY W ZAKŁADZIE GRAFIKI

W ramach projektu promocji w Zakładzie Grafiki naszego Wydziału, 07.11.2017 r. odbyły się pokazy grafiki warsztatowej dla uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy.

Prezentacje dotyczyły wszystkich procesów technologicznych trzech rodzajów druku artystycznego Grafiki Warsztatowej: płaskiego, wklęsłego oraz wypukłego, oraz zagadnień animacji, fotografii i grafiki 2-3D.

Szczegółowo również omawiały ofertę programową i dydaktyczną poszczególnych 5 Pracowni Zakładu Grafiki. Pokazy obejmowały Pracownie: Wypukłodruku, Wklęsłodruku, Litografii, Serigrafii i Grafiki Multimedialnej. Pokazy graficzne przygotowali i prowadzili wykładowcy, doktoranci i studenci Zakładu.

Uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy odwiedzili również pracownie warsztatowe: Zakładu Projektowania Graficznego, Zakładu Malarstwa, Zakładu Rzeźby, Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry, oraz Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych.

Organizator projektu: Wydział Sztuk Pięknych UMK / Zakład Grafiki
Koordynator spotkania: mgr Agata Ciesielska /Zakład Grafiki

Fotorelacja: