UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
WYDARZENIA I KOMUNIKATY
STUDENCI KONSERWACJI MALARSTWA I RZEŹBY POLICHROMOWANEJ W NORWEGII

W sierpniu 2017 roku, podobnie jak w roku poprzednim, w ramach współpracy podjętej z Institutt for arkeologi, konservering og historie Universitetet i Oslo studenci konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej uczestniczyli w Summer School Conservation of Theater Sceneries odbywającym się w Halden, w Norwegii. W latach 2016 i 2017 wzięło w nich udział łącznie 8 studentek konserwacji naszego Wydziału, obok studentów z uczelni w Oslo i Technische Hochschule Köln, Restaurierung und Konservierung von Kunst- und Kulturgut.

Organizatorem szkoły letniej są Uniwersytet w Oslo w osobie Douwtje van de Meulen i dyrekcja Halden historiske Samlinger (Kolekcje Historyczne Halden, muzeum), do którego zbiorów należą m.in. iluzjonistyczne dekoracje teatralne - ich część poddawana jest konserwacji właśnie w ramach szkoły. Zbiory tego rodzaju stanowią obecnie rzadkość w Europie. Malarskie dekoracje będące przedmiotem prac pochodzą z XIX wiecznego teatru miejskiego w Halden i mają dla norweskiej kultury duże znacznie.

Dziesięcioosobowy zespół studentów pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Szmit-Naud oraz przedstawiciela szkoły norweskiej oraz niemieckiej przeprowadza prace przy kolejnych elementach scenerii Las. Namalował ją w 1838 roku P. Wergmann (malarz znany z dekoracji ściennych pałacu w Christianii, obecnie Oslo), przetworzono ją następnie w latach 1898 i 1916. Studenci poznają problematykę konserwatorską tego rodzaju malowideł i uczestniczą w tworzeniu rozwiązań uwzględniających ich funkcję i wynikające z niej zagrożenia. Swoje bezpośrednie relacje zamieszczają na blogu: www.hf.uio.no/iakh/english/studies/blog/.

Prace konserwatorskie toczą się w budynku dawnego Domu Misyjnego, zaadoptowanego w ostatnich latach do pełnienia roli ekspozycyjnej i magazynowej dla części zbiorów malarskich dekoracji teatralnych. Sceneria Lasu po konserwacji będzie prezentowana na zbudowanej już w tym celu scenie.

W roku 2018 przewidywana jest następna edycja tej międzynarodowej konserwatorskiej szkoły letniej z udziałem kolejnej grupy naszych studentów pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Szmit-Naud.