UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
WYDARZENIA I KOMUNIKATY
O POLSKO - FRANCUSKICH LETNICH ĆWICZENIACH TERENOWYCH

Na przełomie czerwca i lipca 2017, po raz czwarty (od 2014 roku) odbyły się międzynarodowe, polsko-francuskie ćwiczenia terenowe studentów konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej w Dobrowie (woj. zachodniopomorskie). Prócz studentów z naszego Wydziału uczestniczą w nich corocznie studentki konserwacji-restauracji dziedzictwa z École de Condé w Paryżu.

Niewielka grupa pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Szmit-Naud dokonuje konserwacji i restauracji kolejnych części klasycystycznej snycerskiej polichromowanej ściany - przegrody z końca XVIII wieku w kościele będącym niegdyś kaplicą pałacową. Zajęcia prowadzone są w języku polskim, francuskim i angielskim Prócz nabywania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych studenci mają okazję ćwiczenia swych umiejętności językowych, wymiany obserwacji wynikających z tradycji różnych szkół i pracy w zespole.