UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
WYDARZENIA I KOMUNIKATY
STUDENCI RZEŹBY AUTORAMI POMNIKA JANA DŁUGOSZA WE WŁOCŁAWKU.

4 października 2018 roku przy ulicy Łęgskiej we Włocławku odsłonięto pomnik Jana Długosza. Inicjatorem przedsięwzięcia była społeczność Zespołu Szkół im. Jana Długosza we Włocławku. Rzeźbiarski wizerunek polskiego kronikarza został wykonany przez studentów z Pracowni Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Grupa młodych rzeźbiarzy: Zofia Czerkiewicz, Paweł Drozd, Edyta Pukaluk, Bartłomiej Schmidt, Adrianna Sztandarska, Anna Świąć, Artur Wojta pod kierunkiem prof. Andrzeja Borcza i dr Macieja Wierzbickiego przez cztery semestry zajęć dydaktycznych pracowała nad realizacją rzeźby. Studenci mieli możliwość poznać cały proces tworzenia rzeźby pomnikowej – od fazy koncepcyjno-projektowej, wykonania modeli w skali, przez etap modelowania w glinie i wykonania modelu gipsowego w wielkości realizacyjnej, aż po ostateczne umiejscowienie monumentu w przestrzeni publicznej. Znaczący udział w powstaniu pomnika mieli: Biskup Włocławski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Włocławek, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Społeczność Szkoły im. Jana Długosza we Włocławku.

Fotorelacja: