UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
WYDARZENIA I KOMUNIKATY
ARS - PRINCIPIA - UMK, TORUŃ 2014

Wystawa Ars – Principia jest dedykowana św. Janowi Pawłowi II z okazji Jego kanonizacji oraz dla upamiętnienia 15 rocznicy spotkania z polskim środowiskiem naukowym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które miało miejsce 7 czerwca 1999 roku w Auli UMK. Tematem wystawy są ponadczasowe wartości obecne w życiu i w sztuce.

Honorowy Patronat nad wystawą objęli: JM Rektor UMK Andrzej Tretyn, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz JE Ks. Biskup Diecezji Toruńskiej Andrzej Suski.

Celem wystawy Ars – Principia jest kultywowanie sztuki opartej na tradycjach humanistycznych i uniwersalnych oraz ponadczasowych wartościach, takich jak: dobro, prawda i piękno. Wystawa ma na również na celu integrację i ożywienie zainteresowania sztuką środowiska naukowego

Ekspozycje wystawowe będą zaaranżowane w Akademickiej Przestrzeni Sztuki zlokalizowanej w obiektach uniwersyteckich, m. in.: w Galerii Forum na Wydziale Sztuk Pięknych, w Akademickiej Przestrzeni Sztuki – HumanisticumCollegium Humanisticum, w Galerii i Amfiteatrze na Wydziale Matematyki i Informatyki, przestrzeniach adaptowanych na potrzebę wystawy na Wydziale Teologicznym i w Centrum Dialogu im. Bł. Jana Pawła II oraz w Galerii Dworzec Zachodni w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”.

Uczestnikami wystawy są zaproszeni artyści z różnych ośrodków akademickich i środowisk twórczych w Polsce i z zagranicy (Ukraina, Białoruś, Słowacja), zaproszeni twórcy toruńscy, artyści pracujący na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, a także wyróżniający się młodzi artyści - absolwenci i studenci studiów doktoranckich (96 artystów).

Inicjatorką i komisarzem wystawy jest dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK

Uroczyste otwarcie i wernisaż wystawy Ars – Principia odbędzie się 13 maja 2014 r. o godz. 14.00. w Collegium Humanisticum


Otwarcia wystawy w poszczególnych obiektach:

Akademicka Przestrzeń Sztuki – Humanisticum

Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1
Otwarcie wystawy, wernisaż: 13.05.2014, godz. 14.00

Galeria Wydziału Matematyki i Informatyki

ul. Chopina 12/18
Otwarcie wystawy: 13.05.2014, godz. 16.00

Galeria Dworzec Zachodni Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”

ul. Gagarina 37a
Otwarcie wystawy: 13.05.2014, godz. 17.00

Wydział Teologiczny

ul. Gagarina 37
Otwarcie wystawy 13.05.2014, godz.17.30

Galeria Forum

Wydział Sztuk Pięknych, ul Sienkiewicza 30/32
Otwarcie wystawy: 13.05.2014, godz. 18.30

Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

Prezentacja wystawy Ars – Principia, godz. 12. 45


Wystawa Ars - Principia jest organizacyjnie związana z międzynarodową konferencją organizowaną przez Wydział Teologiczny WIARA I KULTURA. Kulturowa hermeneutyka i rekonfiguracja. FIDES, CULTURA ET ACTIO... w dniach 15-16 maja 2014 r.


Uczestnicy wystawy:

Stanisław Baj, Andrzej Banachowicz, Anna Barbarowicz, Marek Basiul, Wojciech Beszterda, Piotr Będkowski, Ewa Bińczyk, Piotr Błażejewski, Anna Bochenek, Andrzej Borcz, Tadeusz Boruta, Stanisław Białogłowicz, Jacek Caputa,Danuta Ciechanowska, Małgorzata Dawidiuk, Zofia Dąbrowska, Marta Dziomdziora, Krystyna Garstka, Jerzy Gąsiorek, Piotr Gojowy, Jędrzej Gołaś, Jacek Gramatyka, Justyna Grzebieniowska, Andrzej Guttfeld, Paulina Kaczor – Paczkowska, Andrzej Kałucki, Wojciech Kapelański, Janusz Karbowniczek, Piotr Klugowski, Anna Kola, Stefan Kościelecki, Stanisław Kośmiński, Teresa Kotkowska- Rzepecka, Bogdan Kraśniewski, Peter Krupa, Marian Waldemar Kuczma, Elżbieta Kuraj, Iwona Langowska, Paweł Lewandowski – Palle, Agnieszka Majak, Alicja Majewska, Władysław Maławski, Krzysztof Mazur, Aldona Mickiewicz, Bolesław Misiak, Leszek Misiak, Piotr Młodożeniec, Eugeniusz Molski, Zdzisław Nitka, Anita Oborska – Oracz, Paweł Otwinowski, Aleksander Paweł Paskal, Krzysztof Pituła, Witold Pochylski, Maria Pokorska, Irena Popiołek, Jan Pręgowski, Bogdan Przybyliński, Jerzy Puciata, Małgorzata Puciata – Mroczynska, Monika Rak, Sławomir Ratajski, Agata Rochecka, Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki, Stanisław Rodziński, Roman Romanyshyn, Jacek Rykała, Aleksandra Simińska, Wiesław Smużny, Tomasz Sobecki, Sylwester Stabryła, Joanna Stasiak, Rafał Strent, Dymitryj Surymovich, Maciej Szańkowski, Marek Szary, Jan Szczepkowski, Iwona Szpak, Piotr Tołoczko, Michał Trӓger, Elżbieta Wasyłyk, Jakub Wawrzak, Maciej Wierzbicki, Mieczysław Wiśniewski, Danuta Sowińska - Warmbier, Leszek Warmbier, Anna Wójcicka, Anna Wysocka, Stanisława Zacharko, Aleksander Zabauchyk, Piotr Zaporowicz, Tomasz Zawadzki, Mieczysław Ziomek, Igor Yanowich


Zaproszeni krytycy i teoretycy:

Jerzy Brukwicki
Magdalena Hniedziewicz
Anna Kroplewska-Gajewska
Zofia Jabłonowska-Ratajska
Bogusław Mansfeld
prof. Renata Rogozińska


Organizatorzy:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Galeria Forum - Wydział Sztuk Pięknych UMK

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa

Wydział Teologiczny UMK

Wydział Nauk Historycznych UMK

Wydział Matematyki i Informatyki UMK


Honorowy komitet organizacyjny:

Pełnomocnik Rektora ds. Promocji Uniwersytetu prof. Piotr Klugowski
Dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK prof. Elżbieta Basiul
Dziekan Wydziału Teologicznego ks. dr hab. Dariusz Kotecki, prof. UMK
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych prof. Jacek Gzela
Prodziekan Wydziału Matematyczno – Informatycznego dr Danuta Rozpłoch-Nowakowska
dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK
prof. Stanisław Rodziński
prof. Paweł Lewandowski – Palle


Rada programowo - organizacyjna:

dr hab. Andrzej Borcz, prof. UMK
dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK
dr hab. Krzysztof Mazur
dr hab. Mirosława Rochecka, prof. UMK
prof. Kazimierz Rochecki
prof. Wiesław Smużny
prof. Marek Szary
dr hab. Anna Wysocka
dr Justyna Grzebieniowska


Autor koncepcji i kurator wystawy Ars - Principia:

dr hab. Mirosława Rochecka, prof.UMK


Kuratorzy przestrzeni ekspozycyjnych:

Akademicka Przestrzeń Sztuki – Humanisticum

prof. Wiesław Smużny, dr hab. Krzysztof Mazur, prof. Krzysztof Pituła

Galeria Forum

dr hab. Mirosława Rochecka, dr Justyna Grzebieniowska

Galeria Wydziału Matematyki i Informatyki

prof. Andrzej Borcz, dr hab. Anna Wysocka

Wydział Teologiczny i Centrum Dialogu im. Jana Pawła II

prof. Marek Szary, dr hab. Piotr Będkowski

Galeria Dworzec Zachodni Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”

prof. Kazimierz Rochecki, dr hab. Andrzej Kałucki