UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
WYDARZENIA I KOMUNIKATY
PODWÓJNY JUBILEUSZ NA WYDZIALE SZTUK PIĘKNYCH

W piątek (17.11.2017) obchodziliśmy Jubileusz 80. urodzin prof. Józefa Poklewskiego oraz 90. urodzin prof. Zygmunta Kruszelnickiego. Uroczyste spotkanie odbyło się w Bibliotece Wydziałowej. Szanowni Jubilaci przyjęli życzenia od Kolegium dziekańskiego z P. dziekan prof. Elżbietą Basiul na czele. Wydarzenie uświetnili liczni goście - przyjaciele i współpracownicy Profesorów. Spotkaniu towarzyszyła życzliwa atmosfera przepełniona wspomnieniami i anegdotami.

Prof. Zygmunt Kruszelnicki związany z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK niemal od początku jego istnienia, gdy po zdaniu matury w 1946 roku zapisał się na studia z zakresu historii sztuki a już od 1948 roku, według ówczesnej terminologii został zastępcą asystenta. Jego rozległe zainteresowania badawcze od początku skupiały się na zagadnieniach związanych ze sztuką Pomorza, Torunia, ikonografii chrześcijańskiej oraz historyzmu w sztukach plastycznych.

Do 1995 r. pełnił kierownictwo Zakładu Historii Sztuki. Jesienią 1997 roku przeszedł na emeryturę, ale jeszcze długo prowadził konwersatoria i seminaria, w tym magisterskie. Jest honorowym członkiem Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Jeszcze do niedawna, tego wytrawnego badacza, można było spotkać w Bibliotece Wydziału Sztuk Pięknych wśród stosu książek zagłębionego w lekturze.

Prof. Józef Poklewski magisterium uzyskał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, nakłoniony przez swojego promotora prof. Gwidona Chmarzyńskiego w 1963 roku, podjął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Sztuki Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu. Przez wiele lat prof. Józef Poklewski sprawował kierownictwo Zakładu Historii Sztuki oraz pełnił funkcję dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa.

W ciągu 50. lat pracy na Wydziale Sztuk Pięknych był, a także dzisiaj już na emeryturze, jest szanowanym i lubianym nauczycielem dla wielu absolwentów. Dla nas pracowników Wydziału pozostaje nadal wspaniałym, życzliwym a nade wszystko, mimo ogromnej wiedzy i erudycji, skromnym człowiekiem.