UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
WSPÓŁPRACA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Od wielu lat pracownicy i studenci Wydziału Sztuk Pięknych prowadzą ożywioną współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi i kulturalnymi w Europie i poza jej granicami.


W dniach 5-6 września 2014 r. w Nordland Kultursenter w Bodø odbyły się uroczystości związane z zakończeniem programu konserwacji malarskiego wyposażenia tzw. Pokoju Ludwika Filipa.
W uroczystościach wzięły udział: dr hab. Elżbieta Basiul, prof. UMK - dziekan WSP oraz mgr Klaudia Rajmann - absolwentka kierunku KiR. ...  czytaj dalej

W lutym 2014 roku dr Solida Lim z IZiK zorganizował wyjazd grupy konserwatorów z Wydziału Sztuk Pięknych do Kambodży.
Jednym z celów wyprawy była konserwacja malowidła pt. Scena męczeństwa ludności Kambodży w czasie rządów Pol Pota autorstwa Vann Natha. To niezwykle ważne dla historii Khmerów dzieło znajduje się w Muzeum Ludobójstwa Tuol Sleng ...  czytaj dalej

W sierpniu 2012 roku Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK został zaproszony do wzięcia udziału w projekcie konserwatorskim realizowanym przez Nordland Kultursenter w Norwegii.
Jest to kulturalna placówka, jedna z ważniejszych w północnej Norwegii, zlokalizowana w miejscowości Bodø. W trakcie pobytu 6-osobowa grupa studentów z kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki (specjalność: konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej) wraz z dr hab. Elżbietą Basiul, prof. UMK, wykonywała prace konserwatorskie ...  czytaj dalej

Od 14 kwietnia 2012 roku dr hab. Michał Woźniak, pracownik Zakładu Muzealnictwa pełni funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Komitetu Narodowego ICOM-Poland.
W 1992 został przyjęty w poczet członków Międzynarodowej Rady Muzeów (International Council of Museums, ICOM); w wyniku wyborów 12 IX 2008 został członkiem Prezydium Polskiego Komitetu Narodowego (PKN ICOM, ICOM-Poland), od 14 VI 2012  podczas wyborów władz PKN na  następną  kadencję został  wybrany wiceprzewodniczącym PKN. Dwukrotnie (2010 i 2012) reprezentował PKN podczas Konferencji Generalnej ICOM w Paryżu. ...  czytaj dalej

Od roku 2011 Zakład World Heritage Studies Uniwersytetu Cottbus oraz Zakład Konserwatorstwa UMK realizują interdyscyplinarny projekt kooperacyjny dotyczący badań, waloryzacji i ochrony kościoła Pokoju w Jaworze.
Projekt jest częścią naukowego programu uczelnianego Pełnomocnika do Spraw Kultury i Mediów Rządu Niemieckiego (Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien – BKM) pod tytułem Pamięć i tożsamość – Niemcy i ich sąsiedzi w Europie Środkowo-Wschodnej ...  czytaj dalej

Letni Uniwersytet w Ohrid, Macedonia - warsztaty Szkoła Św. Klemensa w konserwacji i ochronie kulturowego dziedzictwa (2010 - 2011 r.).
Grupa toruńskich konserwatorów zabytków- pracowników Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa przeprowadziła w Ochrydzie warsztaty konserwatorskie dla grupy bałkańskich adeptów praktycznej konserwacji – restauracji dzieł sztuki ...  czytaj dalej

Gdańsk – Kaliningrad – warsztaty konserwatorskie, wykłady, konferencja w ramach unijnego projektu: Polsko – Rosyjska Szkoła Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Studzienka 2007".
Europejska Fundacja Ochrony Zabytków w Gdańsku wraz z partnerami, w tym z Instytutem Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, zorganizowała przedsięwzięcie edukacyjne pt. Polsko-Rosyjska Szkoła Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Studzienka 2007" ...  czytaj dalej

Warsztaty w: Research Infrastructures for Cultural Heritage, International Centre Theoretical Physics (Triest, Italy, 2005 r.).
W roku 2005 Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa oraz Instytut Fizyki uczestniczyły w międzynarodowych warsztatach w: Research Infrastructures for Cultural Heritage ...  czytaj dalej

Warsztaty artystyczne i konserwatorskie w ramach współpracy z Fundacją Romualdo Del Bianco (Florencja, Italy, 2010 r.).
Współpraca pracowników i studentów Wydziału Sztuk Pięknych z Fundacją Romualda del Bianco trwa już ok. 14 lat. W tym czasie odbyło się wiele warsztatów, które miały zawsze na celu doskonalenie osobowości młodych ludzi oraz wzbogacenie ich doznań artystycznych poprzez ...  czytaj dalej

Rok 1999 początkiem współpracy Wydziału Sztuk Pięknych UMK z Fundacją Romualdo Del Bianco z Florencji.
Fundacja Romualdo Del Bianco założona została pod koniec lat 90. minionego wieku w celu inicjowania międzynarodowej integracji studentów z różnych krajów i kultur. Ideę tę realizuje poprzez organizowanie corocznych programów tygodniowych spotkań studenckich ...  czytaj dalej

Od roku 1997 Instytut Zabytkoznawstwa I Konserwatorstwa jest członkiem ENCoRe - European Network for Conservation-Restoration Education.
Utworzona w 1997 r. organizacja zrzesza europejskie wyższe uczelnie kształcące konserwatorów-restauratorów. W maju 2003 r. Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej współorganizował IV Generalne Zgromadzenie ENCoRE podczas którego został przyjęty podstawowy dokument określający standardy kształcenia w dziedzinie konserwacji-restauracji ...  czytaj dalej

Prof. dr hab. Wiesław Domasłowski ekspertem UNESCO do badań kolosów moai na Wyspie Wielkanocnej.
W roku 1981, Profesor przeprowadził tam badania pomagające określić przyczyny niszczenia kolosów i opracował propozycje ich konserwacji. W badaniach związanych z ekspertyzą brali udział pracownicy Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Instytutu Fizyki, Instytutu Biologii, Instytutu Chemii (UMK) oraz Laboratorium Konserwacji Kamienia i Szkła PP PKZ w Toruniu ...  czytaj dalej