UMK | Odwiedź Toruń | Oferty pracy | Uniwersytet A-Z | USOS | Archiwum Prac Dyplomowych | Forum studentów Webmaster
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA


Instytut Artystyczny
Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Adresy Zakładów
Studia doktoranckie
Studia niestacjonarne
Stypendia
Pomoc materialna


RODZAJE I PLANY STUDIÓW

Studia stacjonarne, niestacjonarne, doktoranckie i podyplomowe prowadzone na Wydziale Sztuk Pięknych.

STUDIA STACJONARNE (dzienne)

Kierunek: grafika program  studiów jednolitych 2012/2013 / sylwetka absolwenta
 plan zajęć I rok 2013/2014

Specjalności:
grafika warsztatowa plan studiów 2012/2013 /program studiów jednolitych 2011/2012
/ plan zajęć 2013/2014

projektowanie graficzne plan studiów 2012/2013 /program studiów jednolitych 2011/2012
/ plan zajęć 2013/2014


Kierunek: malarstwo - jednolite magisterskie/ plan studiów 2012/2013 / sylwetka absolwenta

Kierunek: malarstwo   plan studiów 
Specjalność:
malarstwo sztalugowe i malarstwo w architekturze  plan zajęć 2013/2014

Kierunek: rzeźba - magisterskie plan studiów jednolitych 2011/2012,
  plan studiów 2012/2013/. strona www zakładu / sylwetka absolwenta
Specjalności:
Obiekty rzeźbiarskie /  plan zajęć 2013/2014
Rzeźba dla Potrzeb Konserwacji Dzeł Sztuki /  plan zajęć 2013/2014

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - / plan studiów I stopnia 2012/2013/  / plan studiów II stopnia 2012/2013sylwetka absolwenta

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia I stopnia / plan studiów /  plan zajęć I i II stopnia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia II stopnia / plan studiów 


Kierunek: Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki - studia jednoliote magisterskie / sylwetka absolwenta nowy program studiów obowiązujący od 2012/2013 plan zajęć -2013/2014

Specjalności:
konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej / plan studiów
konserwacja i restauracja papieru i skóry / plan studiów
konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych / plan studiów

Kierunek: Ochrona Dóbr Kultury - Studia I st. (licencjackie) / sylwetka absolwenta / plan studiów I stopnia do 2011/2012 plan zajęć -  2013/2014

Studia II stopnia
(uzupełniające magisterskie) -specjalności:
konserwatorstwo / sylwetka absolwenta / plan studiów do 2011/2012
muzealnictwo / plan studiów do 2011/2012
historia i zabytkoznawstwo dzieł sztuki / plan studiów do 2011/2012

Nowy ramowy program studiów od roku akademickiego 2011/2012 

Studia I stopnia 

ramowy program studiów  / plan studiów spec. Konserwatorstwo
/ plan studiów spec. Zabytkoznawstwo i muzealnictwo

Studia II stopnia 
ramowy program studiów  / plan studiów spec. Konserwatorstwo
/ plan studiów spec. Zabytkoznawstwo i muzealnictwo

Kierunek: Krytyka Artystyczna - Studia I st. (licencjackie)
 ramowy program studiów   / plan studiów I stopnia  / plan zajęć -  2013/2014


STUDIA NIESTACJONARNE (zaoczne)

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 

- I stopnia (licencjackie) i II stopnia (uzupełniajae magisterskie) / plan studiów

Kierunek: grafika, spec. projektowanie graficzne i fotografia / plan studiów

Kierunek: ochrona dóbr kultury - zawodowe i uzupełniające magisterskie
Specjalność: konserwatorstwo
Nowy ramowy program studiów od  roku akademickiego 2011/2012
Studia I stopnia / program studiów / plan studiów
Studia II stopnia / program studiów / plan studiów

STUDIA PODYPLOMOWE

- z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa dziedzictwa architektonicznego Więcej >
program studiów  / plan studiów 
- z zakresu problematyki muzealniczej Więcej >


STUDIA DOKTORANCKIE więcej >>

- w zakresie sztuk plastycznych - program studiów doktoranckich
- w zakresie nauk o sztuce

Regulamin studiów doktoranckich (468 KB)


Wykaz przedmiotów do średniej ocen - Instytut Artystyczny - pobierz >


Liczba studentów i słuchaczy na studiach (rok 2009/2010):

stacjonarnych: 738
niestacjonarnych: 113
doktoranckich: 55
podyplomowych: 92

do góry ^

Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń, tel.: +48 (56) 611-38-10, 611-38-01