UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
PROCEDURA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Dokumenty dotyczące procedury ukończenia studiów:

 1. Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Załącznik nr 1 - Wniosek o wszczęcie postępowaniaw sprawie nadania tytułu zawodowego
 3. Załącznik nr 2 - Zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej
 4. Załącznik nr 3 - Wniosek o potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski
 5. Załącznik nr 4 - Wzór strony tytułowej
 6. Załącznik nr 5 - Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy
 7. Załącznik nr 6 - Wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski
 8. Załącznik nr 7 - Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu
 9. Załącznik nr 8 - Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego lekarza

Procedura dyplomowania:

 1. Regulamin dyplomowania na kierunku Grafika
 2. Regulamin dyplomowania na kierunku Malarstwo
 3. Regulamin dyplomowania na kierunku Rzeźba
 4. Regulamin dyplomowania na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki
 5. Regulamin dyplomowania na kierunku Ochrona Dóbr Kultury - studia I stopnia
 6. Regulamin dyplomowania na kierunku Ochrona Dóbr Kultury - studia II stopnia
 7. Regulamin dyplomowania na kierunku Krytyka Artystyczna - studia I stopnia