UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
PROCEDURA UKOŃCZENIA STUDIÓW

Dokumenty dotyczące procedury ukończenia studiów:

  1. Zarządzenie Nr 45 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 kwietnia 2016 r. Postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. Załącznik nr 1 - Wniosek o wszczęcie postępowaniaw sprawie nadania tytułu zawodowego
  3. Załącznik nr 2 - Zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy dyplomowej
  4. Załącznik nr 3 - Wniosek o potwierdzenie poprawności tłumaczenia tytułu pracy dyplomowej na język angielski
  5. Załącznik nr 4 - Wzór strony tytułowej
  6. Załącznik nr 5 - Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy
  7. Załącznik nr 6 - Wniosek o wydanie odpisu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język angielski
  8. Załącznik nr 7 - Podstawowy katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu do dyplomu
  9. Załącznik nr 8 - Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego lekarza