UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW
MEDALE IM. TYMONA NIESIOŁOWSKIEGO, JANUSZA BOGUCKIEGO ORAZ NAGRODY STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSzP I ZPAP

W piątek (2 marca 2018 r.) podczas finisażu wystawy Dyplom 2017 w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" zostały wręczone medale im. Tymona Niesiołowskiego i Janusza Boguckiego oraz nagrody przyznane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych UMK i Związek Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego na najlepsze prace dyplomowe.

MEDAL IM. TYMONA NIESIOŁOWSKIEGO za dyplom artystyczny: Paulina HELBIK (absolwentka kierunku Rzeźba) za pracę Szafa, promotor: dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK.

MEDAL JANUSZA BOGUCKIEGO: mgr Katarzyna STĘPIEŃ (absolwentka kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) za pracę artystyczną USOS wave, promotor: prof. dr hab. Marian Stępak i pracę teoretyczną Vaporwave, jako internetowa forma nostalgicznej relacji z przeszłością, promotor: dr hab. Marcin Jaworski.

NAGRODĘ STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH UMK otrzymał mgr Piotr CZYŻ (absolwent kierunku Grafika) za pracę Odbicia, promotor: dr hab. Agata Dworzak – Subocz.

DYPLOM ZA DYPLOM - nagrodę Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego wręczono mgr Katarzynie STĘPIEŃ (absolwentce kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) za pracę artystyczną USOS wave, promotor: prof. dr hab. Marian Stępak.