UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW
NAGRODY REMERA, FRYCZA, TORWIRTA – WRĘCZONE!

W piątek (2 marca 2018 r.) podczas finisażu wystawy Dyplom 2017 w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" zostały wręczone wyróżnienia i nagrody w konkursach imienia: prof. Jerzego Remera, doc. Jerzego Frycza, oraz doc. Leonarda Torwirta na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe.

Główną nagrodę w konkursie im. prof. Jerzego Remera otrzymał Szymon BAKALARCZYK za pracę magisterską pt.: Rozwój przestrzenny dzielnicy Nowy Port w Gdańsku od 1772 do 1945 roku i jego problematyka konserwatorska, napisaną pod kierunkiem dr inż. arch. Bożeny Zimnowody-Krajewskiej.

W konkursie im. doc. Jerzego Frycza przyznano dwie równorzędne nagrody:

Karolinie KRAJEWSKIEJ za pracę magisterską pt. Historyczny układ ruralistyczny wsi Swołowo (powiat słupski) oraz jego problematyka konserwatorska, napisaną pod kierunkiem: dr Macieja Prarata; oraz Kajetanowi GIZIŃSKIEMU za pracę magisterską pt. Realizm eschatologiczny rosyjskiego symbolisty Wasilija Kandinskiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego.

Wśród laureatów konkursu im. doc. Leonarda Torwirta znaleźli się:

Julia SZCZERBIŃSKA-KLOSSEK za pracę teoretyczno-badawczą pt.: Matka Boska Toszecka, jako przykład naśladownictwa insbruckiego obrazu Łukasza Cranacha Starszego pt. Maria z Dzieciątkiem – badania technik i technologii obrazu, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Basiul oraz za rozwarstwienie fragmentów dekoracji ściennej z krużganków przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kcyni, wykonane pod kierunkiem dr Solidy Lima, dr hab. Roberta Rogala, prof. UMK.

Adam KAŹMIERCZAK za pracę teoretyczno-badawczą pt.: Opracowanie bazy widm absorpcyjnych w podczerwieni pigmentów i barwników historycznych, XIX-wiecznych oraz stosowanych współcześnie na potrzeby badań i analiz konserwatorskich, napisaną pod kierunkiem dr hab. Jarosława Rogóża, prof. UMK; za konserwację i restaurację rzeźby sakralnej Święty Rycerz, nieznanego autora z 2 poł. XVII wieku z parafii pw. św. Jadwigi w Pępowie, wykonaną pod kierunkiem: prof. dr hab. Bogumiły Rouby i dr Joanny Arszyńskiej; za kopię obrazu: Madonna z Dzieciątkiem z 1770 roku, wykonaną pod kierunkiem: prof. dr hab. Elżbiety Basiul.

Monika PARADOWSKA za pracę teoretyczno-badawczą: Ocena skuteczności preparatów antygraffiti na kamieniu, napisaną pod kierunkiem dr hab. Piotra Niemcewicza; za konserwację i restaurację kamiennego epitafium z kościoła Elżbiety we Wrocławiu z ostatniej ćwierci XVI wieku, wykonaną pod kierunkiem: dr hab. Piotra Niemcewicza i mgr Katarzyny Polak.

Monika KĘSY za pracę teoretyczno-badawczą: Obraz „Ukrzyżowanie” Pietera Coecke`a van Aelst (1502-1550) – analiza technologii i techniki malarskiej jako przyczynek do określenia zmian pierwotnej kolorystyki dzieła, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik; za konserwację i restaurację obrazu pt. św. Wawrzyniec – obraz olejny na desce, z 1808 r. (autor nieznany), wykonaną pod kierunkiem: prof. dr hab. Dariusza Markowskiego, dr Sławomira Kamińskiego, dr Mirosława Wachowiaka.

Kapituła nagrody im. doc. Leonarda Torwirta przyznała także 4 wyróżnienia, które otrzymali:

Joanna GRABOWSKA za pracę teoretyczno-badawczą: Termografia jako metoda badań wilgotności materiałów budowlanych, napisaną pod kierunkiem: prof. dr hab. Jadwigi Łukaszewicz; za konserwację i restaurację marmurowego portretu młodzieńca z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, wykonaną pod kierunkiem: dr Aleksandry Gralińskiej-Grubeckiej, mgr Katarzyny Polak i mgr Marii Rudy.

Anna WÓJTOWICZ za pracę teoretyczno-badawczą: Badania konserwatorskie dokumentów pergaminowych uwierzytelnionych pieczęciami woskowymi z Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Jabłońskiej i za kopię miniatury książkowej, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Jarosława Rogóża, prof. UMK.

Karolina JEZIORSKA za pracę teoretyczno-badawczą: Neon w procesie konserwacji, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Markowskiego.

Marianna HANDKE za konserwację pary secesyjnych krzeseł, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Markowskiego, dr Sławomira Kamińskiego, dr Mirosława Wachowiaka.