UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
PROJEKTY I GRANTY

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2).


E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie historii sztuki i historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej - zakres rozszerzony, wiedzy o kulturze - zakres podstawowy (Grupa 1)


Granty dla młodych naukowców 2018

Jednorazowe stypendium dziekańskie 2017

Granty dla młodych naukowców 2017

Granty dla młodych naukowców 2016

Granty dla młodych naukowców 2015

Granty dla młodych naukowców 2014

Projekty badawcze

Lista projektów oraz grantów, w których biorą udział pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych


Badania naukowe

http://www.umk.pl/badania/


Ogłoszenia, komunikaty