UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
PROJEKTY I GRANTY

Jednorazowe stypendium dziekańskie 2017

Granty dla młodych naukowców 2017

Granty dla młodych naukowców 2016

Granty dla młodych naukowców 2015

Granty dla młodych naukowców 2014

Projekty badawcze

Lista projektów oraz grantów, w których biorą udział pracownicy Wydziału Sztuk Pięknych


Badania naukowe

http://www.umk.pl/badania/


Ogłoszenia, komunikaty