UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Wykaz aktualnie obowiązujących dokumentów dotyczących zamówień publicznych

  1. Zasady zamówień publicznych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.  wersja pdf

  2. Wykaz zamówień publicznych, które mogą być realizowane przez dysponentów środków publicznych we własnym zakresie.  wersja pdf

  3. Wniosek o powierzenie prowadzenia zajęć dydaktycznych na podstawie umowy o dzieło.  wersja pdf

  4. Wniosek o zawarcie umowy o dzieło: przewody.  wersja pdf

  5. Wniosek o zawarcie umowy-zlecenia: działalność dydaktyczna, badania.  wersja pdf

  6. Wniosek o zawarcie umowy-zlecenia: granty.  wersja pdf

  7. Wniosek o zawarcie umowy-zlecenia: projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  wersja pdf

  8. Zlecenie zakupu dostawy/usługi.  wersja pdf,   wersja Word

  9. Zamówienie na zakup dostaw/usług (realizacja - inne jednostki UMK przez system SEZAM.  wersja pdf,   wersja Word