UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
OBIEG DOKUMENTÓW
Droga służbowa obiegu dokumentów, wytyczne dot. opisów dokumentów finansowych

  1. Pismo przewodnie dotyczące obiegu dokumentów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.  pobierz

  2. Schemat obiegu dokumentow (dyspozycje zakupu, zamowienia Sezam).  pobierz

  3. Schemat obiegu dokumentow finansowych.  pobierz

  4. Instrukcja opisu dokumentów.  pobierz

  5. Pismo okólne nr 1 Rektora Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie kryteriow i trybu przyznawania oraz rozliczania srodków finansowych przeznaczonych na finansowanie dzialalności statutowej w UMK.  pobierz