UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
KIERUNKI STUDIÓW
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE WITRAŻOWNICTWA I SZKŁA ARTYSTYCZNEGO (STAINED GLASS AND ART GLASS)

Adresaci studiów podyplomowych:

Studia skierowane są przede wszystkim dla absolwentów szkół artystycznych - architektów, artystów plastyków, konserwatorów dzieł sztuki, muzealników oraz absolwentów innych kierunków, którzy czynnie zajmują się sztukami wizualnymi, a także dla osób, które ukończyły dowolny kierunek studiów I lub II stopnia, mają talent plastyczny i pragną poszerzyć swój warsztat i zakres umiejętności artystycznych o wyjątkowo przydatne, praktyczne techniki witrażownicze i szklarskie.

Głównym celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz umiejętności z zakresu projektowania i technologii oraz technik realizacji witrażu i szkła artystycznego. Absolwent studiów będzie mógł stać się wysokiej klasy specjalistą, radzącym sobie na trudnym rynku usług artystycznych, między innymi w dziedzinie, projektowania i realizacji witraży zarówno monumentalnych jak i kameralnych, a także elementów dekoracyjnych z wykorzystaniem szkła artystycznego, użytkowego, fusingu i witrażu, służących do aranżacji i wyposażenia wnętrz oraz przestrzeni architektonicznych.

Studia trwają trzy semestry, począwszy od semestru zimowego 2018/2019.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać od 15 września do 5 października 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Sztuk Pięknych UMK, 87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32.

Warunki kwalifikacji:

Ukończone studia wyższe licencjackie lub magisterskie, złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie.

Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • jedno zdjęcie leg.

Termin rozpoczęcia studiów:

Semestr zimowy, rok akademicki 2018/2019. Zajęcia będą się odbywać w soboty i w niedziele, co dwa tygodnie. Organizatorzy studiów zapewniają wszystkie niezbędne materiały do realizacji podstawowych ćwiczeń oraz komfortowe warunki pracy w dobrze wyposażonej pracowni.

Koszt studiów:

Opłaty w systemie semestralnym – 2400,00 PLN za I semestr, 2500,00 PLN za II semestr, 2400 PLN za III semestr.
Przy opłacie jednorazowej za 3 semestry – rabat 250 zł PLN.

Dodatkowe informacje:

tel. 606 145 154 lub 508 333 376