UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
KIERUNKI STUDIÓW
STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE OCHRONY I ZARZĄDZANIA KOLEKCJĄ MUZEALNĄ

www.psmuz.umk.pl

Studia są kierowane głównie do pracowników muzeów, obejmując programem nauczania teorię oraz organizację muzealnictwa i kolekcjonerstwa, problematykę działalności muzeum, profilaktyki konserwatorskiej, komputeryzacji i informatyki w muzeach, tzw. funkcji zewnętrznych i wewnętrznych muzeum oraz wystawiennictwa.

Program studiów zawiera zagadnienia tradycyjnie związane z naczelnym posłannictwem muzeum, ale też takie, które wynikają z wymogów stawianych im przez dzisiejszą rzeczywistość. Studia te, z pożytkiem dla fachowego poziomu pracy muzeów polskich, umożliwiają ich pracownikom kontynuowanie edukacji na poziomie ponadmagisterskim - wobec wymogu podnoszenia kwalifikacji, jako podstawy wszelkich awansów, jaki wprowadza Ustawa o muzeach z 21 listopada 1996 r., poprzez Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 26, poz. 233).

Nasza oferta kierowana jest także do absolwentów studiów uniwersyteckich różnych dziedzin, mających odniesienia dla pracy muzealnej, chcących uzupełnić i pogłębić wiedzę na temat funkcjonowania współczesnego muzeum.

Studia mogą podjąć zarówno absolwenci studiów magisterskich jak i licencjackich. Rekrutacja trwa do 15 października 2017 r.

Gwarancję wysokiego poziomu nauczania stanowi kadra. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników Wydziału Sztuk Pięknych (zwłaszcza w zakresie problematyki ogólnomuzealnej i profilaktyki konserwatorskiej) oraz przez zaproszonych wybitnych specjalistów uniwersyteckich i muzealnych, zatrudnionych w znanych krajowych placówkach.

Badania nad konserwacją, warunkami przechowywania dzieł sztuki i obiektów kultury materialnej stanowią nader istotny element profilu naukowego i wieloletniej praktyki nauczania studentów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK (nasi absolwenci są cenionymi pracownikami muzeów, a niejednokrotnie wybitnymi specjalistami w tej dziedzinie).

Program ramowy studiów na rok akademicki 2017/2018 obejmuje

  • Teoretyczne podstawy muzealnictwa,
  • Wewnętrzne i zewnętrzne funkcje muzeum,
  • Problematyka prawna w muzealnictwie,
  • Profilaktyka konserwatorska w muzeum,
  • Zagadnienia bezpieczeństwa zbiorów,
  • Problematyka konserwacji zbiorów,
  • Informatyka w zarządzaniu muzeum: zbiory i instytucja,
  • Rola sieci WWW w przekazywaniu informacji muzealnej,
  • Zagadnienia ekspozycji muzealnej.

Szczegółowy program ramowy: pobierz

Warunki uczestnictwa i szczegółowy program merytoryczny studiów znajduje się na stronie: www.psmuz.umk.pl.