UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
KIERUNKI STUDIÓW
STUDIA DOKTORANCKIE

W bieżącym roku akademickim na Wydziale Sztuk Pięknych prowadzone są następujące studia doktoranckie:


Zarządzenie Nr 90 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia studiów doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych w studia doktoranckie z zakresu sztuk pięknych i studia doktoranckie z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

Uchwała Nr 124 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 36 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Załącznik do Uchwały nr 36 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. - Regulamin studiów doktoranckich.