UMK - strona główna Wydział Sztuk Pięknych - strona główna
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Polski English
WARSZTATY I KURSY
Kurs dokształcający z zakresu rysunku i malarstwa

I INFORMACJE OGÓLNE

Charakterystyka kursu:

Celem zajęć jest pogłębienie praktycznych umiejętnośc: komponowanie, modelunek światłocieniowy, świadome kształtowanie formy plastycznej za pomocą różnych narzędzi i technik rysunkowych i malarskich. Kurs przygotowuje uczestników do egzaminów wstępnych z rysunku i malarstwa na kierunki artystyczne.


Typ kursu: artystyczny


Czas trwania: 6 miesięcy (łącznie 106 godzin)


Program kursu: pobierz


Plan kursu: pobierz


Kierownik kursu: Michał Träger, art. mal., prof. UMK


Koszt kursu: 1500 zł


Dodatkowe informacje:

Zajęcia w ramach kursu (z rysunku i malarstwa) będą się odbyać w systemie zaocznym, (piątek, sobota, niedziela - 6 godz. dziennie).

Uczestnicy kursu powinni zaopatrzyć się we własnym zakresie w podstawowe narzędzia i materiały rysunkowe i malarskie. Papier rysunkowy zostanie udostępniony.


II REKRUTACJA

Termin rozpoczęcia kursu: styczeń 2015 r.

Adresaci kursu:

Kurs jest skierowany do przyszłych studentów – kandydatów na kierunki plastyczne a także do wszystkich, zainteresowanych nabyciem lub poszerzeniem umiejętności z zakresu rysunku i malarstwa.

Warunki kwalifikacji: na podstawie złożonych dokumentów według kolejności zgłoszeń

Termin i miejsce składania dokumentów: do 20 stycznia 2015 roku

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (podanie) pobierz
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za kurs

III KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE

Wydział Sztuk Pięknych UMK, ul. Sienkiewicza 30/32

mgr Ewa Bińczyk

tel. 507 437 504,  e-mail: ebinczyk@umk.pl